Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Istatistik II PDR190435300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin KoordinatörüFulya Yüksel Şahin
Dersi Veren(ler)Serpil Kılıç Depren
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin temel amacı; ileri istatistik kavramlarını öğrenmek ve eğitim verileri üzerinde ileri istatistik hesaplarını kullanabilmektir.
Dersin İçeriğiAraştırma yöntem ve teknikleri, regresyon ve varyans analizi teknikleri, non-parametric testler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, PegemA Yayıncılık, Ankara.
  • Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara.
  • Ural, A. ve Kılıç, İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci Ve Spss İle Veri Analizi, Spss 12.0 For Windows. Ankara: Detay Yayıncılık.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler ileri istatistik kavramlarını tanımlar.
  2. Öğrenciler regresyon hesaplamalarını yapar ve yorumlar.
  3. Öğrenciler hipotez testlerini sıralar ve t testi ve ANOVA'yı bilir.
  4. Öğrenciler, araştırma desenlerine göre hangi istatistiksel testin kullanılacağını bilir.
  5. Öğrenciler istatistiksel bulgulara göre hipotezi destekler/reddeder.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Girişİlgili kaynakların okunması.
2Eğitim Verileri Üzerinde Temel İstatistik Hesaplarıİlgili kaynakların okunması.
3Sosyal Bilimlerde Ölçme Kavramlarıİlgili kaynakların okunması.
4Nitel Ve Nicel Araştırmalar İlgili kaynakların okunması.
5Nitel Ve Nicel Araştırmalar İlgili kaynakların okunması.
6t-testİlgili kaynakların okunması.
7ANOVAİlgili kaynakların okunması.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Parametrik Olmayan Testlerİlgili kaynakların okunması.
10Korelasyon İlgili kaynakların okunması.
11Regresyon Ve Varyans Analizi Teknikleri İlgili kaynakların okunması.
12Hipotez Testleri İlgili kaynakların okunması.
13Parametrik Testlerin Önemi İlgili kaynakların okunması.
14Genel Tekrarİlgili kaynakların okunması.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması144
Derse Özgü Staj
Ödev112
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok