Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Elektromagnetikte Moment MetoduEHM630237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Elektr.&Hab. Müh. ABD Elektronik&Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim, İngilizce)
Seçmeli @ Elektr.&Hab. Müh. ABD Elektronik&Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Seçmeli @ Elektr.&Hab. Müh. ABD Haberleşme Doktora Programı
Seçmeli @ Elektr.&Hab. Müh. ABD Haberleşme Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimElektronik & Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüAhmet Kızılay
Dersi Veren(ler)Ahmet Kızılay
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıElektromagnetik problemlerde, özellikle antenlerin analizinde ve radar saçılma problemlerinde kullanmak üzere kapsamlı bir şekilde Moment Metodunu öğretmek.
Dersin İçeriğiMaxwell Elektromanyetikte Temel Kavramlar ve Teoremler, Elektromagnetik Alan Çözümleri ve Temsilleri, Tel Anten ve Saçıcılar için İntegral Denklemi Çözümleri, İki Boyutlu Saçılma, Üç Boyutlu Saçılma, Mikroşerit Antenler ve Saçıcılar için İntegral Denklemi Formülasyonu
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • John L. Volakis, Kubilay Sertel, Integral Equation Methods for Electromagnetics, SciTech Publishing , 2012.
  • Roger F. Harrington, Field Computation by Moment Methods, Wiley-IEEE Press, 1993.
  • Walton C. Gibson, The Method of Moments in Electromagnetics,Chapman and Hall/CRC, 2007.
  • Johnson J. H. Wang, Generalized Moment Methods in Electromagnetics: Formulation and Computer Solution of Integral Equations, Wiley-Blackwell, 1991.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler integral denklemi yöntemlerini içeren sayısal elektromanyetikteki önemli konular ile tanışacaktır.
  2. Öğrenciler Moment Yöntemi kullanılarak elektromanyetikteki problemleri formüle etme ve çözmeyi öğrenecektir.
  3. Öğrenciler ileri mühendislik uygulamalarını çözmek üzere programlama öğrenecektir.
  4. Öğrenciler çizgisel, yüzeysel ve hacimsel integral denklemlerini elde etmeyi öğrenecektir.
  5. Öğrenciler integral denklemlerini ayrıklaştırarak matris denkleri haline getirmeyi öğrenecektir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Elektromanyetikte Temel Kavramlar ve Teoremler: Maxwell Denklemleri, Sınır Koşulları, Poynting Teoremi, Teklik Teoremi, Süperpozisyon Teoremi, Dualite Teoremi, Hacim Eşdeğerlik teoremi, Yüzey Eşdeğerlik teoremi, Karşılıklılık ve Reaksiyon teoremleri, Yaklaşık Sınır Koşulları.Ch. 1
2Elektromagnetik Alan Çözümleri ve Temsilleri: Vektör ve Hertz Potansiyelleri Cinsinden Alan Çözümleri, Vektör ve Skaler Potansiyellerinin Çözümleri, Yakın ve Uzak Bölge Alan İfadeleri, Vektör Dalga denkleminin Doğrudan Çözümü, İki Boyutlu Alanlar, Spektral Alan Temsilleri, Dielektrik Yarı Uzay Üzerinde Işıma.Ch. 2
3Elektromagnetik Alan Çözümleri ve Temsilleri: Vektör ve Hertz Potansiyelleri Cinsinden Alan Çözümleri, Vektör ve Skaler Potansiyellerinin Çözümleri, Yakın ve Uzak Bölge Alan İfadeleri, Vektör Dalga denkleminin Doğrudan Çözümü, İki Boyutlu Alanlar, Spektral Alan Temsilleri, Dielektrik Yarı Uzay Üzerinde Işıma.Ch. 2
4İntegral Denklemleri, ve Diğer Alan Temsilleri: Üç Boyutlu İntegral Denklemleri, İki Boyutlu Temsilleri.Ch. 3
5Tel Anten ve Saçıcılar için İntegral Denklemi Çözümleri: Formülasyon, Temel Fonksiyonları, Nokta Eşleme Çözümü, Kaynak Modelleme, Uzak Alanların ve Anten Özelliklerinin hesaplanması, Parçalı Sinüzoidal Baz Fonksiyonu- Nokta Eşleme Çözümü, Moment Yöntemi Yöntemi, Doğrusal Olmayan Teller için Moment Yöntemi, Sonlu İletkenliğe Sahip Teller, Reaksiyon / Karşılıklılık teoremi ile İntegral Denklemlerin Elde Edilmesi, Ardışık Çözüm Yöntemleri: Konjuge Gradient Yöntemi.Ch. 4
6Tel Anten ve Saçıcılar için İntegral Denklemi Çözümleri: Formülasyon, Temel Fonksiyonları, Nokta Eşleme Çözümü, Kaynak Modelleme, Uzak Alanların ve Anten Özelliklerinin hesaplanması, Parçalı Sinüzoidal Baz Fonksiyonu- Nokta Eşleme Çözümü, Moment Yöntemi Yöntemi, Doğrusal Olmayan Teller için Moment Yöntemi, Sonlu İletkenliğe Sahip Teller, Reaksiyon / Karşılıklılık teoremi ile İntegral Denklemlerin Elde Edilmesi, Ardışık Çözüm Yöntemleri: Konjuge Gradient Yöntemi.Ch. 4
7Tel Anten ve Saçıcılar için İntegral Denklemi Çözümleri: Formülasyon, Temel Fonksiyonları, Nokta Eşleme Çözümü, Kaynak Modelleme, Uzak Alanların ve Anten Özelliklerinin hesaplanması, Parçalı Sinüzoidal Baz Fonksiyonu- Nokta Eşleme Çözümü, Moment Yöntemi Yöntemi, Doğrusal Olmayan Teller için Moment Yöntemi, Sonlu İletkenliğe Sahip Teller, Reaksiyon / Karşılıklılık teoremi ile İntegral Denklemlerin Elde Edilmesi, Ardışık Çözüm Yöntemleri: Konjuge Gradient Yöntemi.Ch. 4
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9İki Boyutlu Saçılma: Düz Rezistif Şerit, Metalik Silindir, Kavisli Rezistif Şeritler Tarafından H-Polarize (TE) Saçılma, Parçalı Homojen Dielektrik Silindirler, İç Rezonansların Giderilmesi, Homojen olmayan Dielektrik Silindirin Simülasyonu.Ch. 5
10İki Boyutlu Saçılma: Düz Rezistif Şerit, Metalik Silindir, Kavisli Rezistif Şeritler Tarafından H-Polarize (TE) Saçılma, Parçalı Homojen Dielektrik Silindirler, İç Rezonansların Giderilmesi, Homojen olmayan Dielektrik Silindirin Simülasyonu.Ch. 5
11Üç Boyutlu Saçılma: Metalik Cisimler, Eğri Üçgen ve Dörtgen Elemanlar, MoM Matris Elemanlarının Değerlendirilmesi, Hacimsel Modelleme ve Sayısal Örnekler.Ch. 6
12Üç Boyutlu Saçılma: Metalik Cisimler, Eğri Üçgen ve Dörtgen Elemanlar, MoM Matris Elemanlarının Değerlendirilmesi, Hacimsel Modelleme ve Sayısal Örnekler.Ch. 6
13Mikroşerit Antenler ve Saçıcılar için İntegral Denklemi Formülasyonu: Alt katman Geometrisi için Spektral Green Fonksiyonları, Geometri, Maxwell Denklemlerinin Uzamsal Formu, Maxwell Denklemlerinin Spektral Formu, Spektral Form Çözümleri, Diyadik Green Fonksiyonu, Yama Geometrisi ve Akım Formülasyonu, Mikroşerit Yama Antenler için Uzak Bölge Alanları.Appendix
14Mikroşerit Antenler ve Saçıcılar için İntegral Denklemi Formülasyonu: Alt katman Geometrisi için Spektral Green Fonksiyonları, Geometri, Maxwell Denklemlerinin Uzamsal Formu, Maxwell Denklemlerinin Spektral Formu, Spektral Form Çözümleri, Diyadik Green Fonksiyonu, Yama Geometrisi ve Akım Formülasyonu, Mikroşerit Yama Antenler için Uzak Bölge Alanları.Appendix
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev620
Sunum/Jüri
Projeler110
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev610
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler160
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok