Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Mühendislikte Olasılık ve Güvenilirlik INS292134300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Çevre Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüMurat Ergenekon Selçuk
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMühendislikte tasarım sırasında problemin belirlenmesi, mevcut bilgilerin elde edilmesi, değerlendirilip uygulamaya konmasında hemen her zaman karşı karşıya kalınan belirsizliklerin dikkate alınabilmesi, bunların oluşturabilecekleri istenmeyecek sonuçların belirlenebilmesi ve/veya en aza indirilebilmesi (güvenilirlik) için olasılık teorisine dayalı yaklaşımların tanıtılması, olasılık anlayışının karar vermedeki önemi.
Dersin İçeriğiMühendislikte belirsizlik, güvenilirlik ve olasılığın yeri / Temel olasılık yaklaşımları: olaylar, set teorisi, hesap yaklaşımları / Risk ve güvenilirliğin hesaplanması / Tek ve çoklu değişkenlerin dağılımı ve model değişkenliği / Risk yayılımı / Rastgele değişken fonksiyonlarının olasılık dağılımları ve momentleri (ortalama ve sapma) / Merkezi limit teoremi / Toplanan verilerden rastgele örnekleme, parametre tahmini ve güven aralığı / Olasılık dağılım modellerinin sınanması / Monte-Carlo simulasyonu, lineer/non-lineer regresyon ve korelasyon analizleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Probability Concepts in Engineering: Emphasis on Applications to Civil and Environmental Engineering, 2. Baskı, A.H.S. Ang, W.H. Tang, John Wiley& Sons, 2007.
  • Mühendislikte Güvenilirlik ve Risk Analizi, Mehmetçik Bayazıt, Birsen Yayınevi, 2007.
  • Mühendislikte Olasılık, İstatistik, Risk ve Güvenilirlik, Altay Gündüz, Küre Basım Yayım, 1996.
  • Probability Concepts in Engineering: Planning and Design, Vol. 1- Basic Principles, A.H.S. Ang, W.H. Tang, John Wiley& Sons, 1975.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi kazanır.
  2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanır.
  3. Öğrenciler tasarım ve karar verme aşamasında var olan belirsizliklerin ve bunların doğurabileceği risklerin anlaşılmasında ve değerlendirilmesinde yardımcı olacak matematiğe dayalı yöntemleri kullanma bilgisi kazanır.
  4. Öğrenciler tasarım ve karar verme aşamasında var olan belirsizliklerin ve bunların doğurabileceği risklerin anlaşılmasında ve değerlendirilmesinde yardımcı olacak matematiğe dayalı yöntemleri kullanma bilgisi kazanır.
  5. Öğrenciler olasılık teorisi ile ilgili temel bilgi kazanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-355555
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Mühendislikte belirsizlik, güvenilirlik ve olasılığın yeri İlgili Kaynak İlgili Bölüm
2Temel olasılık yaklaşımları: olaylar, set teorisi, hesap yaklaşımlarıİlgili Kaynak İlgili Bölüm
3Risk ve güvenilirliğin hesaplanmasıİlgili Kaynak İlgili Bölüm
4Tek ve çoklu değişkenlerin dağılımı ve model değişkenliği İlgili Kaynak İlgili Bölüm
5Tek ve çoklu değişkenlerin dağılımı ve model değişkenliği İlgili Kaynak İlgili Bölüm
6Risk yayılımı, rastgele değişken fonksiyonlarının olasılık dağılımları ve momentleri (ortalama ve sapma)İlgili Kaynak İlgili Bölüm
7Risk yayılımı, rastgele değişken fonksiyonlarının olasılık dağılımları ve momentleri (ortalama ve sapma)İlgili Kaynak İlgili Bölüm
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Yıliçi Sınavı
10Toplanan verilerden rastgele örnekleme, parametre tahmini ve güven aralığı, merkezi limit teoremiİlgili Kaynak İlgili Bölüm
11Olasılık dağılım modellerinin sınanması İlgili Kaynak İlgili Bölüm
12Olasılık dağılım modellerinin sınanması İlgili Kaynak İlgili Bölüm
13Monte-Carlo simulasyonu İlgili Kaynak İlgili Bölüm
14Monte-Carlo simülasyonu/ Lineer/non-lineer regresyon ve korelasyon analizleriİlgili Kaynak İlgili Bölüm
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım135
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev415
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev45
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok