Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Küresel Stratejik YönetimISL510037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme ABD İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Pınar Büyükbalcı
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı, küresel çevrede faaliyet gösteren işletmelerin karşılaştıkları karmaşık ve zorlayıcı çevresel faktörleri tanıtmak, bu faktörler sonucu ortaya çıkan yönetsel sorunları tartışmak, işletmelerin küresel düzeydeki paydaşlarını belirlemek, farklı organizasyon yapı ve stratejilerini karşılaştırmalı olarak ele almaktır.
Dersin İçeriğiDers kapsamında; işletme kaynaklarının ve yeteneklerinin uluslararası stratejilerin oluşturulması sürecindeki etkileri incelenecek, işletmelerin küresel pazarlarda ayakta kalmak için seçtikleri pazara giriş yöntemleri irdelenecek, küresel rekabet dinamikleri ele alınacak ve bu doğrultuda organizasyonel yapının tasarımı ve koordinasyonu tartışılacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Mike W. Peng, Global Strategic Management, SouthWestern-Cengage Learning, 2009.
  • S. Tamer Çavuşgil, Gary Knight ve John R. Riesenberger, International Business: Strategy, Management and the New Realities, Pearson-Prentice Hall, 2008.
  • Arthur A. Thompson, A.J. Strickland ve John E. Gamble, Crafting and Executing Strategy, McGrawHill-Irwin, 2007.
  • Esin Can Mutlu, Uluslararası İşletmecilik, 3.Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008.
  • Henry W. Lane, Martha L. Maznevski, Mark E. Mendenhall ve Jeanne McNett, The Blackwell Handbook of Global Management: A Guide to Managing Complexity, Blackwell Publishing, 2004.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Uluslararası anlamda stratejik yönetim becerisi kazanma
  2. Uluslararası organizasyonları etkileyen stratejik değişkenleri anlama
  3. Küresel perspektifte stratejik düşünebilme
  4. Uluslararası organizasyonların uzun vadeli stratejik hedef belirleme ve plan yapma süreçlerini anlama

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----
PÇ-11----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Derse Giriş: Küresel Stratejinin TemelleriMike W. Peng, Global Strategic Management, SouthWestern-Cengage Learning, 2009.ss.5-50.
2Küresel Stratejik Yönetim ile İlişkili Temel Teori ve ModellerMike W. Peng, Global Strategic Management, SouthWestern-Cengage Learning, 2009.ss.50-80.
3Küresel Sektörlerde Rekabet Anlayışı: Firma ve Sektör PerspektifiMike W. Peng, Global Strategic Management, SouthWestern-Cengage Learning, 2009.ss.80-120.
4Küresel Rekabet Dinamiklerinin AnaliziMike W. Peng, Global Strategic Management, SouthWestern-Cengage Learning, 2009.ss.120-160.
5Küresel Rekabet Dinamiklerinin AnaliziMike W. Peng, Global Strategic Management, SouthWestern-Cengage Learning, 2009.ss.160-200.
6İşletmelerin Küresel Düzeydeki Kaynakları ve YetenekleriMike W. Peng, Global Strategic Management, SouthWestern-Cengage Learning, 2009.ss.200-250.
7Yabancı Pazarlara Giriş Stratejileri Mike W. Peng, Global Strategic Management, SouthWestern-Cengage Learning, 2009.ss.250-300.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Çeşitlendirme ve Satın Alma StratejileriMike W. Peng, Global Strategic Management, SouthWestern-Cengage Learning, 2009.ss.300-350.
10Küresel Organizasyon Yapısı ve KoordinasyonMike W. Peng, Global Strategic Management, SouthWestern-Cengage Learning, 2009.ss.350-380.
11Küresel Bilgi Yönetimi Stratejisi Mike W. Peng, Global Strategic Management, SouthWestern-Cengage Learning, 2009.ss.380-420.
12Küresel İnovasyon Stratejisi OluşturmaMike W. Peng, Global Strategic Management, SouthWestern-Cengage Learning, 2009.ss.420-460.
13Küresel Düzeyde Girişimcilik FaaliyetleriMike W. Peng, Global Strategic Management, SouthWestern-Cengage Learning, 2009.ss.460-500.
14Küresel İşletmelerde Takım Çalışmasının Etkin YönetimiMike W. Peng, Global Strategic Management, SouthWestern-Cengage Learning, 2009.ss.500-530.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati142
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1010
Derse Özgü Staj
Ödev56
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler115
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok