Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Koruma ve TurizmMIM430224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık Lisans Programı
Seçmeli @ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Lisans Programı
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüCan Binan
Dersi Veren(ler)Can Binan, Banu Çelebioğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıKültürlerarası etkileşim ve kaynaşmanın temel araçlarından biri olan turizm olgusunun, kültürel ve doğal çevre ile ilişkisini incelemek için gerekli temel yöntemleri ve değerlendirme ölçütlerini, ulusal ve uluslararası boyuttaki temel yaklaşım ve kararları, ürün verecek mimar adaylarına aktarmaktır.
Dersin İçeriğiKoruma kavramının, çağdaş turizm ile ilişkisi dersin temel sorgusunu oluşturmaktadır. Konaklama -turizm ilişkisi, Anadolu konaklama yapıları kısa tarihi hakkında bilgi verilmektedir. Turizm ve koruma olguları, dünya mirası kavramı, uluslararası anlaşmalar, ICOMOS Uluslararası Kültürel Turizm Tüzüğü irdelenmektedir. Arkeoloji ve turizm, kazı alanlarında ziyaretçi-turist sorunları ve temel sorunlar birlikte değerlendirilmektedir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Binan, D., “Kapadokya Bölgesi İçinde Tarihsel Çevrenin Turizm Amaçlı Kullanımına Örnek Güzelyurt-Gelveri”, Turizm Yıllığı, 132-150, 1988-89.
 • Kuban, D., “Otel turizmi ve Hierapolis (Pamukkale'nin ) Tahribi Üzerine Kısa Gözlemler”, Yapı, sayı: 106, 44.
 • Sağcan, M., “Turizm Çevre İlişkileri ve Turizm Kaynaklarının Korunması”, Turizm Yıllığı 1985, Ankara, 1986.
 • Ekinci, O., “Turizm Planlamasında Tarihsel ve Doğal Çevre”, Cumhuriyet, 23 Eylül 1987.
 • Öner, O., “Eski Yapıların Turizm Amaçlı Değerlendirilmesi”, Rölöve ve Restorasyon Dergisi, sayı: 4, 1982.
 • Dujardin, V., (2010) ‘Développement Culturel et Touristique des Sites Archéologiques Antiques en France’, Tourisme & Patrimoine, Bruxelles, p.111-121.
 • Lazzarotti, O,. (2011) Patrimoine et Tourisme, Histoires, Lieux, Acteurs, Enjeux, Paris.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Koruma ve turizm alanında ulusal ve uluslararası boyuttaki temel yaklaşım ve kararlarını öğrenmek.
 2. Turizm ve Tarihi çevre ilişkisini kurabilmek.
 3. Koruma ve turizm olgularına bütüncül yaklaşım getirebilmek.
 4. Turizm amaçlı işlevlendirilecek geleneksel yapılar için koruma ve yeni tasarım yaklaşımları geliştirmek
 5. Arkeolojik alanlar ve turizm ilişkisini geliştirebilmek

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Çağdaş turizm olgusu, basit konaklama eyleminden günümüze oluşum süreci NA
2İç ve dış turizmin farklılıkları ve koruma açısından önemi NA
3Konaklama ve turizm ilişkisi. Konaklama yapılarının taihsel gelişimi içinde turizm amaçlı kullanıma dönüşme süreci. Anadolu konaklama yapıları kısa tarihi NA
4Çağdaş koruma kavramı, tarihsel ve doğal çevreden, tek yapıya koruma ve değerlendirmenin temel ölçütleri. Özgünlük sorunu ve ölçütleri NA
5Turizm ve koruma olgularının birlikte değerlendirilmesi; kuramsal, uygulama sorunları ve ekonomik sınırlar açısından değerlendirme ölçütleri NA
6Turizm'in talep ettiği doğal, kültürel ve sosyal çevre ögeleri. Bu ögelerin turizm olgusu içinde yer alma süreci NA
7Turizm ve tarihi çevrenin karşılıklı gelişme gerekliliği ve bu konudaki farklı görüşler NA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Koruma olgusu içinde varolan değişme ve bozulma faktörünün turizm etkeni ile biçim değiştirmesi sonuçları ve temel çelişkiler. Müzeleşme ve turizm NA
10Tek yapı ölçeğinde turizm amaçlı koruma uygulamaları ve sorunları NA
11Bölgesel ve kentsel koruma - turizm ilişkisi. Olumlu ve olumsuz örnekler NA
12Dünya kültürel ve doğal mirası kavramı. Uluslararası anlaşmalar ve bu kavramın turizm olgusu ile ilişkisi. Uluslararası Kültürel Turizm Kartası ve irdelenmesi NA
13Arkeoloji ve turizm. Kazı alanlarında ziyaretçi-turist sorunları NA
14Koruma ve turizm olgularına bütüncül yaklaşım. Turizm endüstrisi ve turistler için etik. Koruma ve turizm olgularına bütüncül yaklaşım. Turizm endüstrisi ve turistler için etik. NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması110
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması18
Sınıf Dışı Ders Çalışması105
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer15
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok