Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Yaratıcı DramaPDR236024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin KoordinatörüM. Engin DENİZ
Dersi Veren(ler)M. Engin DENİZ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu derste öğrencilerin; yaratıcı dramaya karşı olumlu tutum geliştirmeleri, yaratıcılıklarının açığa çıkmasının desteklenmesi ve geliştirilmesi yaratıcı drama tekniklerini uygulama becerilerini geliştirmeleri bir sanat eserinden yola çıkarak öykü, senaryo yazmaları ve canlandırmaları, yaratıcı dramayı uygulayabilmelerihedeflenmektedir.
Dersin İçeriğiYaratici drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama eğtici drama, Drama-Oyun, Drama) farkı, yaratıcı drama uygulamalarının tarihçesi, yaratıcı dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, yaratıcı dramanın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, yaratıcı drama ortamı ve dramatist nitelikleri, yaratıcı drama da özel teknikler, yaratıcı dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın amaçlarına uygun yaratıcı drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • • Adıgüzel, H.Ömer (1993) Oyun ve Yaratıcı Drama İlişkisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adigüzel, H.Ömer (edt.) (2002) Yaratıcı Drama Yazılar I 1985-1995, Natürel Yayınları, Ankara. Adiguzel, H.Ömer (edt) 2004 Yaratıcı Drama Yazılar II, Natürel Yayınları, Ankara. Baran, Musa (1993) Çocuk Oyunları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. Ferda Öztürk(1996) Okulöncesi Dönem Müzik Eğitiminde Dramanın Kullanımının Etkinliği (5-6 Yaş Grubu), Ank. Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Gönen, Mübeccel, Dalkılıç, Nursel U.(1998) Çocuk Eğitiminde Drama, Epsilon Yayınları, İstanbul. Levent, Tamer (1993) Niçin Tiyatro, Gündoğan Yayınları, Ankara. Ömeroğlu, Esra vd.(2003) Okulöncesi Eğitimde Drama, Kök Yayınları, Ankara. Özhan, Mevlüt (1997) Türkiye’de Çocuk Oyunları Kültürü Öztürk, Ali vd. (2005) Çocukta Yaratıcılık ve Drama, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir Öztürk, Ali vd. (2007) İlköğretimde Drama, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir Üstündağ, Tülay (2004) Drama Öğretmenimin Günlüğü (6. Baskı) Pegem A yayınları, Ankara • Aral, N. ve dğ. (2000). Eğitimde drama. İstanbul: Yapa Y. • Aslan, N. ve dğ. (1999). Türkiye 1. Drama Liderleri Buluşması: Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara: Fersa Matbaacılık • San, I. (). Sanat ve Yaratıcılık Eğitimi Olarak Tiyatro. • Aslan, N. ve dğ. (2000). Dramaya Çok Yönlü Bakış. Ankara Ölüşüm Tiyatrosu ve Drama Atölyesi.Ankara: Fersa Matbaacılık
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıda yer alan Mesleki Yeterlilik Kurumu “Psikolojik Danışman” ve “Okul Psikolojik Danışmanı” yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir: 1. Okulda sorumluluğunu üstlendiği her bir öğrencinin mezuniyetine kadar hedef belirlemesine ve karar vermesine yardım etmek amacıyla sistematik ve periyodik görüşmeler yapar. 2. Öğrencilerin karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla veli, öğretmen ve diğer ilgililerle işbirliği yapar. 3. Mesleki gelişime yönelik (meslek ve eğitim alanı bilgileri, iş bulma becerileri, özgeçmiş yazma, iş görüşmeleri gibi) konularda; materyal hazırlama, seminer, konferans ve benzeri bilgilendirmeye yönelik gelişim dönemi özelliklerine uygun bireysel ve grup rehberliği etkinlikleri gerçekleştirir. 4. Hizmet alanların bulundukları ortama/duruma (eğitim programı, iş, staj ve benzeri) uyum sağlamaları ve potansiyellerini ortaya koymalarına yönelik bireysel ve grup rehberliği uygulamalarını yürütür. 5. Hizmet alanların işgücü piyasasını tanımaları için fuar, sergi, kamu ve özel kurum ve kuruluş ziyaretleri, gözlem, bilgilendirme ve benzeri etkinlikleri düzenler veya düzenlenmesine katkı verir. 6. Hizmet alanların yetenek, ilgi, mesleki değer ve kişilik özellikleri hakkında kendilerini tanımalarına, özelliklerine uygun seçenekleri görmelerine yönelik uygulamalar yapar. 7. Hizmet alanların olası meslek seçenekleri arasından uygun seçimler yapmaları ve bu seçimlere ilişkin planlamaları gerçekleştirmelerine yardım eder. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, örnek olay incelemesi yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yılsonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödev dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, yaratıcı dramayı ve ilgili kavramları tanımlayabilir.
  2. Öğrenciler, yaratıcı dramanın amacını açıklayabilir
  3. Öğrenciler, yaratıcı drama ile danışmanlık ilişkisini kurabilir
  4. Öğrenciler, drama çeşitlerini sayabilir
  5. Öğrenciler, dramaya yönelik çalışmaları uygulayabilir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-15-5-5
PÇ-25-4-5
PÇ-35--45
PÇ-4-5-5-
PÇ-5-5-5-
PÇ-65--5-
PÇ-7-5---
PÇ-8-5--5
PÇ-94-445
PÇ-10----5
PÇ-114---5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş: Ders amaç, içerik ve sürecinin açıklanması. Kaynakların tanıtılması. Drama eğitim ilişkisi, drama pdr ilişkisi, dramanın aşamaları
2Isınma ve tanışma egzersizleriİlgili kaynakların okunması.
3İletişim ve güven çalışmalarıİlgili kaynakların okunması.
45 duyu çalışmaları İlgili kaynakların okunması.
5Konsantrasyon ve uyum çalışmalarıİlgili kaynakların okunması.
6Grupla iletişim çalışmaları ve gevşeme egzersizleriİlgili kaynakların okunması.
7Canlandırma ve rol oynama çalışmalarıİlgili kaynakların okunması.
8Ara Sınav 1
9Canlandırma ve rol oynama çalışmalarıİlgili kaynakların okunması.
10Pandomim temelli dramaİlgili kaynakların okunması.
11Sosyo-dramaİlgili kaynakların okunması.
12Doğaçlamalarİlgili kaynakların okunması.
13PDR'de yaratıcı drama uygulamalarıİlgili kaynakların okunması.
14PDR'de yaratıcı drama uygulamalarıİlgili kaynakların okunması.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok