Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Şehir Planlama ve İmar HukukuSBP399122200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Mimarlık Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüNazire Diker
Dersi Veren(ler)Tolga İslam
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMimar adaylarına kent planlama, kentsel sorunlar, uygulamanın hukuki yönü konularında bilgi vermek
Dersin İçeriğiKent, kentleşme, planlama kavramları, günümüzün şehir planlama konuları, planlamanın hukuki yanı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Keleş, R., Kentleşme Politikası,İmge Kitabevi, 1990
 • Tekeli, İ, Modernite Aşılırken Kent Planlaması, İmge Kitabevi, 2001
 • Aydoğan A., Şehir ve Cemiyet: Weber, Tönnies, Simmel, İz yayıncılık, İstanbul.
 • Bacon, Edmund N. (1969) Design of Cities, M.I.T. Press.
 • Bakan, Kayhan & Güzin Konuk (1987) Türkiye’de Kentsel Dış Mekanların Düzenlenmesi. Ankara: TÜBİTAK Yapı Araştırma Enstitüsü.
 • Carmona, Matthew vd. (2010) Public Places - Urban Spaces, The Dimensions of Urban Design, , 2nd ed. (2003). Architectural Press, Italy.
 • Cogito, Sayı 8, “Kent ve Kültürü”, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık AŞ., İstanbul.
 • Çetiner, A., (1991), Donatım İlkeleri, İTÜ Matbaası, İstanbul.
 • Krier, R. (1984) Urban Space, 3rd ed. (1979). London: Academy Editions.
 • Moughtin, Cliff (1995) Urban Design, Street and Square, 2 nd ed. (1992). Oxford, London: Butterworth Architecture.
 • Rasmussen, Steen E. (1994) Yaşanan Mimari, Ö. Erduran, çev. İstanbul.: Remzi Kitabevi.
 • Tekeli, İ, Modernite Aşılırken Kent Planlaması, İmge Kitabevi, 2001.
 • Ünlü, Alper (1998) Çevresel Tasarımda İlk Kavramlar, İTÜ Mimarlık Fak., İstanbul.
 • Ersoy, M. (2012). Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük. İstanbul: Ninova Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.
 • Kalabalık, H. (2013). İmar hukuku dersleri. Seçkin Yayıncılık.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci kent ve kentleşme konuları hakkında bilgilenir,
 2. Öğrenci planlama hakkında genel bilgileri ve kent ölçeğinden yaklaşabilme becerisini edinir
 3. Öğrenci imar konusuna hukuku konusunda bilgilenir
 4. Öğrenci farklı işlev alanları ve planlama sorunları hakkında bilgilenir
 5. Öğrenci planlama ve mimarlık ilişkisini kurgulayabileceği bilgilenmeyi edinir,

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanımı, ana, hedef, yöntem, NA
2Kavramsal çerçeve; Nüfus Hareketleri ve Mekana Yansıması, kent, kır, kentleşme, kentlileşme, NA
3Kentsel İşlev Alanları Konut Alanı (Mahalle/Komşuluk Grubu) Planlama ve Tasarım İlkeleri Çalışma Alanı, Ulaşım Sistemi, Sosyal Donatı Alanları Planlama ve Tasarım NA
4Planlama Kavramı ve Kademelenmesi; Ölçeklerarası İlişki ve Veri AktarımıNA
5Mekansal Planlar, ÇDP, Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, Yoğunluk, Yapılaşma Katsayıları (TAKS, KAKS) ve Plan NotlarıNA
6Kentsel işlev alanları içinde konut alanları, toplu konut alanlarından örneklerNA
7Yerleşme Dokusunu Oluşturan Bileşenler ve Doku AnaliziNA
8Ara Sınav 1
9Kentsel tasarım kavramları; kentsel mekan, açık alan tanımları,kentsel mekanda ölçek, algılama konularıNA
10İmar Uygulamaları ve Uygulama araçları; İfraz, Tevhid, Kamulaştırma, 18. Madde, NA
11İmar Uygulamaları ve Uygulama araçları; Kentsel Dönüşüm, Kentsel Yenileme, Özel Proje Alanı NA
12Planlama ve Mimarlık İlişkisi NA
13Ara sınav 2- Planlama ve Mimarlık İlişkisi
14Genel Değerlendirme ve Mazeret Sınavı NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım13
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)212
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok