Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Planlamada Bilgi TeknolojileriSBP234025200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüBuket Ayşegül ÖZBAKIR
Dersi Veren(ler)Buket Ayşegül ÖZBAKIR
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin amacı Kentsel Modeller, Coğrafi Bilgi Bilimi (CBB) Uzaktan Algılama (UA) ve Bilgisayar Destekli Görselleştirme entegrasyonu aracılığı ile bilgi teknolojilerinin planlamada kullanımı üzerine bilimsel altyapı sağlamak ve bilgi teknolojilerinin plancılara sürdürülebilir kentsel ve bölgesel gelişme alternatiflerini sunabilmek amacıyla senaryo ve simülasyon çözümleri için yeni araçlar sağlayabileceğini örneklerle açıklamaktır.
Dersin İçeriğiBilgi teknolojilerinin plancılara sunduğu araçların tanıtılması: - Bilgi teknolojileri ve planlama arasındaki ilişki - Coğrafi Bilgi Bilimi - Bilimsel sorgulama ve karar destek sistemleri - Bilgisayar destekli görselleştirme teknikleri - Planlamada Uzaktan Algılama Teknikleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Brail R. and Klosterman R., 2001, Planning Support Systems: Integrating Geographic Information Systems, Models and Visualization Tools, Redlands: Calif., ESRI Press.
  • Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J. and Rhind D.W., 2002, Geographic Information Systems and Science, John Wiley & Sons Ltd., England.
  • Lillesand T.M. and Kiefer R.W. ,2000, Remote Sensing and Image Interpretation, New York: John Wiley & Sons.
  • Abrams J. and Hall P., 2006, Else/Where: Mapping – New Cartographies of Networks and Territories, University of Minnesota Design Institute Press, Minneapolis, USA.
  • Castells M., 2000, The Rise of the Network Society, Oxford; Malden, Mass.: Blackwell Publishers.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci bilgi ekonomisi ve ağ toplumu dinamikleri çerçevesinde günümüz yerleşmelerini okuyabilme becerisi kazanır
  2. Öğrenci dünyadaki güncel teknolojileri ve uygulama alanlarını öğrenir
  3. Öğrenci yabancı literatürde teknik bilgi altyapısı edinir
  4. Öğrenci BİT'in planlama stüdyolarına entegrasyonu üzerine kapasitesini geliştirir.
  5. Öğrenci planlamada temel seviyede BT araştırması ve/veya projesi tasarlamayı öğrenir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş: Bilgi teknolojileri ve Planlama ilişkisi, genel tanıtımNA
2Ham veri, anlamlandırılmış veri, bilgi NA
3Coğrafi Bilgi Bilimi (CBB) ve Bilimsel SorgulamaNA
4CBB ve planlamada örnek uygulama alanlarıNA
5Bilimsel görselleştirme ve planlama ilişkisi; Sanal ve karma gerçeklik ve planlamada uygulama alanları; Fotoğrafik görüntü; Fotoğraf ve görüntü işleme mantığıNA
6Video gösterimiNA
7Uzaktan Algılamanın (UA) temelleriNA
8Ara Sınav 1
9Ara Sınav
10Plancılar için UA örnek uygulamaları NA
11Video gösterimiNA
12Sayısal görüntü işleme -INA
13Sayısal görüntü işleme - IINA
14Plancılar için UA temelli arazi kullanım sınıflandırma algoritmalarıNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği520
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler120
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması154
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği52
Projeler120
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)128
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok