Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Mesleki RehberlikPDR324122200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin KoordinatörüM. Engin DENİZ
Dersi Veren(ler)M. Engin DENİZ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMesleklerle İlgili Rehberlik Hizmetlerini Bilme, Öğrencileri Mesleki Eğilimlerini Belirleme Ve Yardımcı Olma, Mesleki Rehberlikle İlgili Testleri Öğrenmektir
Dersin İçeriğiMeslekleri Tanıma Ve Mesleki Envanterleri Tanıma Ve Uygulama Ve Mesleğe Yönlendrme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Kuzgun, Y. (2003). Meslek Rehberliği Ve Danışmanlığına Giriş. Ankara: Nobel Yayınları. Kuzgun, Y. Ve Bacanlı, F. (1996). Mesleki Olgunluk Ölçeği Elkitabı. Ankara: Talim Ve Terbiye Kurulu Yayınları. Binbaşıoğlu C. (2008). Türkiye’de Mesleki Rehberlik Mekezlerinin Kuruluşu Ve Okullarda Mesleki Rehberlik Çalışmaları, Ankara: Nobel.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıda yer alan Mesleki Yeterlilik Kurumu “Psikolojik Danışman” ve “Okul Psikolojik Danışmanı” yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir: 1. Okulda sorumluluğunu üstlendiği her bir öğrencinin mezuniyetine kadar hedef belirlemesine ve karar vermesine yardım etmek amacıyla sistematik ve periyodik görüşmeler yapar. 2. Öğrencilerin karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla veli, öğretmen ve diğer ilgililerle işbirliği yapar. 3. Mesleki gelişime yönelik (meslek ve eğitim alanı bilgileri, iş bulma becerileri, özgeçmiş yazma, iş görüşmeleri gibi) konularda; materyal hazırlama, seminer, konferans ve benzeri bilgilendirmeye yönelik gelişim dönemi özelliklerine uygun bireysel ve grup rehberliği etkinlikleri gerçekleştirir. 4. Hizmet alanların bulundukları ortama/duruma (eğitim programı, iş, staj ve benzeri) uyum sağlamaları ve potansiyellerini ortaya koymalarına yönelik bireysel ve grup rehberliği uygulamalarını yürütür. 5. Hizmet alanların işgücü piyasasını tanımaları için fuar, sergi, kamu ve özel kurum ve kuruluş ziyaretleri, gözlem, bilgilendirme ve benzeri etkinlikleri düzenler veya düzenlenmesine katkı verir. 6. Hizmet alanların yetenek, ilgi, mesleki değer ve kişilik özellikleri hakkında kendilerini tanımalarına, özelliklerine uygun seçenekleri görmelerine yönelik uygulamalar yapar. 7. Hizmet alanların olası meslek seçenekleri arasından uygun seçimler yapmaları ve bu seçimlere ilişkin planlamaları gerçekleştirmelerine yardım eder. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, örnek olay incelemesi yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler mesleki rehberliğin varsayımlarını açıklar
  2. Öğrenciler mesleki rehberliğin prensiplerini yapılandırır.
  3. Öğrenciler kariyer danışmanlığının yöntem ve tekniklerini kullanır.
  4. Öğrenciler karakter özelliklerinin meslek seçimine etkilerini değerlendirir.
  5. Öğrenciler mesleki testleri uygular.
  6. Öğrenciler mesleki rehberlikte değerlendirmeyi yorumlar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1555--4
PÇ-2-5--54
PÇ-3------
PÇ-45--5--
PÇ-5------
PÇ-6--5---
PÇ-7-5---5
PÇ-85-4--5
PÇ-9-5--5-
PÇ-105--5--
PÇ-115----5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş
2Mesleki Rehberliğin Varsayımları İlgili kaynakların okunması.
3Mesleki Rehberliğin Prensipleri İlgili kaynakların okunması.
4Kariyer Danışmanlığının Yöntem Ve Teknikleri İlgili kaynakların okunması.
5Karakter Özelliklerinin Meslek Seçimine Etkileri İlgili kaynakların okunması.
6Meslekler Hakkında Bilgi Ve İmkanlar İlgili kaynakların okunması.
7Ara Sınav
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Mesleki Rehberlik Hakkında Bilgi Verme İlgili kaynakların okunması.
10Eğitsel Derecelendirmeye Göre Mesleki Gelişim Süreci Ve Hizmetleri İlgili kaynakların okunması.
11Mesleki Rehberlikte Bilgi Toplama Hizmetleri İlgili kaynakların okunması.
12Mesleki Testler Hakkında Bilgi Vermeİlgili kaynakların okunması.
13Mesleki Rehberlikte Değerlendirme İlgili kaynakların okunması.
14Mesleki Rehberlikte Değerlendirme İlgili kaynakların okunması.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması131
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok