Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Planlama Tarihi ve Planlamada Yeni Kuramsal TartışmalarSBP610937.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Şehir Planlama Doktora Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüZeynep Enlil
Dersi Veren(ler)Zeynep Enlil
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders planlama tarihini ve kuramlarını modern toplumun kapitalist kentleşme süreçleri bağlamında ele almaktadır. Bir müdahale biçimi olan planlamanın son iki yüzyılda nasıl ve neden ortaya çıktığını, hangi evrelerden geçtiğini ve kapitalist kentleşme ile karşılıklı etkileşim içinde kentleri farklı ölçeklerde nasıl yeniden üretip biçimlendirdiğini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda 1980 sonrası dönemin kentsel pratikleri tarihsel bir perspektif içinde ele alınmakta ve planlamada çağdaş tartışmalar ve yeni kuramsal yaklaşımlar incelenmektedir.
Dersin İçeriğiSanayi devrimi ve kapitalist toplumların gelişme süreci içinde kentleşme olgusu. Bir müdahale biçimi olarak planlamanın gelişimi ve farklı tezahürleri. Planlamada kuramsal tartışmalar, farklı planlama uslüpları ve plancının rolü. Sanayi toplumunun sorunları ve vizyonerler. Yüksek modernizm ve eleştirisi. İkinci dünya savaşı sonrasında desantralizasyon ve metropolitan gelişme. 1980 sonrası ekonomik yeniden yapılanma süreci, küresel kentsel-bölgeler, mega-kentler, yeni kentsel politikalar ve planlamanın açmazları. Kentsel dönüşüm ve soylulaşma. Kentsel kriz ve planlamada yeni kuramsal tartışmalar: Kent Hakkı, iletişimsel yaklaşım ve birlikte planlama, Adil Kent
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Hall,P. and M. Tewdwr-Jones, (2011) "Planning, planners and plans," in Urban and Regional Planning, 5th editiın.New york and London:Routledge, 1-10
 • Hall, Peter, (2000) "The centenary of modern planning," in Robert Freestone ed. Urban Planning in a Changing World. London: Spoon, 20-39
 • Harvey, D. (1985)"On Planning the Ideology of Planning," The Urbanization of Capital. Baltimore: John Hopkins Univ. Press, 165-184.
 • Scott, A.J. ve S.T. Roweis, (1977) "Urban planning in theory and practice: a reappraisal," Environment and Planning A, 9, 1097-1119.
 • Foglesong, R. (1989) "The Problem of planning," Planning and the Capitalist City. Princeton, N.J: Princeton University Press, ss. 3 -3
 • Foglesong, R. (1989) "The Problem of planning," Planning and the Capitalist City. Princeton, N.J: Princeton University Press, ss. 3 -3
 • Haar, C. M. (2009) "The Master Plan, an impermanent constitution," Eugine Birch ed., The Urban and Regional Planning Reader. New York: Routledge, ss. 140-147. (originally published 1955)
 • Webber, M. (1973) "Comprehensive Planning and Social Responsibility:Toward an AIP Consensus on the Profession's Roles and purposes," in Andread faludi ed., A reader in planning Theory. New York: Pergamon, 95-112.
 • Lindbolm, C. (2003) "The Science of Muddling Through," in S. Campbell and S. Fainstein eds., Readings in planning theory. 2nd Edition. Blackwell: Malden, Mass. 196-209 (originally published 1959)
 • Gans, Herbert,, (1968) "The gola oriented approach to planning," in People and Plans, New York: Basic Books, 78-83 (originall text from 1958)
 • Davidoff, P. (1965) "Advocacy and pluralism in planning," Journal of the American Planning Association, 31(4), 331-338
 • Friedmann, J. (2011) "The transactive style of planning," in J. Friedmann, Insurgencies:Essays in planning Theory. New York: Routledge, 15-28
 • Klosterman, R. (2003), "Arguments for and Against Planning" S. Campbell and S. Fainstein eds., Readings in planning theory. 2nd Edition. Blackwell: Malden, Mass. 86-101
 • Marcuse, P. (1989) "who/what decides what planners do", Journal of the American planning Association, 55(1) 79-81
 • Soja, Edwards (2010) "Regional urbanization and the end of the metropolis era," in G. Bridge and S. Watson eds., The New Blackwell Companion to the City. CAmbridge. Mass.. Blackwell, 679-689.
 • Marcuse, P. et. al eds. (2009) Searching for the ust City" New Tork: Routleghe
 • Brenner, N. P. Marcuse and M. Mayer (2011) eds. Cities for people, Not for Profit: Critical Urban Theory and the Right to the City. New York: Routledge
 • Healey P. (1992) "Planning Through Debate: The Communicative Turn planning Theory," The Town Planning Review. 63(2), 143-162.
 • Healey, P. (1996) "The communicative turn in planning theory and its implications for spatial strategy formations" Environment and Planning B., 23(2), 217-234
 • Harvey, D. (2008) "The right to the city,"New Left Review, 53, sept/oct, 23-40
 • Fainstein, S. (2010) The Just City, Cornell University Press: Ithaca nad London
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler son iki yüzyıl içinde sanayileşme, kentleşme ve planlama arasındaki ilişkiyi neden-sonuç ilişkileri içerisinde inceleyeceklerdir.
 2. Öğrenciler farklı dönemlerde ortaya çıkan farklı müdahale biçimlerini, plancının rolünü ve planlamada ortaya çıkan kuramsal tartışmaları irdeleyeceklerdir.
 3. Öğrenciler 1980 sonrası dönemin ekonomik, toplumsal ve mekansal dönüşümleri bağlamında ortaya çıkan yeni kuramsal tartışmaları öğreneceklerdir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Planlama ve kapitalist kentleşmeSeçilen makaleler ve kitaplardan bölümler
2Planlamada kuramsal tartışmanın konturları ve ve plancının rolü -1Seçilen makaleler ve kitaplardan bölümler
3Planlamada kuramsal tartışmanın konturları ve ve plancının rolü -2Seçilen makaleler ve kitaplardan bölümler
4Sanayileşme, sanayi kentinin oluşumu ve gelişen müdahale biçimleriSeçilen makaleler ve kitaplardan bölümler
5Paris’in Hausmanlaşması ve modern kent planlamanın oluşumuSeçilen makaleler ve kitaplardan bölümler
6Park Hareketi ve doğanın kentleşmesi; Güzel Kent HareketiSeçilen makaleler ve kitaplardan bölümler
7Bahçe şehirden, kapalı sitelere bir paradigma olarak mahalleSeçilen makaleler ve kitaplardan bölümler
8Ara Sınav 1
9Savaş sonrası dönemde banliyöleşme, desantralizasyon, metropolitan gelişmede çok-ölçekli, çok-düzlemli yönetim meseleleriSeçilen makaleler ve kitaplardan bölümler
10Sanayinin yeniden yapılanması, yeni üretim coğrafyaları ve kentsel mekanın dönüşümüSeçilen makaleler ve kitaplardan bölümler
11Küresel kentsel-bölgeler, mega-kentler, neo-liberalism ve planlamanın ikilemleriSeçilen makaleler ve kitaplardan bölümler
12Kentsel dönüşümün ekonomi politiği ve soylulaşmaSeçilen makaleler ve kitaplardan bölümler
13Kentsel kriz ve planlamada yeni kuramsal tartışmalar-1: Kent hakkıSeçilen makaleler ve kitaplardan bölümler
14Kentsel kriz ve planlamada yeni kuramsal tartışmalar-2: planlama kuramına iletişimsel yaklaşım ve birlikte planlamaSeçilen makaleler ve kitaplardan bölümler
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev390
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması154
Derse Özgü Staj
Ödev340
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok