Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Psikolojik Danışma İlke Ve Teknikleri PDR322123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin KoordinatörüFulya Yüksel Şahin
Dersi Veren(ler)Fulya Yüksel Şahin
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin Amacı; öğrencilerin psikolojik danışma sürecinde terapötik koşullar ile temel ve ileri düzey psikolojik danışma becerilerinin önemini ve işlevini kavrayarak temel psikolojik danışma becerilerini etkili biçimde kullanabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiPsikolojik Danışma Mesleği;Psikolojik Danışma Sürecinin Özellikleri; Psikolojik Danışma Sürecinin Basamakları; Psikolojik Danışma Becerileri: Bilişsel Beceriler, Terapötik Koşullar, Terapötik Teknikler; Danışanda Ruhsal Bozukluk Olabileceğini Düşündürecek İpuçları (Psikiyatriste Refere Etmek İçin İpuçları)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Yüksel-Şahin, F. (2015). Psikolojik Danışmanlar İçin El Kitabı. Ankara: Nobel Yayın.
 • Hackney, H.,Cormier, S. (2008). Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı (Çev: T.Ergene, S. Aydemir Sevim ). Ankara: Mentis Yayıcılık.
 • Cormier,S. ve Hackney,H.(2009). Psikolojik Danışma Stratejiler ve Müdahaleler. (Çev. Ed: Süleyman Doğan ve Barış Yaka). Ankara: Pegem.
 • Meier. S.T. ve Davis, S.R. (2006). Psikolojik Danışma Temel Öğeler (Çev Ed: Süleyman Doğan) Ankara. Pegem.
 • Carkhuff, Robert R. (2011). Yardım Etme Sanatı (The Art of Helping in the 21st Century). (Çev: Rengin Karaca, F. Ebru İkiz).Ankara: Nobel.
 • Egan, Gerard (1975). Yardım Becerileri Alıştırmaları / Psikolojik Danışmaya Giriş Kitabına Eşlik Eden Eğitim El Kitabı. (Çev: F. Akkoyun). Ankara: Nobel.
 • Eisenberg, S. ve Delenay, D.J. (1993). Psikolojik Danışma Süreci. (N. Ören ve M. Takkaç). İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Nelson-Jones, Richard (1982). Danışma Psikolojisi Kuramları (Çeviri Ed:Füsun Akkoyun). Ankara: TDFO Ltd.Şti.
 • Leahy, Robert L. (2010). Bilişsel Terapi Yöntemleri. (Çev: M. Hakan Türkçapar ve Ertuğrul Köroğlu ). Ankara: HYB Yayınları
 • Danish, Steven., Augelli, Anthony R.D. ve Hauer, Allen (1994). Yardım Becerileri. (Çeviri Ed:F. Akkoyun). Ankara.
 • Leon D. Vandecreek, Samuel J. Knapp. Psikologlar İçin Pratik Etik. (Çev: Müge Yılmaz ve ark) Ankara: Mentis
 • Voltan-Acar, Nilüfer.(2004). Ne Kadar Farkındayım? Gestalt Terapi. Ankara: Erabil Yayıncılık
 • Leahy, Robert L. (2010). Bilişsel Terapi Yöntemleri. (Çev: M. Hakan Türkçapar ve Ertuğrul Köroğlu ). Ankara: HYB Yayınları
 • Köroğlu, Ertuğrul (2011). Psikiyatri El Kitabı. Ankara: Boylam Psikiyatri Enstitüsü.
 • Öztürk, O. ve Uluşahin, A. (2015). Ruh sağlığı ve bozuklukları. Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri
 • Güçray, Sonay (2009). Feminist terapi ve psikolojik danışma: kültürel dönüşüm ve köklü toplumsal değişimlerin bir sonucu olarak gelişimsel bir perspektif (ss99-139). Gelişenpsikolojik danışma ve rehberlik (Ed:F. Korkut-Owen, R. Özyürek ve D. W. Owen). Ankara: Nobel Yayın.
 • Voltan-Acar,N. (2009). Yeniden Terapötik İletişim Kişiler Arası. İlişkiler Ankara: Nobel
 • Ivey ve ark- Çev Ed: Fidan Korkut-Owen. (2013) Gelişimsel Psikolojik Danışma ve Terapi.Ankara: PDR Derneği.
 • Güleç, Cengiz. (2009). Psikiyatri’nin ABC’si.İstanbul: Say Yayınları
 • Köroğlu, Ertuğrul (2011). Psikiyatri El Kitabı. Ankara: Boylam Psikiyatri Enstitüsü.
 • Young, Mark E. (2019). Yardım Sanatını Öğrenme (Çev. Ed: Feride Bacanlı ve Galip Yüksel). Ankara: Pegem
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıda yer alan Mesleki Yeterlilik Kurumu “Psikolojik Danışman” ve “Okul Psikolojik Danışmanı” yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir: 1. Psikolojik Danışma Yapmak 2. Yöneltme Yapmak 3. İzleme yapmak 4. Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinin Kalitesini Geliştirmek: 5. Mesleki Gelişim Faaliyetlerini Yürütmek Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, örnek olay incelemesi yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yılsonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödev, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır. Ödev olarak ders konularına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler psikolojik danışma sürecinin özelliklerini açıklar.
 2. Öğrenciler psikolojik danışma sürecinin basamaklarını açıklar.
 3. Öğrenciler danışma becerilerini açıklarlar.
 4. Öğrenciler bilişsel becerileri açıklarlar.
 5. Öğrenciler terapötik koşulları açıklarlar.
 6. Öğrenciler terapötik teknikleri açıklarlar.
 7. Öğrenciler psikiyatriste refere etmeyi açıklarlar.
 8. Öğrenciler  terapötik becerileri uygular.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8
PÇ-1-55-5--5
PÇ-25--5--5-
PÇ-3-5---5-5
PÇ-4----4---
PÇ-54--4--5-
PÇ-6-55--5--
PÇ-7----5--5
PÇ-84----55-
PÇ-9----5--4
PÇ-10455---4-
PÇ-115--455-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ders İçeriğinin Ve Kapsamının Verilmesi
2Psikolojik Danışma Mesleğiİlgili kaynakların okunması
3Psikolojik Danışma Sürecinin Özellikleriİlgili kaynakların okunması
4Psikolojik Danışma Sürecinin Basamaklarıİlgili kaynakların okunması
5Psikolojik Danışma Sürecinin Basamaklarıİlgili kaynakların okunması
6Psikolojik Danışma Becerileriİlgili kaynakların okunması
7Terapötik Koşullar ve Terapötik Tekniklerİlgili kaynakların okunması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Terapötik Tekniklerİlgili kaynakların okunması
10Terapötik Tekniklerİlgili kaynakların okunması
11Ara Sınav 2İlgili kaynakların okunması
12Terapötik Tekniklerİlgili kaynakların okunması
13Danışanda Ruhsal Bozukluk Olabileceğini Düşündürecek İpuçları (Psikiyatriste Refere Etmek İçin İpuçları)İlgili kaynakların okunması
14Final-
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım13
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)29
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok