Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Gelişim Psikolojisi 1PDR120224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin KoordinatörüM. Engin DENİZ
Dersi Veren(ler)M. Engin DENİZ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıGelişim Psikolojisi 1 dersinin genel amacı, yaşam boyu gelişim bakış açısıyla, doğum öncesi, bebeklik, erken çocukluk, orta ve geç çocukluk dönemlerini ilgili kuramlar kapsamında incelemektir. Bu kapsamda doğum öncesi gelişim, bebeklik, erken çocukluk, orta ve geç çocukluk dönemleri ve kuramlara göre gelişim incelenecektir.
Dersin İçeriğiGelişim Psikolojisi Perspektifinden Yaşam ve Eğitim: Eğitim hakkı, insanın, çocuğun ihtiyaçları ve eğitim hakkı, gelişim için eğitimin gereği ve önemi.Yaşam boyu bakış açısı ve gelişim anlayışı, gelişimin doğası, gelişimle ilgili temel kavramlar ve gelişim dönemleri, gelişim ilkeleri-yasaları, gelişim kuramları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Santrock, J.W. (2012).Yaşam Boyu Gelişim. Çev. Ed. Galip Yüksel. Ankara: Nobel Yay.
 • Berk, L.E. (2013). Bebekler ve Çocuklar. Doğum Öncesinden Orta Çocukluğa. Çeviri Editörü: Nesrin Işıkoğlu Erdoğan. Yedinci Basımdan Çeviri. Ankara: Nobel Yay
 • Trawick-Swith, J. (2013). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim. Çev. Ed. Berrin Akman. Ankara: Nobel Y.
 • Horward, V.F. & Williams, B. & Lepper, C.E. (2001). Özel Gereksinimi Olan Küçük Çocuklar. Çev. Ed. Gönül Akçamete. Ankara: Nobel Y.
 • Kaya, A. (Ed.). (2011). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem
 • Piaget, J. (2005). Çocuğun Gözüyle Dünya. Çev. İsmail Yerguz. Ankara: Dost
 • Piaget, J. (2007). Çocukta Karar Verme ve Akıl Yürütme. Çev. Yusuf Turan Günaydın. Ankara: Palme
 • Piaget, J. (2007). Çocukta Dil ve Düşünme. Çev. Yusuf Turan Günaydın. Ankara: Palme
 • Evans, R.I. (1999). Piaget, J. (1973). İnsan ve Fikirleri. Çev. Şebnem Çiftçioğlu. Ankara: Doruk Yay.
 • Gerrig, J.G. ve Zimbardo, P. (2012). Psikolojiye Giriş. 19. Basımdan Çeviri. Gamze Sart. Ankara: Nobel
 • Cansever, G. (1985). İçimdeki Ben: Freud Görüşünün Açıklaması. İstanbul: Beta Y. Chomsky, Noam (2001). Dil ve Zihin. 5. Baskı. Ankara: Ayraç Y.
 • Fancher, R.E. (1990). Ruhbilimin Öncüleri. Çev. Aziz Yardımlı. İstanbul: İdea Y
 • Salk, Lee (2006). Çocuğun Duygusal Sorunları. İstanbul: Remzi K.
 • Schultz, D. P. & Schultz, S.E. (2001). Modern Psikoloji Tarihi. İstanbul: Kaknüs Psikoloji Y.
 • İnanç, B.Y. ve dğ. (2005). Gelişim Psikolojisi. Çocuk ve Ergen Gelişimi. Adana: Nobel Y.
 • Yazgan-İnanç, B. (2011). Kişilik Kuramları. Ankara: Pegem
 • Illich, Ivan (1985). Okulsuz Toplum. Bilim ve Sanat Yay.
 • Goleman, D. (2007): Duygusal Zeka. Çev. Banu Seçkin Yılmaz. 31. Baskı. İstanbul: Varlık Y.
 • Trautner, H.M. (1991). Lehrbuch der Enwicklungspsyhologie 1-2; Zürih: Hogrefe.
 • Lewotin, Richard (2007). Üçlü Sarmal: Gen, Organizma ve Çevre. 2. basım. Çev. Ergi Deniz Özsoy. Tübitak Populer Bilim Kitapları. Ankara: Aydoğdu Ofset Matbaacılık
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıda yer alan Mesleki Yeterlilik Kurumu “Psikolojik Danışman” yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir: •Bireyle psikolojik danışma yapmak • Grupla psikolojik danışma yapmak • Rehberlik uygulamalarını planlamak • Bireysel gelişime yönelik rehberlik uygulamaları gerçekleştirmek. Bu belirtilen yeterlikler için gerekli temel gelişlim psikolojisi bilgisi kazandırılmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Gelişim psikolojisi ile ilgili kavramları tanımlayabilir (büyüme, olgunlaşma, değişim, öğrenme, gelişim, öğrenme) ve örnek verebilir
 2. Gelişim alanlarını, gelişim dönemlerini, gelişim görevlerini ve gelişimin temel ilkelerini sıralayabilir, açıklayabilir
 3. Öğrenciler, Jean Piaget'nin bilişsel gelişim dönemlerini-basamaklarını ve basamaklara göre çocuğun bilişsel gelişim özelliklerini sıralayabilir.
 4. Öğrenciler çocukların, doğum öncesi, bebeklik, ilkçocukluk, son çocukluk dönemlerinin gelişimsel özelliklerini ve ilgili kavramları açıklayabilir, tanımyabilir fiziksel ve sosyal gelişimini tanır.
 5. Öğrenciler, çocukların bilişsel gelişimsel özelliklerini açıklayabilir, anlatabilir
 6. Öğrenciler, anne-baba tutumlarının, anne ve babanın ebeveynlik beceri ve tutumlarının erken çocukluk dönemi ve sonrası üzerindeki etkilerini açıklayabilir.
 7. Öğrenciler, çocukların, ergenlerin, yetişkinlerin, davranış örüntülerini, kişilik gelişimi dönemleri açısından açıklayabilir, yorumlayabilir.
 8. Kişilik gelişimi basamaklarını Freud ve Erikson'ın kişilik kuramlarına göre sayabilir, iki kuram arasındaki farkları açıklayabilir.
 9. Öğrenciler, dil gelişimi basamaklarını sırayabilir
 10. Öğrenciler, dil gelişimi basamaklarına göre çocukların dili kullanma becerilerini açıklayabilir.
 11. Öğrenciler, ahlak gelişimi basamaklarını Piaget ve Kohlberg'in kuramlarına göre sıralayabilir, ahlak gelişimi dönemlerine göre çocukların ahlaki tutumlarını ve bu tutumları etkileyen faktörleri açıklayabilir.
 12. Öğrenciler fiziksel ve psikomotor gelişimi, kaba motor ve ince motor becerilerini tanımlayabilir, açıklayabilir.
 13. Öğrenciler gelişim psikolojisinin araştırma yöntemlerini, sıralayabilir, açıklayabilir
 14. Öğrenciler, yaşamın başlangıcı ve doğum öncesi gelişimi etkileyen faktörleri açıklayabilir
 15. Öğrenciler, Jean Piaget'nin ahlaki gelişim kuramı ile Lawrence Kohlberg'in ahlaki gelişim kuramını karşılaştırarak açıklayabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8DÖÇ-9DÖÇ-10DÖÇ-11DÖÇ-12DÖÇ-13DÖÇ-14DÖÇ-15
PÇ-1545---------5--
PÇ-255-4-------4---
PÇ-355--4-----4----
PÇ-455---5---5-----
PÇ-554----4-5------
PÇ-655-----5-------
PÇ-755----5-4------
PÇ-855---5---5-----
PÇ-954--5-----4----
PÇ-1044-5-------54--
PÇ-11455------------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş: Ders içeriğinin ve ödevlerin açıklanması. Gelişime Giriş: Gelişim Psikolojisi Perspektifinden Yaşam ve Eğitim: Eğitim hakkı, insanın, çocuğun ihtiyaçları eğitim hakkı, gelişim için eğitimin gereği ve önemiİlgili kaynakların okunması.
2Gelişim psikolojisinde araştırma yöntemleri: Bilimsel çalışmanın amacı, bilimsel yöntem, gelişim psikolojinin yöntem ve hedefleriİlgili kaynakların okunması.
3Yaşam boyu bakış açısı ve gelişim anlayışı, gelişimin doğası, gelişimle ilgili temel kavramlar ve gelişim dönemleri, gelişim ilkeleri-yasaları, gelişim kuramlarıİlgili kaynakların okunması.
4Yaşamın Başlangıcı ve doğum öncesi gelişim; bebeklik ve bebeklikte fiziksel ve psiko-motor gelişimİlgili kaynakların okunması.
5Bilişsel gelişime giriş ve kavramların incelenmesi (biliş, bilişsel gelişim, örgütleme, şema, bilişsel yapı, uyum (adaptasyon), uyma (akkodomation), özümseme (asimilasyon), denge-dengesizlik, yaşantı)İlgili kaynakların okunması.
6Bilişsel gelişim dönemleri: Duyu-motor dönemi(Jean Piaget, Lem Semyonoviç Vgotsyk) İlgili kaynakların okunması.
7Bilişsel gelişim dönemleri: işlem öncesi dönemiİlgili kaynakların okunması.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Bilişsel gelişim dönemleri: Somut işlemler dönemi; Soyut işlemler dönemiİlgili kaynakların okunması.
10Kişilik gelişimi dönemleri: Oral dönem, Anal dönemİlgili kaynakların okunması.
11Duygularİlgili kaynakların okunması.
12Ahlak gelişimi (Jean Piaget, Lawrence Kohlberg, Nancy Gilligan)İlgili kaynakların okunması.
13Dil gelişimi, oyun gelişimi, mizah gelişimi (Naom Chomsky, Lem SemyonoviçVgotsyk)İlgili kaynakların okunması.
14Genel Değerlendirmeİlgili kaynakların okunması.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok