Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Turizm ve Bölgesel GelişmeSBP510837.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılNot set
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüAyfer Yazgan
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDünya turizm pazarlarına katılan, yeni destinasyon bölgeleri ile turizmde, çeşitlilikle birlikte rekabette hızla artırmıştır. Bölgesel turizm gelişimi, ülkelerin sosyal ve ekonomik yönden bütünleşmesini sağlarken, turizmin yarattığı sorunları da önleyebilmektedir Turizmin sürdürülebilirliği kavramı gelecekte, yeni, bütünleyici kamu-özel yaklaşımlar ve tutumlar gerektirirken daha iyi çevresel, ve ekonomik denge sağlayan turizm gelişimi ihtiyacını işaret etmektedir. Derste, Dünyadaki bu gelişmeler ve eğilimler çerçevesinde turizmin ulusal ve bölgesel yerel gelişmeye etkilerini ele almak tartışmak ve planlama politika ve modellerini ortaya koymak amaçlanmaktadır
Dersin İçeriğiTurizm Kavramlar tanımlar/Turizmin ekonomik etkileri/ Turizm gelişiminin teorik perspektifleri/ Turizmin büyümesi gelişimi değisimi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Matheison,A,Wall,G,(1982), Tourısm, Economıc, Physıcal and Socıal impacts, Long Man-Newyork
 • Gunn, A. Clare, (1980), Tourism Planıng, Crane Russak, New York.
 • Tisdell, C.& K.C.Roy (eds) (1998) Tourism and development: Economic, social, political and environmental issues, Commack, NY: Nova Science.
 • Wahab, S. & Pigram, J. (eds) (1997) Tourism development and growth: the challenge of sustainability, London,New York: Routledge.
 • Fossati, A. & Panella, G. (eds) (2000) Tourism and Sustainable Economic Development, Boston: Kluwer Academic.
 • Gun, C.A; Var, T; (2002) , Tourısm Planıng Routtledge, London X
 • Kenr, W.R; (2006), Tourısm Public Policy and The Strategic Management of failure
 • Erdoğan, H., (2002) Uluslararası Turizm, UÜ Yayını, ISBN 975-7657-93-
 • İçöz O., (2005), Turizm Ekonomisi, Turhan Kitabevi, Ankara,
 • İçöz O., Var T.,İlhan i ;(2009), Turizm Planlaması ve Politikası, Turhan Kitabevi Ankara,
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci kentsel yerleşmelerin yapısı, yapılı çevrenin dönüşümü (konut, ulaşım, çevre) hakkında bilgi edinir
 2. Öğrenci doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik sürdürülebilirlik konularında bilgi edinir
 3. Öğrenci planlama tarihi, kuramı ve planlamanın yasal, kurumsal, politik bağlamı (kamu yararı, hukuk, yönetim, politika, sosyoloji) konularında bilgi sahibi olur

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Turizmin kavramsal çerçevesi ve turizm sistemi ve alt sistemler ve ekonomiNA
2Turizm, turist tanımı ve çeşitleri, Turizm, turist, tipoloji İlişkileri. NA
3Turizmin ekonomik-sosyal ve çevresel etkilerinin Uluslararası, ülkesel ve bölgesel ve yerelle karşılaştırmalı değerlendirmesi.NA
4Turizmin büyümesi gelişimi ve değişimi. NA
5Turizm gelişme ve turizmin ekonomik etkileriNA
6Turizmin ulusal ve bölgesel gelişme sınırları ve etkileri, bölgesel turizm gereksinim ve olanakları, turizmin fayda maliyet dengesi.NA
7Kamu ve özel sektör yönetiminde turizm organizasyonu.NA
8Ara Sınav 1
9Turizm arz ve talebi, bu talebin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler paralelinde yönlendirilmesi ve turizmin özellikleri.NA
10Turizm arzı-kaynakların, sınıflandırılması, değerlendirilmesi NA
11Turizm arzı-kaynakların, planlanmasında dikkate alınması gerekli, faktörler. NA
12Turizm ve Turizm yığılma bölgelerinin saptanması.NA
13Turizm planlama türleri, turizm planlamasında bölgeler, bölge çeşitleri ve bölge belirleme yöntemleri. NA
14Bölgesel turizm planlaması ve planlama stratejileriNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması156
Derse Özgü Staj
Ödev16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer136
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)131
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok