Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çevre ve Doğal Kaynaklar EkonomisiSBP550737.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Peyzaj Planlama Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Uygulamalı Kent Bilimi ve Kentsel İnovasyon Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüBuket Ayşegül ÖZBAKIR
Dersi Veren(ler)Buket Ayşegül ÖZBAKIR
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı- Çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde operasyonel olarak ele alınmasını sağlayan ekonomi/ekoloji ilişkisini öğretebilmek, - Yenilenebilen ve Yenilenemeyen Enerji Kaynaklarına özgü problemleri ekonomik gelişmeyi de sağlayacak biçimde mikro/makro ekonomi seviyelerinde tartışabilmeyi öğretebilmek.
Dersin İçeriği- Çevre ve doğal kaynaklarda yaşanan problemlere mikro/makro ekonomi ve ekolojik ekonomi prensipleri ile yaklaşımların anlatılması, - Seçilen her bir çevre ve doğal kaynak türüne uygun olarak literatürde ve uygulamada kullanılan ekolojik ekonomi temelli analizlerin öğretilmesi, - Çevre ve doğal kaynakların yönetiminde uygulanan güncel politikalar, - Dünya’da ve ülkemizde uygulanan başarılı örneklerin tanıtılması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • - Harris J. M., 2002, Environmental and Natural Resource Economics, Houghton Mifflin Company, Boston - New York.
  • Stavins, R., 2012, Economics of the Environment: Selected Readings, W. W. Norton
  • - E-journal databases (Web of science etc.)
  • Rosenzweig C., et all., 2011, Climate Change and Cities: First Assessment Report of the Urban Climate Change Research Network, Cambridge, UK.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci “Çevre ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilirliği” konusunda operasyonel bir araç olarak ekolojik ekonomi prensiplerini algılama becerisi kazanacaktır
  2. Öğrenci doğal kaynak türüne özgü mikro ve makro ekonomi analizlerini uygulayabilme becerisi kazanacaktır
  3. Öğrenci ekolojik ekonomi temelli analizleri uygulayabilme becerisi kazanacaktır
  4. Öğrenci çevre ve doğal kaynaklara ilişkin ekonomik analizleri planlama açısından yorumlayabilme becerisi kazanacaktır

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş: Dersin temel hedefleri ve genel sunumNA
2Ekonomi ve çevre ilişkisi (geleneksel ve ekolojik ekonomi bakış açıları, çevresel mikro ve makro ekonomi prensipleri, ekolojik temelli ekonomi uygulamaları)NA
3Nüfus ve çevre (demografik dönüşüm teorisi, nüfus artışı ve ekonomik büyüme,nüfus artışı üzerindeki ekolojik perspektifler, 21.Yy'da nüfus politikaları)NA
4Tarım, gıda ve çevre ilişkisi (nüfus ve gıda üretimi/sunumu ilişkisi, küresel gıda üretimindeki eğilimler: arz ve talep yönleri, gıda üretiminde tarımsal faaliyetlerin etkisi, sürdürülebilir tarım ilkeleri)NA
5Kaynaklar: kıtlık ve bolluk (yenilenemeyen kaynakların arzı, fiziksel ve ekonomik arz, yenilenemeyen kaynak kullanımında ekonomik teori, kaynak yenilenmesinde çevresel maliyet içselleştirilmesi, geri-dönüşüm ekonomisi)NA
6Enerji: büyük değişim (enerji ve ekonomik sistemler, ekonomik ve ekolojik enerji analizleri, enerji eğilimleri projeksiyonları, alternatif enerji ekonomileri, yeni enerji gelişimindeki politikalar)NA
7Sunumlar + (1.Ara Sınav)NA
8Ara Sınav 1
9Ekosistem yönetimi: orman ve su kaynakları (orman yönetimi ekonomisi, orman kaybı ve biyoçeşitlilik, sürdürülebilir orman yönetim politikaları, su: azalma ve yenilenme, sürdürülebilir su yönetimi politikaları)NA
10Kirlilik: analiz ve politikalar (kirlilik kontrolü ekonomileri, kirlilik kontrolü politikaları: standartlar, vergiler ve izinler; politika seçimi: vergiler ve takas edilebilir izinler, birikimli ve küresel kirleticiler)NA
11Sanayi ekolojisi: üretimde ekolojik ve ekonomik perspektifler, ekolojik üretim potansiyeli, küresel ölçekte ekolojik üretim, ekolojik üretim politikaları)NA
12Küresel iklim değişimi - 1NA
13Küresel ısınma üzerine video gösterimiNA
14Küresel iklim değişimi - 2NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği55
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar115
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması154
Derse Özgü Staj00
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği51
Projeler152
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)150
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok