Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Mesleki Rehberlik Uygulamaları PDR324222120
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin KoordinatörüM. Engin DENİZ
Dersi Veren(ler)M. Engin DENİZ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMesleklerle İlgili Rehberlik Hizmetlerini Bilme, Öğrencileri Mesleki Eğilimlerini Belirleme Ve Yardımcı Olma, Mesleki Rehberlikle İlgili Testleri Öğrenmektir.
Dersin İçeriğiMeslekleri Tanıma Ve Mesleki Envanterleri Tanıma Ve Uygulama Ve Mesleğe Yönlendirme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Bacanlı, F. (1996). Bir Meslek Grup Rehberliği Programı Ve Uygulama Kılavuzu. Ankara: Talim Ve Terbiye Kurulu Yayınları. Bacanlı, F. (2005). Lise Öğrencileri İçin Mesleki Grup Rehberliği Programı Ve Uygulama Kılavuzu. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıda yer alan Mesleki Yeterlilik Kurumu “Psikolojik Danışman” ve “Okul Psikolojik Danışmanı” yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir: 1. Okulda sorumluluğunu üstlendiği her bir öğrencinin mezuniyetine kadar hedef belirlemesine ve karar vermesine yardım etmek amacıyla sistematik ve periyodik görüşmeler yapar. 2. Öğrencilerin karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla veli, öğretmen ve diğer ilgililerle işbirliği yapar. 3. Mesleki gelişime yönelik (meslek ve eğitim alanı bilgileri, iş bulma becerileri, özgeçmiş yazma, iş görüşmeleri gibi) konularda; materyal hazırlama, seminer, konferans ve benzeri bilgilendirmeye yönelik gelişim dönemi özelliklerine uygun bireysel ve grup rehberliği etkinlikleri gerçekleştirir. 4. Hizmet alanların bulundukları ortama/duruma (eğitim programı, iş, staj ve benzeri) uyum sağlamaları ve potansiyellerini ortaya koymalarına yönelik bireysel ve grup rehberliği uygulamalarını yürütür. 5. Hizmet alanların işgücü piyasasını tanımaları için fuar, sergi, kamu ve özel kurum ve kuruluş ziyaretleri, gözlem, bilgilendirme ve benzeri etkinlikleri düzenler veya düzenlenmesine katkı verir. 6. Hizmet alanların yetenek, ilgi, mesleki değer ve kişilik özellikleri hakkında kendilerini tanımalarına, özelliklerine uygun seçenekleri görmelerine yönelik uygulamalar yapar. 7. Hizmet alanların olası meslek seçenekleri arasından uygun seçimler yapmaları ve bu seçimlere ilişkin planlamaları gerçekleştirmelerine yardım eder. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde öğrencilerin uygulama yapması ve bu uygulamaların ders sorumlusu tarafından takip edilmesi esastır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, desre devam, uygulama ve ödev dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler mesleki rehberliğin prensiplerini ifade eder.
  2. Öğrenciler kariyer danışmanlığının yöntem ve tekniklerini kullanır ve karakter özelliklerinin meslek seçimine etkilerini tartışır.
  3. Öğrenciler meslekler ve imkanlarını açıklar.
  4. Öğrenciler  eğitsel derecelendirmeye göre mesleki gelişim süreci ve hizmetlerini planlar. - mesleki testleri kullanır.
  5. Öğrenciler mesleki rehberlikte değerlendirmeyi yorumlar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-144445
PÇ-254545
PÇ-355554
PÇ-454455
PÇ-555454
PÇ-654555
PÇ-744445
PÇ-854554
PÇ-954545
PÇ-1055544
PÇ-1154455

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş İlgili kaynakların okunması.
2Öğrencilerin kendi meslek seçme süreçlerini değerlendirmesi.İlgili kaynakların okunması.
3Öğrencilerin 3 farklı mesleği sahip kişilerle görüşmesi.İlgili kaynakların okunması.
4Öğrencilerin 3 farklı mesleği sahip kişilerle görüşmesi.İlgili kaynakların okunması.
5Psikolojik testlerin kullanım kurallarının incelenmesi.İlgili kaynakların okunması.
6Holland'ın Meslek Tercih Envanterinin Uygulanması.İlgili kaynakların okunması.
7Holland'ın Meslek Tercih Envanterinin Uygulanması.İlgili kaynakların okunması.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Akademik Benlik Kavramı Ölçeğinin Uygulanması.İlgili kaynakların okunması.
10Kendini Değerlendirme ve Mesleki Olgunluk Ölçeklerinin Uygulanması.İlgili kaynakların okunması.
11Kendini Değerlendirme ve Mesleki Olgunluk Ölçeklerinin Uygulanması.İlgili kaynakların okunması.
12Kendini Değerlendirme ve Mesleki Olgunluk Ölçeklerinin Uygulanması.İlgili kaynakların okunması.
13Mesleki Rehberlik Programlarının İncelenmesi. İlgili kaynakların okunması.
14Mesleki Rehberlik Programlarının İncelenmesi. İlgili kaynakların okunması.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1510
Laboratuar
Uygulama1230
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev1260
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati141
Laboratuar
Uygulama122
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması11
Derse Özgü Staj
Ödev122
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)00
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)00
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok