Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Fizikte Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler FIZ362024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Fizik Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFizik Bölümü
Dersin KoordinatörüZehra Can
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıFizik ve mühendislik alanlarındaki uygulamalarda, konum ve zamana bağlı problemler kısmi diferansiyel denklemlerle ifade edilebilmektedirler. Kısmi diferansiyel denklemler çok sayıda bağımsız değişkeni kapsarlar ve bunlarla daha karışık uygulamalı problemlerin verilebilmesi mümkündür. Uygulama açısından kısmi diferansiyel denklemlerin ortaya çıkabileceği en önemli hal, fiziksel problemlerin matematiksel bağıntılarıdır. Bu derste, fizikte ve teknolojide ortaya çıkabilecek pek çok problem öğrenciye tanıtılarak bu problemlerin çözüm metodları anlatılacaktır.
Dersin İçeriğiDiferansiyel Denklemler, Sınıflandırılması, Sınır Koşulları, Kısmi Diferansiyel Denklemler, Değişkenlerine Ayırma Yöntemi, İkinci Mertebeden Sabit Katsayılı Lineer diferansiyel Denklemlerin Kanonik Formları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Differential Equation, S.L.Ross., Third Edition,1984.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler fizik teorileri konularında kuramsal bilgiye sahip olur.
  2. Öğrenciler fizik ile ilgili konularda bağımsız olarak ve/veya paydaşlarıyla ortaklaşa çalışmalar yürütebilir ve soyut- analitik düşünme yeteneğini kullanabilir.
  3. Öğrenciler fizik alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilir.
  4. Öğrenciler alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, değerlendirebilir ve analiz edebilir
  5. Öğrenciler problemlerde karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve/veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-14----
PÇ-25----
PÇ-3-5---
PÇ-4-44--
PÇ-5--5--
PÇ-6-----
PÇ-7---5-
PÇ-8---4-
PÇ-9----5
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Sınıflandırılması, Adi Diferansiyel Denklemler, Çözüm Yöntemleri ve Fiziksel Örnekler Derse gelmeden önce ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması ve bunun dönem sonuna kadar yapılarak ders öncesi anlatılacak konulara hazırlıklı olunması Ders Kitabı Bölüm:1,2,3,4 ve Ders Notları
2Kısmi Diferansiyel Denklemler, Sınıflandırılması, Sınır Koşulları ve Çözüm Yöntemleri (Ödev 1) Ders Kitabı Bölüm:14 ve Ders Notları
3Birinci Mertebeden Kısmi Diferansiyel Denklemler ve Fizikteki Uygulamaları, (Kısa Sınav 1)Ders Kitabı Bölüm:14
4İkinci Mertebeden Kısmi Diferansiyel Denklemler, Çözüm Yöntemi ve Fizikteki Uygulamaları, (Ödev 2) Ders Kitabı Bölüm:14
5Değişkenlerine Ayırma Yöntemi, Fiziksel Örnekler, Kartezyen Koordinatlarda Değişkenlerine Ayırma Yöntemi, (Kısa Sınav 2)Ders Kitabı Bölüm:14
6Tek Boyutta Laplace Denklemi, (Ödev 3)Ders Kitabı (Bölüm.14)
7İki Boyutta Laplace Denklemi, (Kısa Sınav 3)Ders Kitabı (Bölüm.14)
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Ara Sınav Ders Kitabı (Bölüm.14)
10Silindirik Koordinatlarda Değişkenlerine Ayırma Yöntemi Ders Kitabı (Bölüm.14)
11İkinci Mertebeden Sabit Katsayılı Lineer Diferansiyel Denklemlerin Kanonik Formları, (Ödev 4)Ders Kitabı (Bölüm.14)
12Kanonik Formlar, Hiperbolik Denklem, (Kısa Sınav 4)Ders Kitabı (Bölüm 14)
13Kanonik Formlar,Parabolik ve Eliptik Denklem (Ödev 5)Ders Kitabı (Bölüm.14)
14Başlangıç Değer Problemi; Özellikleri, (Kısa Sınav 5)Ders Kitabı (Bölüm.14)
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği515
Ödev515
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev52
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği52
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok