Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İnşaat Sektöründe Veri Değerlendirme YöntemleriINS581937.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD Yapı İşletmesi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD Yapı Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD Yapı İşletmesi Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD Yapı Doktora Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD İnşaat Mühendisliği Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı• Yapı İşletmesinde lisansüstü eğitim alan öğrencilerin tasarım aşamasında projelerin geleceği ile ilgili kritik değerlendirmeler yaparak stratejik kararlar verebilmesi, böylece projelerin zaman, maliyet ve işgücü olarak planlandığı şekilde yürümesini sağlamak, işgücü, zaman ve para kaybını önlemek, kaynakların doğru ve yerinde kullanımını sağlamak, ileride projede radikal ve başlangıçtaki tasarımından saptırıcı değişimlerin olmasını engellemek
Dersin İçeriğiVeri değerlendirme yönetimi ve karar verme yöntemleri ile ilgili temel kavramlar ve uygulamaları, veri değerlendirmenin inşaat sektöründeki yeri. Problem tanımlanması ve problem çözme yöntemlerine giriş ve uygulamaları. Karar verme yöntemleri: oyun teorisi, risk ve karar verme, beklenen değer, beklenen fayda, karar ağacı tekniği. Finansal karar verme: fizibilite değerlendirmesi, başabaş noktası analizleri, kar-zarar matrisi, finansal tabloların analizi, doğrusal programlama, ayırdetme ağı tekniği.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • • Yöneticiler için Karar Verme Teknikleri – El Kitabı, Mustafa Kemal İmrek. (2003)
  • • Introduction to Statistical Control- Douglas Montgomery- • Making Hard Decisions: Introduction to Decision Analysis (Business Statistics) – Robert Clemans
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler veri değerlendirme yöntemlerini öğreneceklerdir.
  2. Öğrenciler toplanmış verileri değerlendirmek için en uygun yöntemi seçebilecekler ve uygulayabileceklerdir.
  3. Öğrenciler projelerde ve günlük iş hayatında karşılaşılabilecek problemleri çözmek için kullanılacak uygun yöntemleri öğreneceklerdir.
  4. Öğrenciler karar verme tekniklerini öğrenecek ve eldeki verileri kullanarak en iyi methodu seçebileceklerdir.
  5. Öğrenciler finansal verilere dayalı olarak karar vermeleri-değerlendirmeleri mümkün olacaktır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Temel tanım ve kavramlar, İnşaat sektöründe veri değerlendirmenin yeri ve önemi, Karar ve Karar Verme Kavramları, Yöneticiler Açısından İyi Karar Vermenin Önemi , Farklı Yönetsel Kademeler için Kararların Önemi , İyi Bir Kararın Taşıması Gereken Özellikler , Karar Verme / İnisiyatif Kullanma Farkı.Ders Kitabı / İlgili Bölüm
2Karar Verme Yöntemleri , Kişi Kararı-Grup kararı, Yaratıcı Düşünce- Yaratıcı Karar Verme, Sezgisel - Duygusal karar.Ders Kitabı / İlgili Bölüm
3Karar Verme ile ilgili Vaka AnaliziDers Kitabı / İlgili Bölüm
4Problem Tanımlanması ve Problem Çözme Kavramları , Problem Çözme Sistematiği, Problem Çözme Sürecinin Aşamaları , Problem Çözmeye Yönelik Düşünce Tarzları, Problem Çözme Teknikleri.Ders Kitabı / İlgili Bölüm
5Problem Teşhis Edilmesi Yöntemleri I: Grup Tartışması , Pareto Analizi, Beyin Fırtınası.Ders Kitabı / İlgili Bölüm
6Problem Teşhis Edilmesi Yöntemleri II: Balık Kılçığı Diyagramı, Yakınlık Diagramı, SIPOC.Ders Kitabı / İlgili Bölüm
7Problem Teşhis Edilmesi Yöntemleri III: Akış Diagramı, Metod Etüdü, Kontrol levhası. Ders Kitabı / İlgili Bölüm
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Çözüm Alternatiflerinin Saptanması, Vasıflar Listesi Yöntemi, Zorlanmış İlişkiler Yöntemi, Yapısal Analiz Yöntemi, Spektrum Analizi Yöntemi.Ders Kitabı / İlgili Bölüm
10Uygun Çözümün Saptanması için Veri Değerlendirme Yöntemleri I: Sebep-sonuç analizi , Çok kriterli seçme matrisi, öncelik belirleme matrisi, SWOT analizi. Ders Kitabı / İlgili Bölüm
11Uygun Çözümün Saptanması için Veri Değerlendirme Yöntemleri II: Oyun teorisi, Risk ve karar verme, Beklenen değer, Beklenen fayda, Karar ağacı tekniği. Ders Kitabı / İlgili Bölüm
12Uygun Çözümün Saptanması için Veri Değerlendirme Yöntemleri III: Fizibilite ve Karar, başabaş noktası analizleri, Kar-zarar matrisi, Kısa ve uzun dönemli finansal karar verme, finansal tabloların analizi, Doğrusal programlama, ayırdetme ağı tekniği.Ders Kitabı / İlgili Bölüm
13Problem Çözme ve Veri değerlendirme ile ilgili Vaka Analizi. (Yilici sinavi 2)Ders Kitabı / İlgili Bölüm
14Öğrenci Sunumları.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev515
Sunum/Jüri1
Projeler115
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması146
Derse Özgü Staj
Ödev56
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler120
Sunum / Seminer115
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok