Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İnşaat Projelerinde Yapı – Çevre İlişkileri Yönetimi INS580937.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD Yapı İşletmesi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD Yapı İşletmesi Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÇevre yönetimi kapsamında sürdürülebilir yaşam döngüsü sistematiğinin incelenmesi ve inşaat sektöründe (binaların tasarım, yapım ve yıkım aşamalarında) çevre sistemleri ile ilişkilerinin incelenmesi. Çevre, ekoloji ve sürdürülebilirlik kavramlarının tanıtılması. Çevre ile ilgili ulusal ve uluslar arası norm ve standartlar. Çevre sistemleri, kapsamı ve çevre sorunları konularının irdelenmesi. Sürdürülebilir bina kavramı ve sürdürülebilir bina üretiminde, sürdürülebilir tasarım adımları kapsamında, sürdürülebilir arsa seçimi, sürdürülebilir enerji kullanımı, sürdürülebilir malzeme seçimi, v.b. konularının irdelenmesi. Sürdürülebilir - yeşil bina sertifika sistemlerinin (LEED, BREEAM, v.b.) tanıtılması ve konu ile ilgili bina örnekleri.
Dersin İçeriğiEkoloji, sürdürülebilirlik, çevre kavramlarının tanıtılması ve çevre sistemlerinin incelenmesi / Çevre yapı ilişkilerinin incelenmesi / Çevre İle İlgili Ulusal ve Uluslararası Norm ve Standartlar / Sürdürülebilir Bina Kavramı ve Sürdürülebilir Tasarım Ve Uygulamalarından Örnekler / Bina Tasarım Ve Uygulamalarında Çevresel Etki Değerlendirmesi Metodları - Sürdürülebilir Yeşil Bina Sertifika Sistemleri - Bina Tasarım Kılavuz ve Check-list’lerinin amaçları / Uluslararası Çevresel Etki Değerlendirmesi Sistemleri (LEED, BREEAM, LANL, CASBEE, v.b.) / Çevreci Bina Tasarım Ve Uygulamalarında Arsa Yer Seçimi ve Kullanımı Kriterleri, Vaziyet planını (İnşaat alanı) kapsamında ele alınacak çevresel kriterler / Enerji korunumlu binalar ve binalarda tükenmeyen enerji kaynaklarının kullanımı / Çevreci bina tasarım ve uygulamalarında malzeme seçim ve kullanım kriterleri, Yapı malzemelerinin seçimi konusundaki çevresel kriterler (üretim enerjisi, kullanım süreçler ve atık enerjileri) in irdelenmesi / Çevreci bina tasarım ve uygulamalarında atık ve atık yönetimi kriterleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • TÖNÜK, S., Bina Tasarımında Ekoloji, Y.T.Ü. Basım Yayın Merkezi, İstanbul, 2001. TÖNÜK, S., Ecology in Building Design, Y.T.Ü. Basım Yayın Merkezi, İstanbul, 2001.
  • BAACHES, W. H., “Eco-facts & Eco-fiction”, Routledge, Londra, 1996. BARNETT, D. L. and BROWNING, W. D., “From a Primer On Sustainable Building” , Ecological Design Handbook, Stitt, F. A., p:9, McGraw-Hill Inc., U.S.A., 1999. BARTELMUS, P., “Environment, Growth and Development: The Concepts and Strategies of Sustainability”, Routledge Press, London, 1994. BLOCKİN, M., Ekolojik Bir Topluma Doğru, Ayrıntı Yayınları, 1996, İstanbul CROWTHER, R. L., “Ecologic Architecture”, Butterworth Architecture Press, U.S.A., 1990. DOMMEN, E. (ed.), “Fair Principles For Sustainable Development”, Essays on Environmental Policy and Developing Countries, UNCTAD, Geneva, 1993. HERZOG, T., (ed.) “Solar Energy in Architecture and Urban Planning”, Prestel Verlag, Munich, 1996 KRUSCHE, P- M., ALTHAUS, D., GABRIEL, I., „Ekologisches Bauen“, Herausgegeben vom Umweltbundesamt, Bauverlag GMBH, Wiesbaden und Berlin, 1982. ODUM, E. B., “Fundamentals of Ecology”, W.B. Saunders, Philadelphia, 1971. “Our Common Future”, World Commission on Environment and Development, Oxford University Press, p: 8, London, 1987. RASKIN, P. D., “Sustainability and Equity, The Global Environment, Securing a Sustainable Future”, Jones and Bartlett Publishers, Boston London, 1992. REKIEE, F., “Background to Environmental Planning”, Edward Arnold Pub. Ltd., Great Britain, 1975. ROAF, S., “Ecohouse-A Design Guide”, Oxford, 2001. TÖNÜK, S., “Bina Tasarımında Ekoloji”, Y.T.Ü. Basım Yayın Merkezi, İstanbul, 2001. YEANG, K., “Design With Nature”, McGrawhill Inc, 1995. TÖNÜK, S., “Ilıman-Nemli İklim Kuşağı İçin Sürdürülebilir Temel Eğitim Binalarının Tasarım Kriterleri”, Y.T.Ü. Basım Yayın Merkezi, İstanbul, 2011.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, lisans düzeyinde edindikleri temel kuram ve uygulamalara ilişkin bilgilerini uzmanlık alanı ( Yapı işletmesi / İnşaat Proje Yönetimi ) düzeyinde geliştirip, derinleştirebileceklerdir.
  2. Öğrenciler, uzmanlık düzeyinde edindikleri kuramsal ve uygulama bilgileri inşaat projelerinin Geliştirme, Planlanma, Uygulama, Denetleme ve Değerlendirme süreçlerinde (Yapı İşletmesinin 5 Temel Fonksiyonu) başarı ile kullanabileceklerdir.
  3. Öğrenciler, inşaat proje yönetimi alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birleştirip yorumlayarak uygulamaya dönük yaratıcı yaklaşımlar geliştirebileceklerdir.
  4. Öğrenciler, uzmanlık düzeyinde edindiği bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, Sorunlara açık fikirle yaklaşabilme, Alışılmış çözümlerle yetinmeyip -daha faydalı bir üretim için- farklı yaklaşımları irdeleyerek sıra dışı çözümler üretebilme becerilerine sahip olabilecekler

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ekoloji, sürdürülebilirlik, çevre kavramlarının tanıtılması ve çevre sistemlerinin incelenmesi Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili bölümleri
2Çevre yapı ilişkilerinin incelenmesi Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili bölümleri
3Çevre İle İlgili Ulusal ve Uluslararası Norm ve Standartlar Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili bölümleri
4Sürdürülebilir Bina Kavramı ve Sürdürülebilir Tasarım Ve Uygulamalarından Örnekler Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili bölümleri
5Bina Tasarım Ve Uygulamalarında Çevresel Etki Değerlendirmesi Metodları - Sürdürülebilir Yeşil Bina Sertifika Sistemleri - Bina Tasarım Kılavuz ve Check-list’lerinin amaçları Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili bölümleri
6Uluslararası Çevresel Etki Değerlendirmesi Sistemleri (LEED, BREEAM, LANL, CASBEE, v.b.) Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili bölümleri
7Çevreci Bina Tasarım Ve Uygulamalarında Arsa Yer Seçimi ve Kullanımı Kriterleri, Vaziyet planını (İnşaat alanı) kapsamında ele alınacak çevresel kriterler Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili bölümleri
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Enerji korunumlu binalar ve binalarda tükenmeyen enerji kaynaklarının kullanımı Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili bölümleri
10Çevreci bina tasarım ve uygulamalarında malzeme seçim ve kullanım kriterleri, Yapı malzemelerinin seçimi konusundaki çevresel kriterler (üretim enerjisi, kullanım süreçler ve atık enerjileri) in irdelenmesi Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili bölümleri
11Çevreci bina tasarım ve uygulamalarında atık ve atık yönetimi kriterleri Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili bölümleri
12Öğrenci Seminer Sunuşları
13Öğrenci Seminer Sunuşları (Yilici sinavi 2)
14Öğrenci Seminer Sunuşları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama115
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri115
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama120
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması148
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer115
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok