Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Tanzimat’tan Cumhuriyete Türk Resmi SAN610737.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Sanat ve Tasarım ASD Sanat ve Tasarım Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet NUHOĞLU
Dersi Veren(ler)Mehmet NUHOĞLU
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıOsmanlı devrinde belli bir üslup çerçevesinde gelişen Türk sanatının Batı ile temaslar neticesinde geçirdiği farklılaşma ve değişimi içsel bir bakış açısıyla değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiTanzimattan ’tan Cumhuriyete Türk Resmi dersinde; Osmanlı döneminde sanat anlayışı, Fatih Sultan Mehmed devrinden itibaren Avrupa ile kültürel ve sanatsal etkileşim, XVIII. yüzyılla beraber hareketlenen batı temasları, III. Selim ve II. Mahmud dönemlerinde özellikle Tanzimat’ın ilanıyla kendisine daha rahat ortam bulan ve Tanzimat sonrası dönemlerde yoğunlaşan batı etkili sanat faaliyetleri, Avrupa’ya (Paris’e) eğitim amacıyla giden genç Türk subaylarının burada resme eğilmelerinin rolü, bu çerçevede Ferik İbrahim Paşa’dan (1895-1891) itibaren, Şeker Ahmet Paşa (1841-1907), Süleyman Seyyid (1842-1913), Osman Hamdi Bey (1842-1910) gibi isimlerle gelişen resim tarzı, resim sanatının Sanayi-i Nefise Mektebi gibi kurumlar vasıtasıyla Cumhuriyet çağına erişmesi, batı tarzını izleyerek gelişen yeni nesil resim sanatının Türk sanatının verimliliğine katkısı ele alınacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • ÖZKEÇECİ, İ. Ders Notları TOPRAK, Burhan, Sanat Tarihi, C. 3, Güzel Sanatlar Akademisi Yayını No: 25, 1963.
  • ARIK, Rüçhan, Batılılaşma dönemi Tasvir sanatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları No: 947, Mas Matbaası Ankara 1988. ISBN: 975-17-0248-8
  • TANSUĞ, Sezer, Resim Kılavuzu, Milliyet Yayınları, Divan Matbaacılık 1973.
  • AYTAÇ Çetin, Sanat ve Uygarlık, Baskı: Bizim Büro, 2. Baskı, Ankara 1981.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler sanatın resimsel boyutuyla ilgili evreleri yakından tanıyabilecektir.
  2. Öğrenciler kendi sanat kurgularından yararlanabileceği birikimi değerlendirebilecektir.
  3. Öğrenciler dönemler ve sanatçılar arasındaki üslup, biçim farklılıklarını algılayabilirler.
  4. Tanzimat'tan Cumhuriyete Türk Resminin özelliklerini kavrayabilirler.
  5. Cumhuriyet yönetimi öncesinde gelişen üslup ve anlayış hakkında kritik yapabilirler.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Türk sanatının tarihi gelişimi-Dalları
2Türk sanatının resimsel unsurları üzerine değerlendirme İslam minyatürleri ve bunların “estetik” analizleri
3Türk sanatında Batı etkileri ve Fatih Sultan Mehmed’in sanat dünyası - İtalyan ressamlar Gentille Bellini, Constanzio di Ferrara ve Nakkaş Sinan Bey
4II. Bayezid ve Sanat koruyuculuğu Surnâme Ressamlığı (Şenlikler, günlük olaylar, iş hayatı, düğün, bayram)
5Matrakçı Nasuh (Tarihçi, matematikçi), Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn (Seferler boyunca menzil yerleri) - XVII.yy. Batı tarzı perspektifin gelişmesi
6Sultan III. Selim Devri Mühendishane-i Berr-i Hümayun
7Sultan II Mahmud dönemi – Tasvir-i Hümâyûn
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Asker ressamlar; Ferik İbrahim ve Tevfik paşalar, Yarbay H. Yusuf Bey
10Ahmed Ali Paşa (Şeker Ahmed Paşa), Süleyman Seyyid Bey, Hüseyin Zekai Paşa ( Ahmed Ali Pasha ( “Şeker” Ahmed Pasha), Süleyman Seyyid, Hüseyim Zekai Paşa.
11Osman Hamdi Bey ve sanatçı kişiliği
12Sanayi-i Nefise mektebi, Halil Paşa, Hoca Ali Rıza, Ahmet Ziya
13Cumhuriyet dönemi başlangıcında resim sanatı
14Cumhuriyet Dönemi gelişen resim çalışmaları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final160
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1611
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok