Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İş HukukuELM239123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimElektrik Mühendisliği Bölümü
Dersin Koordinatörüİbrahim Şenol
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıHukukun temel kavramlarının, genel olarak hukukun ve iş hukukun kaynaklarının öğretilmesi, işçi-işveren ilişkilerinin hukuksal çerçevesinin öğretilmesi, iş sözleşmesinin tanımı, türleri, yapılması ve sona ermesine ilişkin hukuksal çerçevenin öğretilmesi, işçinin tanımının, benzer çalışanlardan farkının, işverene karşı hak ve borçlarının öğretilmesi, işverenin tanımının, işçiye karşı hak ve borçlarının öğretilmesi
Dersin İçeriğiHukuka giriş, iş hukukunun tanımı, gelişimi, özellikleri, kaynakları. İşçi, işveren, işveren vekili, işyeri kavramları. Ferdi iş ilişkisinin kurulması, iş sözleşmesi, türleri, yapılması. İş sözleşmesinden doğan borçlar, işçinin iş görme, itaat ve sadakat; işverenin ücret ödeme, işçiyi gözetme ve eşit işlem yapma borcu. İş sözleşmesinin sona ermesi, işgüvencesi, kıdem tazminatı.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Elektrik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile elektrik mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olma
  2. Elektrik Mühendisliği Uygulamalarının, Toplumsal ve Evrensel Etkilerini Anlayabilme
  3. Disiplin İçi ve Çok Disiplinli Takımlarda Çalışabilme
  4. İşçi-İşveren ilişkilerinin hukuksal çerçevesinin öğrenilmesi.
  5. İş hukukunun temel kavramlarının öğrenilmesi.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Hukuka Giriş
2İş hukukunun amacı, iş hukukunun kaynakları: ulusal kaynakları, uluslar arası kaynakları
3İş Hukukunun temel kavramları: İşçi, çırak, stajyer, işveren
4İş Hukukunun temel kavramları: Alt işveren, işveren vekili, işyeri
5İş sözleşmesi tanımı, iş sözleşmesinin unsurları, iş sözleşmesinin türleri: sürekli ve süreksiz iş sözleşmesi, deneme süreli iş sözleşmesi, belirli süreli-belirsiz süreli iş sözleşmesi.
6İş sözleşmesinin türleri: kısmi süreli-tam süreli iş sözleşmesi, takım sözleşmesi, mevsimlik iş sözleşmesi, çağrı üzerine çalışma, geçici (ödünç) iş sözleşmesi. Sözleşme yapma özgürlüğü: tarafların ehliyeti, yaş küçüklüğü, cinsiyet, 18 yaşından küçük işçiler için rapor alınması, yabancılık.
7İş sözleşmesinde şekil, İş sözleşmesi yapma zorunluluğu: özürlü ve eski hükümlü, askerlik ve kanundan doğan çalışma, işçi kuruluşları yönetiminde görev alanlar.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Ara Sınav
10İş Sözleşmesinin Sona Ermesi: Fesih dışı sona erme durumları: ikale, ölüm, belirli sürenin dolması. Fesih yoluyla sona erme: fesih bildirimi, bildirim süreleri, peşin ödeme yoluyla fesih, yeni iş arama izni, ihbar tazminatı, fesih hakkının kötüye kullanılması, sendikal tazminat.
11İş Sözleşmesinin Sona Ermesi: Fesih dışı sona erme durumları: ikale, ölüm, belirli sürenin dolması. Fesih yoluyla sona erme: fesih bildirimi, bildirim süreleri, peşin ödeme yoluyla fesih, yeni iş arama izni, ihbar tazminatı, fesih hakkının kötüye kullanılması, sendikal tazminat.
12İş Güvencesi: Kavram, iş güvencesinden yararlanma koşulları, geçerli sebep, fesihte son çare ilkesi, sosyal seçim ilkesi, sözleşmensin feshinde usul ve feshe itiraz, geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları.
13Derhal (haklı nedenle) Fesih/ İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları: İşçinin haklı nedenle fesih hakkı, işverenin haklı nedenle fesih hakkı, çalışma koşullarında değişiklik.
14Kıdem Tazminatı, Çalışma Belgesinin verilmesi, ibraname
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım140
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması131
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok