Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İnşaat Sektöründe İş Hukuku ve Etik Değerler INS581437.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD Yapı İşletmesi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD Yapı İşletmesi Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Reşat Saraoğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğrencilerin çalışma yaşamına girdiğinde karşılaşabileceği hukuki sorunları tek başına çözmesi için gerekli olan temel bilgi ve kavramları, haklarının neler olduğunu vermek, haklarına sahip çıkma, gerektiğinde yargı mercilerinde dava açabilmeleri için gerekli prosedürü öğretmek, etik değerler konusunda bilinçlendirmek.
Dersin İçeriğiHukuk Kavramı, hukukun işlevleri, hukuk kurallarının toplumsal yaşamı düzenleyen diğer hukuk kurallarından farkları, yaptırım türleri, hukukun dalları, İş Hukukunun kaynakları, Bireysel İş Hukuku, Toplu (kollektif)İş Hukuku, Etik ve Ahlak kavramlarının örneklerle karşılaştırması, Mühendislik ve Meslek Etiği.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Murat DEMİRCİOĞLU/Tankut CENTEL, İş Hukuku, Beta Yay. İstanbul 2010.
  • Murat DEMİRCİOĞLU, Yargıtay Kararları Işığında Sorularla 4857 Sayılı İş Yasası, İstanbul Ticaret Odası Yayını, Yayın No: 2008-71, İstanbul 2008.
  • Nuri ÇELİK, İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2010
  • Sarper SÜZEK, İş Hukuku, İstanbul 2010
  • Reşat SARAOĞLU, İş Hukuku Ders Notları,www.matengs.com
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler çalışma yaşamında haklarının neler olduğunu öğrenecek ve bu hakların ihlal edilmesi halinde avukat ya da başka birinin yardımına ihtiyaç duymadan tek başına sorunlarını çözebilme becerisi kazanabilecektir.
  2. Öğrenciler meslek etiğine uygun davranma becerisi kazanabilecektirler.
  3. Ders kapsamında yapılan sunumlar ile öğrenciler derse araştırma, sözlü ve yazılı becerilerini arttırabilecektirler.
  4. Öğrenciler disiplinler arası çalışma becerilerini arttırabilecektirler.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Hukuk kavramı, hukukun yararları, yaptırım kavramı ve türleri Ders Kitaplarının ve Diğer Kaynakların İlgili Bölümleri
2Hukukun dalları ayrımında iş hukukunun yeri / İş hukukunun kaynakları / İş hukukuna yön veren temel ilke ve yaklaşımlar Ders Kitaplarının ve Diğer Kaynakların İlgili Bölümleri
3İş hukukunun temel kavramları; isçi, işveren, işveren vekili, işyeri, işletme, çırak Ders Kitaplarının ve Diğer Kaynakların İlgili Bölümleri
4İş sözleşmesi kavramı ve türleri Ders Kitaplarının ve Diğer Kaynakların İlgili Bölümleri
5İş sözleşmesi ehliyeti, iş sözleşmesi ehliyetinin sınırları, iş sözleşmesi yapma zorunlulukları Ders Kitaplarının ve Diğer Kaynakların İlgili Bölümleri
6İsçi ve işverenin iş sözleşmesinden doğan borçları , Ücret kavramı, kök ücret, ek ücret, ücret sistemleri Ders Kitaplarının ve Diğer Kaynakların İlgili Bölümleri
7Ücretin güvencesi, asgari ücret, , ücret kesme cezası, Çalışma süreleri, fazla çalışma kavramı, ara dinlenmesi, yıllık ücretli izin Ders Kitaplarının ve Diğer Kaynakların İlgili Bölümleri
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Is sözleşmesinin sona ermesi halleri, sonuçları, kıdem tazminatı Ders Kitaplarının ve Diğer Kaynakların İlgili Bölümleri
10Etik ve Ahlak terimleri, ahlaka ve etiğe aykırı davranışlarla ilgili örnekler. Ders Kitaplarının ve Diğer Kaynakların İlgili Bölümleri
11Mühendislik Etiği, İnşaat Mühendisliği mesleğinde etik davranışlar ile ilgili somut örneklerDers Kitaplarının ve Diğer Kaynakların İlgili Bölümleri
12Toplu iş hukuku: Sendika kavramı: Türkiye’de sendikacılığın özellikleri, sendika kuruculuğu koşulları, sendikaların zorunlu organları, sendika üyeliğinden doğan hak ve borçlar, sendikaların sona ermesi Ders Kitaplarının ve Diğer Kaynakların İlgili Bölümleri
13Toplu iş sözleşmeleri, tanım, Türkiye’de toplu iş sözleşmelerinin özellikleri, toplu is sözleşmesinin yapılması prosedürü Ders Kitaplarının ve Diğer Kaynakların İlgili Bölümleri
14Toplu iş uyuşmazlıklarında barışçıl çözüm yolları: arabulucuk ve tahkim, grev: genel tanım, yasal ve yasadışı grev tanımları Ders Kitaplarının ve Diğer Kaynakların İlgili Bölümleri
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması146
Derse Özgü Staj
Ödev130
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok