Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İleri Muhasebe Denetimi ISL512737.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme ABD İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Salih Durer
Asistan(lar)ıSeda Canikli
Dersin AmacıDenetim ve güvence hizmetlerine ilişkin sürecin Türkiye ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde ayrıntılı olarak incelenmesi ve denetim alanındaki güncel sorunlar ve gelişmelerin vaka analizleri yardımıyla tartışılması.
Dersin İçeriğiDenetim işlevi, muhasebe mesleği, bağımsız denetimde meslek ahlakı , genel kabul görmüş denetim standartları, denetim amaçları, denetim süreci, denetim sürecinde önemlilik ve risk, denetim raporları, hileli finansal raporlama ve denetçilerin sorumluluğu, denetim kanıtları ve prosedürleri, çalışma kağıtları, iç kontrol sistemi, nakit sisteminin denetimi, alacakların denetimi, stokların denetimi, duran varlıkların denetimi, yabancı kaynakların denetimi, özkaynakların denetimi, gelir tablosunun denetimi ve vaka analizleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Ersin Güredin, Denetim ve Güvence Hizmetleri, Türkmen Kitabevi, 2010
 • Vasfi Haftacı, Muhasebe Denetimi, Umuttepe Yayınları, 2011
 • Denetim İlke ve Esasları, 2 Cilt, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını,2011.
 • Faruk Güçlü, Muhasebe Denetimi İlkeler ve Teknikler, Detay Yayıncılık, 2011
 • Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, Alfa Yayınları, 2010
 • Lerzan Kavut, Oktay Taş, Tuba Şavlı, Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Bağımsız Denetim, İSMMMO Yayını, 2009
 • Aytaç Köksal, Bağımsız Denetim Sözleşmesi, Beta Basım Yayın, 2009
 • Seval Kardeş Selimoğlu, Şaban Uzay ve diğerleri, Muhasebe Denetimi, Gazi Kitabevi, 2008
 • Erkan Çalgan , Erkan Menteşe ve diğerleri, Muhasebe Denetimi, İSMMMO Yayını, 2008
 • Hasan Kaval, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS/IAS) Uygulama Örnekleri ile Muhasebe Denetimi, Gazi Kitabevi, 2008
 • Yasin Ulusoy, Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Bağımsız Denetim, Seçkin Yayıncılık, 2007
 • Selim Şen, Denetim Teknikleri, Yaklaşım Yayınları, 2007
 • Tamer Aksoy, Tüm Yönleriyle Denetim, 2 Cilt, Yetkin Yayınları, 2006
 • Melih Erdoğan, Denetim Kavramsal ve Teknolojik Yapı, Maliye ve Hukuk Yayınları, 2006
 • Aytekin Çelik, Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Sorumluluğu, Seçkin Yayınevi, 2005
 • Celal Kepekçi, Bağımsız Denetim, Avcıol Basım Yayın, 2004
 • Ümit Gücenme, Muhasebe Denetimi, Aktüel Yayınevi, 2004
 • Mustafa Yavaşoğlu, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Yorum Uygulama ve Açıklamalar, Seçkin Yayınevi, 2001.
 • Ümit Ataman, Rüstem Hacırüstemoğlu, Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi Uygulamaları, Alfa Yayınları, 2001
 • Hasan Türedi, Denetim, 2001
 • Hasan Gürbüz, Muhasebe Denetimi, Bilim Teknik Yayınevi, 2000
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Denetim ve güvence hizmetlerinin yürütülmesi konusunda gereken temel bilgi ve becerilerin teorik ve pratik anlamda kazandırılması.
 2. Türkiye ve uluslararası alanda denetim mesleğinin önemi konusunda bilincin oluşturulması ve farkındalığın sağlanması
 3. Denetim ve güvence hizmetleri ilgili olarak güncel gelişmelerin takip edilmesi
 4. Denetim ve güvence hizmetlerinin ekonomi dünyasındaki yeri ve öneminin öğretilmesi
 5. Şirketleri sektördeki diğer firmalar ile karşılaştırabileceklerdir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Denetim işlevi, muhasebe mesleği ve bağımsız denetimde meslek ahlakıGüredin, 2010,1-33; Kepekçi, 2004, 1-9
2Genel kabul görmüş denetim standartlarıGüredin, 2010, 33-63; Kepekçi, 2004, 16-22
3Denetim amaçlarıGüredin, 2010,155-175
4Denetim süreciGüredin, 2010,175-211
5Denetim sürecinde önemlilik ve riskGüredin, 2010, 211-239, Selimoğlu ve diğerleri, 2008, 65-148
6Denetim raporları, hileli finansal raporlama ve denetçilerin sorumluluğuGüredin, 2010,129-155, Kepekçi, 231-242
7Denetim kanıtları ve prosedürleriGüredin, 2010, 239-285; Kepekçi, 2004, 101-108
8Ara Sınav 1
9Çalışma kağıtlarıGüredin, 2010, 285-313
10İç kontrol sistemiGüredin, 2010, 313-371
11Nakit sisteminin denetimi, alacakların denetimi, stokların denetimiGüredin, 2010, 371-447
12Duran varlıkların denetimi, yabancı kaynakların denetimi, özkaynakların denetimiGüredin, 2010, 447-499
13Gelir tablosunun denetimiGüredin, 2010, 499-511
14Denetim alanında Türkiye ve dünyadaki güncel gelişmelerKonu ile ilgili makaleler ve haberler
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev730
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev710
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer120
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)124
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok