Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Gelişme EkonomisiIKT440135300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İktisat Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Dersin KoordinatörüSırrı Emrah Üçer
Dersi Veren(ler)Feride Gönel, Sırrı Emrah Üçer
Asistan(lar)ıHikmet Kaya
Dersin AmacıBu dersin amacı, çevre ekonomilerin yüzleştiği ekonomik kalkınma problemlerini incelemek ve bu problemleri çözmek için kullanılabilecek farklı modelleri analiz etmektir. Öğrenciler, neden bazı ülkelerin diğerlerine göre daha zengin ve daha gelişmiş olduğunu açıklayan ekonomik teorileri ve veri kümelerini öğrenecekler. Ayrıca hükümetlerin, uluslararası kuruluşların ve özel sektörün ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve yoksulluğu azaltmak için uyguladıkları stratejileri de inceleyecekler.
Dersin İçeriğiBu ders, düşük üretkenlik, yetersiz altyapı, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimin olmaması, yüksek eşitsizlik ve ekolojik yıkım gibi ana ekonomik kalkınma problemlerine genel bir bakış sunacaktır. Öğrenciler, bu sorunları ele almaya yönelik önerilen farklı kalkınma modelleri hakkında bilgi edinecekler. Ayrıca, bu ders, politik ekonominin geleneksel tartışmalarını yeniden gündeme getiren ve karşılaştırmalı sosyal bilimlerle etkili bir şekilde ilgilenmenin gerekli olduğunu gösteren son ekonomik krizleri de ele alacaktır. Öğrenciler, devletlerin çeşitli coğrafyalardaki ve kurumsal ortamlardaki rollerini, sosyal bilimlerin farklı dallarını nasıl kullanabileceklerini inceleyecekler. Ders ayrıca, bir dizi yazarın yazılarına dayanarak öğrencileri kalkınma konularını okumaya, tartışmaya ve bunlar üzerine yazmaya davet edecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Dersin haftalık yansıları ve okuma materyalleri PDF dosyası şeklinde çevrimiçi erişime açıktır: https://bit.ly/3iOgmeo
  • Tek bir ders kitabı yoktur. Ancak öğrenciler konuları toparlayan bir kitap olarak Feride Gönel'in "Kalkınma Ekonomisi" kitabından istifade edebilirler.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Bu dersi başarıyla bitiren öğrenci, ekonomik kalkınma, büyüme; yoksulluk; gelir dağılımı gibi temel kavramları kullanabilecektir,
  2. Öğrenciler ülkelerin kalkınma süreçlerini inceleyebilecektir,
  3. Kalkınmanın finansmanı ile ticaret-kalkınma ilişkilerini inceleyebilecektir.
  4. Öğrenciler bilimsel metinler yazabilecektir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----
PÇ-11----
PÇ-12----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ekonomik Kalkınma Nedir? Ekonomik Kalkınma ve Ekonomik Büyüme arasında Ne Fark vardır? Dünyadan ülke örnekleriGönel (2016) Kalkınma Ekonomisi, Bölüm 1
2Ekonomik Kalkınmanın Ölçülmesindeki Problemler? Yoksulluk ve Yeni Yoksulluk kavramları; Gelir Dağılımındaki eşitsizlik; nedenleri ve çözüm önerileriGönel (2016) Kalkınma Ekonomisi, Bölüm 2 Buğra-Keyder (2003) Yeni Yoksulluk ve Türkiye’nin Değişen Refah Rejimi Kaygalak (2001) Yeni Kentsel Yoksulluk, Göç ve Yoksulluğun Mekansal Yoğunlaşması
3Ekonomik Kalkınma ile ilgili Başlıca Analizler: Rostow, Gerschenkron, Neoklasik, Endojen Modellerinin Tanıtımı, Bağımlılık Okulu, Marksist yaklaşımGönel (2016) Kalkınma Ekonomisi, Bölüm 3
4Ekonomik Kalkınma ile ilgili Başlıca Analizler: Dualite.. Dualite Nedir? Nurkse Modeli, Lewis’in Sınırsız İşgücü Arzı Modeli, Ranis-Fei ModeliGönel (2016) Kalkınma Ekonomisi, Bölüm 3 ve 4
5Merkez-Çevre Modelleri çerçevesinde Prebisch Modeli, Seers Modeli. Bölgesel eşitsizlikler ve göç olgusu, Harris-Todaro Göç Modeli, İşsizlik, Kentleşme ve Enformel SektörGönel (2016) Kalkınma Ekonomisi, Bölüme 4
6İnsan gücü kaynakları, Nüfus ve ilgili teoriler, sağlık ve eğitim Gönel (2016) Kalkınma Ekonomisi, Bölüm 5 Attar, A (2013) Türkiye'de Büyüme ve demografi
7Kalkınmanın Yurtiçi ve Yurtdışı Finansmanı. Özel Yabancı Yatırımlar, Çokuluslu şirketlerin rolü. Yabancı teknolojinin absorbe edilme kapasitesi. Dış Yardım. Dünya borç krizi. Dünya Bankası ve IMF’in borç krizi ve sonrasındaki rolüGönel (2016) Kalkınma Ekonomisi Bölüm 6 ve 7
8Ara Sınav 1
9Sanayileşme ve tarımın önemi, tarımsal stratejiler ve kamu müdahaleleri, ticaret kısıtlamaları. Tarımda finansal piyasaların gelişimi. Sanayileşmede devletin ve planlamanın rolü, kalkınma planlarıGönel (2016) Kalkınma Ekonomisi, Bölüm 8
10Yapısal dönüşüm ve ileri teknolojili sanayilerin etkisi; ülke örnekleriRodrik (2010) Yapısal Dönüşüm ve İktisadi Kalkınma, TEPAV ders notu
11Kurumsalcı yaklaşım: Kurumsal yapıların önemi; Kalkınma alternatifleriAcemoğlu&Robinson, Ulusların Düşüşü, sf. 323-406; Chang ve Grabel (2005) Kalkınma Yeniden
122. ara sınavı / Kurumsal yapıların Önemi; Kalkınma alternatifleri
13Kalkınmada alternatif iktisat PolitikalarıChang ve Grabel (2005) Kalkınma Yeniden
14Yeni Kapitalizm ve kalkınmaChang ve Grabel (2005) Kalkınma Yeniden; ilgili makaleler
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop130
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer120
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok