Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çağdaş Fotoğraf Pratiği Ve Günümüz Sanatına Yansımaları BSP237234300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Bileşik Sanatlar Lisans Programı
Seçmeli @ Müzik Toplulukları Lisans Programı
Seçmeli @ Ses Sanatları Tasarımı Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin KoordinatörüYelda YANAT BAĞCI
Dersi Veren(ler)Yelda YANAT BAĞCI
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu derste amaç fotoğrafın bir üretim aracı olarak kavranışının sosyal ve kültürel süreç içerisinde nasıl olgunlaştığının tanımlanması ve özellikle modernist fotografik yaklaşımlar ile postmodernist yaklaşımların karşılaştırılması bağlamında günümüzün sanat üretimi içerisinde fotoğrafın yerine bir büyüteç tutmaktır.
Dersin İçeriğiİcadından 1960’ların ortalarına kadar geçen süreç içerisinde fotoğrafın bağımsız bir sanat disiplini olarak kabul görme savaşı özellikle postmodern söylemler ile zemin değiştirmiş ve bambaşka bir boyut kazanmıştır. Günümüzün disiplinler arası ve bütüncül bakış açısı içerisinde özellikle son otuz yıl göz önünde bulundurulduğunda ise sanatın adeta fotoğraflaştığı görülmektedir. Fotoğrafın sanat oluşunun çok daha ötesinde var olan bu kavramın olgunlaşması ise onun bir araç olarak bütünü kavrayışı ve popüler kültür ile ilişkisi sonucu oluşmuştur. Modernizmin biricikliği yücelten bakış açısının yerini seri üretimin varlığına bırakışı, yeniden üretimin en güçlü aracı olarak kabul edilebilecek fotoğrafı da bu dinamiğin kalbine oturtmuştur. Bu ders bağlamında da bu bilgiler ışığında fotoğrafik pratiğin geçmişine değinilerek günümüz sanat anlayışı içindeki yeri ve kullanımı irdelenecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • NA
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Tarihsel bir bilinç oluşturulacaktır.
  2. Benmerkezci bakışaçısını ortadan kaldırabilecektir.
  3. Bu dersten sonra da fotoğraf tarihi ve kuramı üzerine çalışmaya yönelik ilgi oluşturma ve metodoloji geliştirecektir.
  4. Günümüz fotoğraf pratiği ile önceki dönemlerin fotografik yaklaşımlarını karşılaştırabilecek ve analiz edebilecektir.
  5. Fotografik pratiğe özel değişimi,etki ve tepkileri anlayacaktır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin içerik ve amaç bağlamında tanımlanması, fotoğrafın icadı ve ilk kullanımına dair notlar. NA
2Fotoğrafın bilimsel kimliğinin sorgulanışı, sanat olma savaşı ve Pictoralistler. NA
3Modernizmden postmodernizme fotoğrafın serüveni ve evrimi NA
4Postmodern Sanat ve Postmodern Fotoğraf NA
5“Appropriation” “Aşırma ve Kendine Mal Etme” kavramı bağlamında çağdaş teorilerin irdelenmesi Richard Prince ve Sherry Levine. NA
6Günümüz sanatı bağlamında fotoğrafın bir araç olarak kullanımı NA
7Günümüz sanatı bağlamında fotoğrafın bir araç olarak kullanımı NA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9“Bir Zamanlar Biryerlerde” Fotoğrafta Hikaye Anlatımı, Tablo Fotoğraf ve Jeff Wall.NA
10Dead Pan (İfadesiz Yüz) NA
11Still LifeNA
12Ara Sınav 2 / “Birşey – Hiçbirşey” günümüz sanatında nesnenin fotografik kullanımıNA
13Cinsiyet ve Fotoğraf - Nan GoldinNA
14Yeni Nesil: Yarının fotografik üretimiNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar160
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması153
Derse Özgü Staj
Ödev26
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok