Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Meslek Etiği Ve Yasal Konular PDR423122200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin KoordinatörüSeher Merve Erus
Dersi Veren(ler)Seher Merve Erus
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı, rehberlik ve psikolojik danışmanlık mesleğinin etik kurallarını, mesleki sorunları, eğitim kurumlarında ve ruh sağlığı merkezlerindeki etik sorunları ve etik ikilemleri için çözümleri öğretmektir.
Dersin İçeriğiDersin içeriği; etik, meslek etiği ve temel kavramlar, ilkeler, erdemler ve kurallar, psikolojik danışman ile danışan ilişkisi ve sınırları, psikolojik danışmada gizlilik ve mahremiyet, psikolojik danışmada yetkinlik, mesleki sorumluluk, psikolojik danışman eğitimi süpervizyon ve konsültasyon, hak savunuculuğu, Türkiye’de psikolojik danışmanlık meslek etiği için yasalar, etik ikilemler ve karar verme süreci konularını içermektedir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Türk Psikolojik danışma ve Rehberlik Derneği (2022). Psikolojik danışma ve Rehberlik Alanında Çalışanlar İçin Etik Kurallar
 • American Counseling Assosication (2014). ACA Code of Ethics.
 • Çetinkaya, R. (2019). Psikolojik danışmanlıkta Meslek Etiği ve Yasal Konular. Ankara: Pegem Akademi.
 • Corey, G., Corey, M. S., & Callanan, S. (2011). Issues and Ethics in Helping Professions. Pasific Grove Ca: Brooks/Colepubl.Comp
 • Bond, T. (2013). Psikolojik danışma uygulamalarında etik standartlar. (Binnur Yeşilyaprak çev.). Ankara: Nobel Akademi.
 • Eren Gümüş, A. ve Gümüş, M. A. (2013). Psikolojik danışmada etik ve hukuk. Vedat Yayıncılık: İstanbul
 • Knapp, S. J. ve Vandecreek, L. D. (2010). Psikologlar için pratik etik. Ankara: Mentis Yayıncılık
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıda bulunan MYK’ya göre Psikolojik Danışman yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • İş planı yapmak • Çalışma ortamını ve materyalleri düzenlemek • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti için teklif ve sözleşme sürecini yürütmek • Bireyle psikolojik danışma yapmak • İzleme çalışmaları yapmak • Bireysel mesleki gelişimini sağlamak Bu ders, aşağıda bulunan MYK’ya göre Okul Psikolojik Danışman yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Çalışma ortamını ve materyalleri düzenlemek • Öğrencilerin akademik, kariyer ve kişisel-sosyal gereksinimlerini belirlemek • Kritik yaşam olayları yaşayan öğrencilere yardım etmek Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Öğrencilerin psikolojik danışma oturumlarına süpervizyon verilir. Süpervizyon sürecinde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme teknikleri uygulanmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler etik yaklaşımın temellerini kavrayabilir.
 2. Öğrenciler kişisel değerlerin psikolojik danışma sürecine etkisini bilir.
 3. Öğrenciler danışan hakları ve psikolojik danışmanın sorumluluklarını bilir.
 4. Öğrenciler psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki yasal konuları bilir.
 5. Öğrenciler psikolojik danışma mesleğinin etik kurallarını bilir.
 6. Öğrenciler mesleki kararlarını etik kurallara uygun biçimde verebilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1-5-5-5
PÇ-24-5-5-
PÇ-3---5-5
PÇ-4-5----
PÇ-55-5-54
PÇ-6---5-5
PÇ-7-5----
PÇ-85-5-4-
PÇ-9-5-5-5
PÇ-105---55
PÇ-115-5554

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Girişİlgili kaynakların okunması.
2Etik, meslek etiği ve temel kavramlarİlgili kaynakların okunması.
3İlkeler, erdemler ve kurallarİlgili kaynakların okunması.
4Psikolojik danışman ile danışan ilişkisi İlgili kaynakların okunması.
5Psikolojik danışmada gizlilik ve mahremiyetİlgili kaynakların okunması.
6Psikolojik danışmada mesleki sorumlulukİlgili kaynakların okunması.
7Psikolojik danışman eğitimi süpervizyon ve konsültasyon İlgili kaynakların okunması.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Hak savunuculuğuİlgili kaynakların okunması.
10Türkiye’de psikolojik danışmanlık meslek etiği için yasalarİlgili kaynakların okunması.
11Etik ikilemler ve karar verme süreciİlgili kaynakların okunması.
12Etik ikilemler ve karar verme süreciİlgili kaynakların okunması.
13Etik ikilemler ve karar verme süreciİlgili kaynakların okunması.
14Genel Değerlendirmeİlgili kaynakların okunması.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması51
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok