Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Okul Temelli Önleyici Rehberlik Ve Psikolojik Danışma PDR412233300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıPsikolojik Danışma Ve Rehberlik Alanında Önleyici Hizmetlerin Öneminin Ve Bu Hizmetlerin Okullarda Nasıl Verilebileceğinin Öğretilmesi
Dersin İçeriğiPsikolojik Danışmanın Önleyici İşlevi, Tarihçesi Ve Kuramlar Koruyucu Etmenler Riskli Zararlı Davranışlar Psikolojik Danışman Eğitimi Ve Önleme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Korkut, F. (2007). Okul Temelli Önleyici Rehberlik Ve Psikolojik Danışma. (2. Basım) Ankara: Anı Yayıncılık
  • Erkan, S. (2011). Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri. (9. Basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık
  • Schrumpf, Fred; Crawford K. Dona
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler okullarda psikolojik danışmanın önleyici işlevini ve tarihsel gelişimini açıklar.
  2. Öğrenciler eğitsel, kişisel, sosyal, duygusal ve mesleki gelişimlerine yardımcı olacak becerileri sergiler.
  3. Öğrenciler stresle başa çıkma, sosyal beceriler, problem-çatışma çözme ve karar verme becerilerine sahip olur.
  4. Öğrenciler okul psikolojik danışmanının sahip olması gereken özellikleri, becerileri ve yeterlikleri tanımlar.
  5. Öğrenciler okul psikolojik danışmanı, okul ve okul dışındaki diğer uzman personel arasındaki işbirliğini kavrar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş İlgili kaynakların okunması
2Okul Psikolojik Danışmanlığının Dünyada Ve Türkiye’de Gelişimi İlgili kaynakların okunması
3Psikolojik Danışmanlığın Önleyici İşlevi, Tarihçesi Ve Kuramlar, Önleyici Rehberliğin Tarihçesi Ve Kuramlar İlgili kaynakların okunması
4Okul Psikolojik Danışmanı (Görevler, Sorumluluklar /Yeterlik Ve Kişisel Özellikler/ Eğitimi Ve Uzmanlığı) İlgili kaynakların okunması
5Okul Temelli Önleme Çalışmaları İlgili kaynakların okunması
6Stresle Başa Çıkma Becerileri, Sosyal Beceriler, İletişim Becerileri Ve Önleme İlgili kaynakların okunması
7Problem-Çatışma Çözme Ve Karar Verme Becerileri, Kendilik Değeri Ve Önleme İlgili kaynakların okunması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9İntihar Ve Önleme İlgili kaynakların okunması
10Madde Kullanımı Ve Önleme İlgili kaynakların okunması
11Cybh Ve Hıv/Aıds, Ergen Hamileliği Ve Önleme İlgili kaynakların okunması
12Saldırganlık, Şiddet Ve Zorbalık Ve Yeme Bozuklukları Ve Önleme İlgili kaynakların okunması
13Yeme Bozuklukları ve Önlemeİlgili kaynakların okunması
14Psikolojik Danışman Eğitimi Ve Önleme Ve Süpervizyon İlgili kaynakların okunması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri130
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer15
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok