Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türkiye Coğrafyası ve PolitiğiIMO207235300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüBahar UYAR DÜLDÜL
Dersi Veren(ler)Bahar UYAR DÜLDÜL , Hülya Kadıoğlu
Asistan(lar)ıYasin UTKU ALEV, Şevval Gökcen
Dersin AmacıBu dersin amacı Türkiye’nin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özelliklerini ve jeopolitik önemini kavratmaktır.
Dersin İçeriğiTürkiye´nin yeri ve konumu. Türkiye´nin jeopolitik ve jeostratejik durumu ve özellikleri. Türkiye’nin bazı ülkeler, bölgeler, siyasi, askeri, ekonomik, kültürel organizasyonlarla ilişkileri. Türkiye’nin fiziki coğrafya özellikleri (iklimi, hidrografik özellikler, toprak yapısı, bitki örtüsü). Türkiye’nin beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri (nüfus, yerleşimi, tarım, ormancılık, hayvancılık, enerji, sanayi, ulaşım, turizm).
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Atalay,İ.,Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği:ISBN:975-94965-7-7,META Basım Matbaacılık Hizmetleri,İzmir,2011.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci Türkiye’nin genel jeolojik ve jeomorfolojik özelliklerini açıklayabilir.
  2. Öğrenci Türkiye’nin genel klimatolojik özelliklerini açıklayabilir.
  3. Öğrenci Türkiye’nin genel hidrografya özelliklerini açıklayabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Türkiye’nin yeri ve konumu. Türkiye’nin yüzey şekilleri ve bu şekillerin oluşumu üzerinde etkili olan iç ve dış kuvvetler. Dağlar ve oluşumlarıDers Kitabı (İlgili Bölüm)
2Türkiye’nin ovaları, havzaları ve platoları. Karadeniz, Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizi’nin genel özellikleri.Ders Kitabı (İlgili Bölüm)
3Türkiye’nin İklimi. Planetar Faktörler. Coğrafi Etkenler. Basınç ve Rüzgârlar. İklim elemanları. Türkiye’de iklimlerin genel özellikleri. Türkiye’nin akarsu ve gölleri: Akarsuların kuruluşu ve gelişmesi. Akarsuların rejimleri.Ders Kitabı (İlgili Bölüm)
4Yeraltı suyu. Kaynaklar. Göller. Türkiye’nin vejetasyonu: Türkiye’nin bitki coğrafyası bölgeleri.Ders Kitabı (İlgili Bölüm)
5Türkiye toprakları. Toprak oluşumunu etkileyen faktörler. Türkiye’de toprakların sınıflandırılması. Türkiye’de toprak erozyonu ve erozyonu önleme çalışmaları. Türkiye’de doğal hayvan topluluklarının genel özellikleri.Ders Kitabı (İlgili Bölüm)
6Türkiye’de nüfus sayımları. Türkiye’de nüfusun dağılışı. Türkiye’de göçlerin durumu. Türkiye’nin nüfus sorunları ve çözüm yolları. Türkiye’de yerleşme tarihçesi.Türkiye´de yerleşme tipleri:Kır ve kent yerleşmeleri.Ders Kitabı (İlgili Bölüm)
7Türkiye’de tarımın genel özellikleri ve cumhuriyet dönemindeki gelişimi. Tarımsal alanların sınıflandırılması, kullanım durumu ve coğrafi dağılışı. Türkiye’de tarımsal üretim ve verimin arttırılması amacıyla yapılan çalışmalar. Başlıca tarım ürünleri.Ders Kitabı (İlgili Bölüm)
8Ara Sınav 1
9Türkiye’de hayvancılık faaliyetleri, potansiyeli ve sorunları. Türkiye´de ormancılık faaliyetleri, potansiyeli ve sorunları. Türkiye´de balıkçılık faaliyetleri, potansiyeli ve sorunlarıDers Kitabı (İlgili Bölüm)
10Türkiye’de madencilik, maden üretimi, sorunları ve çözüm yolları. Türkiye’de enerji kaynakları, enerji üretimi, sorunları ve çözüm yolları.Ders Kitabı (İlgili Bölüm)
11Türkiye’de sanayi, sanayi tipleri, sanayi ürünleri üretimi, sorunları ve çözüm yolları. Türkiye’de ulaşım ve haberleşme, sorunları ve çözüm yolları.Ders Kitabı (İlgili Bölüm)
12Türkiye’de turizm, turizm çeşitleri, turizm alanları, turizm sorunları ve çözüm yolları. Türkiye’de ticaret. Ticaret çeşitleri. Ticaret sorunları ve çözüm yolları.Ders Kitabı (İlgili Bölüm)
13Türkiye’de turizm, turizm çeşitleri, turizm alanları, turizm sorunları ve çözüm yolları. Türkiye’de ticaret. Ticaret çeşitleri. Ticaret sorunları ve çözüm yolları.Ders Kitabı (İlgili Bölüm)
14Türkiye´nin jeopolitik ve jeostratejik durumu ve özellikleri, Türkiye- Birleşmiş Milletler ilişkileri. Türkiye-ABD ilişkileri, Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye -NATO ilişkileri.Ders Kitabı (İlgili Bölüm)
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev1020
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar240
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev104
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)220
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok