Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Hat Sanatı İncelemeleri SAN531237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Sanat ve Tasarım ASD Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet NUHOĞLU
Dersi Veren(ler)Mehmet NUHOĞLU
Asistan(lar)ıBurak Boyraz
Dersin AmacıSoyut değerleri içinde taşıyan ve bir yazıt, bir anıt niteliği taşıyan hat sanatının günümüze kadar gelen örneklerden yararlanarak bu sanatın estetik değerlerini tanıtmak. Genç tasarımcılara hattın çizgisel kurgusunu, derin felsefi arka planını kavrayarak bütünsel ve karakter sahibi bir sanatsal perspektif kazandırmak. /
Dersin İçeriğiSanatta bütüncü bir görüşle farklı sanat dallarının işbirliği içinde ve birbiriyle bütünleşen, birbirini tamamlayan bir tasarım anlayışının geliştirilmesi önemlidir. Bu çerçevede Türk sanatının başta gelen sanatlarından birisi olan ve kültür hayatımızda mimariden sonraki etki alanı olarak mühim bir yer işgal eden hat sanatını tanımak gerekir. İslam’la birlikte gelişen hat sanatı Türk sanatkârlarının elinde çok daha farklı bir görünüme bürünmüştür. Ayrıca, yazma eserlerin ana unsuru olan hat sanatı, kitabe ve abideler yazısı olmak itibariyle kültür hayatının vazgeçilemez değerleri arasına girmiştir. Bu derste grafik ve görsel güçlü tasarımları ile dünya sanatlarını etkileyen hat sanatının tarihi süreçte gelişen çeşitli karakterleri ve yorumları tanıtılarak, günümüz sanat dünyasındaki yeri ve bu alanda yeni gelişmeler üzerinde durulacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Özkeçeci, İlhan, Türk Sanatında Kompozisyon / Composition in Turkish Art, (Türkçe-İngilizce), Baskı: Pasifik Ofset, İstanbul 2008; Rado, Şevket, Türk Hattatları, İstanbul 1982.
  • Serin, Muhittin, Hat Sanatımız, Kubbealtı Yayını, İstanbul 1981; Alparslan, Ali, Ünlü Türk Hattatları, Kültür Bakanlığı Yayını, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1992.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, hat sanatının uzun bir süreçte gelişen yoğun birikimlerinden yararlanabilecekler.
  2. Kurgusal çözümlemelere ulaşarak yeni tasarım fırsatları geliştirebilecekler.
  3. Kompozisyonlarının ifade ettiği çizgisel ve grafik dengeleri tanıyabilecekler.
  4. Yeni eğilimlere geçiş çizgisini izleyebilecekler.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Hat sanatı ve Tanımı NA
2Hattın Tarihçesi NA
3Hattın Çeşitleri NA
4Yazı Malzemeleri NA
5Yazı Çeşitleri ve Meşkler NA
6İlk Dönem Hattatları NA
7Osmanlı Dönemi Hattatları NA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Hat Tasarımları Analizi NA
10Dekoratif Hat Çalışmaları NA
11Hattın Grafik Değerleri NA
12Çeşitli Malzemeler Üzerinde Hat NA
13Başlıca Hat formları NA
14Hat Sanatının Günümüzdeki YansımalarıNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1610
Derse Özgü Staj
Ödev13
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok