Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel EtikSBP500425200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Koruma ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Mekan Organizasyonu-Tasarım Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Dönüşüm ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Harita Mühendisliği ABD Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Zorunlu @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Peyzaj Planlama Yüksek Lisans Programı
Zorunlu @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı
Zorunlu @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Şehir Planlama Doktora Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüSenem Kozaman
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDeneysel sosyal araştırma tekniklerinin öğretilmesi.
Dersin İçeriğiGözlem, veri çözümlemesi, hipotez testi ve araştırma sonuçlarının sunumu teknikleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • ARSLAN, R. ve ÖKTEN, A. (1994) Araştırma Yöntemleri, İstanbul: YTÜ
 • NEUMAN, W.L. (2000) Social Research Methods. Qualitative and Quantitative Approaches, Boston: Allen and Bacon
 • BABBIE, E.R. (2004) The Practice of Social Research. Belmont, CA : Thomson/Wadsworth.
 • BABBIE, E.R. (1973) Survey Research Methods. Belmont, CA : Wadsworth Publishing.
 • CASLEY, D.J. ve LURY, D.A. (1984) Data Collection in Developing Countries. Oxford: Clarendon Pres.
 • COCHRAN, W.G. (1977) Sampling Techniques. New York: John Wiley
 • GIERYN, T.F. (2000) A Space for Place in Sociology, Annual Review of Sociology 26: 463-496.
 • MOORE, D.S. ve McCABE, G.P. (1989) Introduction to the Practice of Statistics. New York: W.H.Freeman and Company.
 • MOSER, C.A. ve KALTON, G. (1979) Survey Methods in Social Investigation. London: Heineman.
 • ROBSON, B.T. (1971) Urban Analysis. London: Cambridge University Press.
 • WEISS, N. Ve HASSETT, M. (1982) Introductory Statistics. London: Addison-Wesley.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci bir araştırma sorusunu uygun bir kuramsal çerçeve içinde tanımlayabilme becerisi kazanır
 2. Öğrenci alan çalışması yürütme becerisi kazanır
 3. Öğrenci araştırma sonuçlarını bilimsel kurallara uygun olarak sunma becerisi kazanır

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1GİRİŞ- Toplumsal araştırma nedir? Araştırma konusunun ve sorununun belirlenmesi . Bilimsel araştırmanın evrensel aşamaları_genelDersin güncellenen kaynak listesinden
2Bilimsel kuram ile ideoloji karşılaştırması. Bilgi kaynakları ve veri toplama ile ilgili olarak genellikle yapılan yanlışlar. ARAŞTIRMA AŞAMALARI - Bilimsel araştırmanın evrensel aşamalarının teker teker tartışılması; kapsamlarının açıklanması. Dersin güncellenen kaynak listesinden
3ARAŞTIRMA TÜRLERİ _Amaca göre; zamana göre; bilgi türüne göre. Dersin güncellenen kaynak listesinden
4YÖNTEMİN ANLAMI_ Farklı yaklaşımların kısa karşılaştırması.. KURAM VE ARAŞTIRMA_ Dersin güncellenen kaynak listesinden
5KAVRAMSALLAŞTIRMA-EYLEMSELLEŞTİRMEDersin güncellenen kaynak listesinden
6HİPOTEZ KURMAK VE HİPOTEZ TESTİ Dersin güncellenen kaynak listesinden
7ÖLÇEKLER VE ÖLÇME KURALLARI YIL İÇİ SINAVI / ÖDEV TESLİM – IDersin güncellenen kaynak listesinden
8Ara Sınav 1
9GÖZLEM TEKNİKLERİ: YIĞIN GÖRÜŞMELERİ_ Anket teknikleri. Panel ve Çağ AnalizleriDersin güncellenen kaynak listesinden
10GÖZLEM TEKNİKLERİ: Derinlemesine görüşme; örnek olay araştırması, alan araştırması; odak grup toplantısı (grup tartışması)Öğrencilerin birincil kaynaktan veri toplama çalışmaları
11VERİ ANALİZLERİ - ANLAMLARI Temel sayısal analizler; görsel analizlerÖğrencilerin birincil kaynaktan veri toplama çalışmaları
12ÖĞRENCİ SUNUMLARI Birincil ve ikincil kaynak araştırmaları.
13ÖĞRENCİ SUNUMLARIDersin güncellenen kaynak listesinden
14ARAŞTIRMA SONUÇLARININ YORUMU VE SUNUMU. Sözlü ve yazılı sunum teknikleri.Dersin güncellenen kaynak listesinden
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev230
Sunum/Jüri220
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması158
Derse Özgü Staj
Ödev215
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer210
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok