Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Mimari Çevre ve PsikolojiMIM318224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüSenem Kaymaz Koca
Dersi Veren(ler)Senem Kaymaz Koca
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÇevre-insan-davranış ilişkisini ve mekanın insan algısı üzerindeki etkilerini kavratmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiÇevre-Davranış Etkileşimi; İnsan Gereksinim ve Yönelimlerinin Fiziksel Çevre Oluşumuna Etkileri; İnsan-Mekan İlişkisine Yönelik Kuramlar; Davranış-Çevre İlişkisine Yönelik Kuramlar; Kalabalık, Yoğunluk, Mahremiyet, Güvenlik, Kişisel Mekan, Egemenlik Alanı Kavramlarının Mekan Kullanımına Etkileri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Adler, A., 1994, İnsan Tabiatını Tanıma,T.İş Bankası Kültür Yayınları
 • Gombrich E.H., 1992, Sanat ve Yanılsama - Resim Yoluyla Betimlemenin Psikolojisi, Remzi Kitapevi, İstanbul.
 • Cüceloğlu, D., 1991, İnsan ve Davranışı, Remzi Kitapevi,İstanbul.
 • Kaya, N., 1999, Evrenin Sembol Diliyle Psikoestetik, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
 • Güvenç,B., 1994, İnsan ve Kültür,Remzi Kitapevi,İstanbul.
 • Maslow A., 2001.İnsan Olmanın Psikolojisi, Kuraldışı yayıncılık,İstanbul
 • Önal, F., 1997, Yapı Adası İç Boşluklarının Kentsel Mekana Katılımına Yönelik Bir Model Önerisi ,YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi
 • Öztürk, M. Orhan., 1994, Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Hekimler Yayın Birliği, Ankara.
 • Velioğlu, S., 2000, İnsan ve Yaratma Edimi,İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul
 • Ackerman, D.,1990, A Natural History of the Senses. Random House, New York. ”Touch”, “Hearing” and “Vision”
 • Argyle, M., 1992 ,The social psychology of everyday life. London: Routledge
 • Arnheim, R., 1986, The two faces of Gestalt psychology. American Psychologist, 41
 • Arnheim, R., 1974,Art and Visual Perception. University of California Press.
 • Bloom,M.,GermainC.B.,1999, Human Behavior in the Social Environment. Columbia Univ Press.
 • Detrie, T., 2002. Gestalt Principles and Dynamic Symmetry Nature's Design Connections to Our Built World - Arizona State University
 • Garling, T. , Golledge R., 1993, Behavior and Environment:. Psychological and Geographical .Approaches. Amsterdam: North Holland.
 • Hall, E. T.,1966, The Hidden Dimension. Anchor Books, Doubleday. Ch 4-6, 10.
 • Ittelson, W.H,1973,Environmental Perception and Contemporary Perceptual Theory”, Environment and Cognition Seminar Press, New York
 • Kaplan, S. and R. Kaplan.,1982, Cognition and Environment. NY: Praeger.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. İnsan gereksinim ve yönelimlerinin fiziksel çevre oluşumuna etkilerini öğrenmek
 2. İnsan–mekan ve davranış-çevre ilişkisine yönelik kavram ve kuramları öğrenmek
 3. Mekanın insan üzerindeki psikolojik etkilerini kavramak
 4. Mahremiyet, güvenlik, kişisel mekan kavramlarının mekan kullanımına etkileri
 5. Algıda kültürel ve çevresel faktörleri tanımak

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155555
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Mimarlık ve psikoloji ilişkisiKonuyla ilgili kitap, makale ve araştırmalar
2İnsan gereksinimleri ve psikolojik temelleriKonuyla ilgili kitap, makale ve araştırmalar
3İnsan davranışı ve davranışın belirleyicileriKonuyla ilgili kitap, makale ve araştırmalar
4Duyum, duygu, algılama kavramları ve algılama süreçlerKonuyla ilgili kitap, makale ve araştırmalar
5Algıda kültürel ve çevresel faktörlerKonuyla ilgili kitap, makale ve araştırmalar
6Algısal organizasyon, Gestalt ilkeleriKonuyla ilgili kitap, makale ve araştırmalar
7Algıda üçüncü boyut, algısal yanılsamalarKonuyla ilgili kitap, makale ve araştırmalar
8Ara Sınav 1
9Çevre-Davranış Etkileşimi , Çevresel Algı ve Çevresel Biliş Konuyla ilgili kitap, makale ve araştırmalar
10Davranış, çevre, mekan etkileşimine yönelik kavram ve kuramlarKonuyla ilgili kitap, makale ve araştırmalar
11Kişisel mekan, egemenlik alanı, yoğunluk, kalabalık, mahremiyet, güvenlik kavramlarıKonuyla ilgili kitap, makale ve araştırmalar
12Tasarımda insan psikolojisinin temel ilkeleri Konuyla ilgili kitap, makale ve araştırmalar
13Seminer/SunumlarKonuyla ilgili kitap, makale ve araştırmalar
14Seminer/SunumlarKonuyla ilgili kitap, makale ve araştırmalar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1310
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri110
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer112
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)116
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok