Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Hacim AkustiğiMIM424224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüM. Nuri İlgürel
Dersi Veren(ler)Neşe Yüğrük Akdağ, Zerhan Yüksel Can, M. Nuri İlgürel
Asistan(lar)ıEsra Küçükkılıç Özcan, Ahmet Bircan Atmaca, Fatma Zoroğlu, Abdullah Umur Göksu
Dersin AmacıÖğrenciye, hacimlerin akustik planlamasına yönelik temel bilgileri kazandırmak.
Dersin İçeriğiSessel ve İşitsel Olaylarda Temel Kavramlar; Açık Hava Ve Kapalı Mekanda Ses Alanı Arasındaki Ayrımlar; Kapalı Mekanlarda Sesin Yansıması ve Yutulması; Hacim Akustiği Parametreleri; Yansışım Olayı ve Süresi; Optimum Yansışım Süresi; Ses Düzeyi Hesapları; İlk Yansımalar; Varlık Ölçütü ve Yanıt Eğrisi; Akustik Kusurlar ve Önlemleri Konularında Temel Bilgiler; Mevcut Salonların İncelenmesi ve Bir Konferans Salonunun Hacim Akustiği Projesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Özgün ders notları
 • Media Acoustics ve Architectural Acoustics Eğitim CD’leri
 • Sirel, Ş., 1980. Yapı Akustiği I, İDMMA Basımevi, İstanbul.
 • Sirel, Ş., 1981. Hacim Akustiğinde Yansışım Süresi, Yapı Fiziği Bilim Dalı Yayınları, İDMMA Basımevi, İstanbul.
 • Templetion, B., Saunders, D., “Acoustic Design”, The Alden Press., UK., 1987.
 • Karabiber, Z., 1991. Mimari Akustikle İlgili Başlıca Tanım, Terim, Formül ve Büyüklükler, Y.Ü.Mimarlık Fakültesi Baskı İşliği, İstanbul.
 • Maekawa, Z., Lord, P., “Environmental and Architectural Acoustics”, E&F Spon., UK., 1994.
 • Maekawa, Z., Lord, P., Environmental and Architectural Acoustics, E & FN SPON, London, 1994.
 • Irvine, L.K., Richards, R.L.: Acoustics and Noise Control Handbook for Architects and Builders, Krieger Publishing Company, USA, 1998.
 • Heinrich Kutruff, Room Acoustics, Taylor & Francis, London, Newyork,1999
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Hacim akustiği projesi hazırlama, uygulama becerisi kazanma
 2. Mevcut salonları akustik açıdan değerlendirebilme becerisi.
 3. Çevresel sistemlerin tasarımında temel ilkeleri anlamak.
 4. Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında yapay kaynakların korunması becerisi kazanmak.
 5. Akustik sürdürülebilirlik bağlamında sağlıklı bina ve yerleşimleri oluşturabilmek.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Hacim akustiği konularının mimarideki yeri. Hacim Akustiği ders notları 1
2Sesin bileşenleri. Müzik, Konuşma ve Gürültünün temel özellikleri. Hacim Akustiği ders notları 2, Media Acoustics ve Architectural Acoustics Eğitim CD’leri
3Hacim Akustiği temel ilkeleri, açık ve kapalı mekanlarda akustik ortamlar arasındaki ayrımlar. Hacim Akustiği ders notları 3
4Hacim akustiği ölçütleri (T60, EDT, C80, D50, TS gibi). Hacim Akustiği ders notları 4
5Yansışım süresi hesap yöntemleri ve uygulamaları. Hacim Akustiği ders notları 1-5
6Konferans salonu yansışım süresi hesabı.
7Ses ışınları, ilk yansımaların hacim akustiğindeki önemi ve hacimlerde yansıtıcı yüzeyler. Hacim Akustiği ders notları 6
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Konferans salonunda yansıtıcı yüzey tasarımı uygulaması Hacim Akustiği ders notları 6
10Ses düzeyi, varlık ölçütü, yanıt eğrisi ile ilgili hesap yöntemleri ve uygulamalar. Hacim Akustiği ders notları 7
11Hacimlerde akustik kusurlar ve önlemleri / Hacim Akustiği ders notları 8
12Mevcut salonların hacim akustiği ölçütleri açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi. Hacim Akustiği ders notları 1-8
132. Yarıyıliçi (Vize) Sınavı / Hacim akustiğinde kullanılan bilgisayar programları Hacim Akustiği ders notları 1-8
14Hacim akustiği konularına yönelik bilimsel çalışmalara ilişkin örneklerin, öğrenciler tarafından araştırılması, incelenmesi ve seminer olarak sunulması. Odeon, CATT Acoustics
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri220
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar240
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer220
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)24
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok