Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İnsan İlişkileri Ve İletişim PDR206234220
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıKişilerarası ilişkiler ve iletişim becerileri, psikolojik danışmanlar ve danışman adayları için önemli derslerden biridir. Psikolojik danışma ve rehberlik mesleği, tamamen kişilerarası ilişkiler ve iletişim temelinde gerçekleşen bir meslektir. Bu nedenle iletişim becerileri dersi danışmanlar, danışman adayı öğrenciler; toplumdaki bireyler, toplumsal barış için, bireylerin kendileriyle barışık ve mutlu olabilmeleri için temel yaşam becerilerinden biridir. Bu dersin amacı, insan ilişkileri ve iletişim konusunda gerekli olan yeterli düzeyde kavramsal bilgi, anlayış, teknik ve uygulama becerisi kazandırmaktır. Söz konusu beceriler, uygulamalı dersler kullanılacak olan temel becerilerdir.
Dersin İçeriği1. İletişime giriş: temel kavramlar 2. İletişim becerilerine genel bakış 3. Schulz von Thun’un iletişim kuramı 4. Kişiler arası ilişkilerin başlangıcı ve gelişimi; yakın ilişkiler; ilişki tipleri ve kuramsal yaklaşımlar, modeller, 5. Kişilerarası ilişkiler ve iletişimde dinleme 6. Kişilerarası ilişkiler ve iletişimde empati 7. Kişilerarası ilişkiler ve iletişimde kendini açma 8. Arasınav 9. Kişilerarası ilişkilerde sözsüz iletişim 10. İletişimde güvengenlik 11. Çatışma ve çatışma çözme 12. Duygusal zeka 13. Aile içi ilişkiler ve iletişim 14. Temel Psikolojik danışma becerileri 15. İnsan insana; İçimizdeki çocuk 16. Sınıfta iletişim ve etkili öğretmenlik
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Abacı, R. (2005). Yaşamın Kalitelendirilmesi, Form Stil Yayıncılık, İstanbul. Voltan Acar, N. (2008). İnsan İlişkileri Ve İletişim, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Cüceloğlu, D. (2002). İletişim Donanımları, İstanbul: Remzi Kitabevi. Çağdaş, A. (2002). Anne-Baba Çocuk İletişimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Dökmen, Ü. (1998). İletişim Çatışmaları Ve Empati, İstanbul: Sistem Yayıncılık Thomson, P. (2002). İletişimin Sırları, İstanbul: Arion Yayınevi. Whirter, Jeff Mc. (1998).Çocukla İletişim, İstanbul: Meb.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler iletişim süreçlerini tanır.
  2. Öğrenciler günlük yaşamda iletişimin ilkelerini analiz eder.
  3. Öğrenciler iletişimin çeşitlerini ikili ilişkilerde kullanır.
  4. Öğrenciler temel iletişim unsurlarını teorik yönden değerlendirir.
  5. Öğrenciler iletişim teori ve yöntemlerini açıklar.
  6. Öğrenciler iletişim araçlarının eğitimdeki önemini değerlendirir.
  7. Öğrenciler tekili insan ilişkilerinde iletişim süreçlerinin önemini analiz eder.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7
PÇ-1-------
PÇ-2-------
PÇ-3-------
PÇ-4-------
PÇ-5-------
PÇ-6-------
PÇ-7-------
PÇ-8-------
PÇ-9-------
PÇ-10-------
PÇ-11-------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İletişimin Tanımı İlgili kaynakların okunması.
2İletişimin Süreçleri İlgili kaynakların okunması.
3İletişimin İlkeleri İlgili kaynakların okunması.
4İletişimin Çeşitleri İlgili kaynakların okunması.
5İletişimin Çeşitleri İlgili kaynakların okunması.
6Temel İletişim Unsurları İlgili kaynakların okunması.
7Ara Sınav
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9İletişim Teori Ve Yöntemleri İlgili kaynakların okunması.
10İletişimin Önemi İlgili kaynakların okunması.
11İletişim Kuramları İlgili kaynakların okunması.
12İletişim Araçları İlgili kaynakların okunması.
13İletişim Araçları İlgili kaynakların okunması.
14İnsan İlişkilerinin İlkeleri İlgili kaynakların okunması.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)26
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok