Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Elastisite Teorisinde Özel Konular INS540437.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD Mekanik Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD Mekanik Doktora Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD İnşaat Mühendisliği Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüAyfer TEKİN ATACAN
Dersi Veren(ler)İrfan Coşkun, Ayfer TEKİN ATACAN
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıElastik cisimler mekaniğinin çeşitli problemlerinin üç boyutlu doğrusal elastisite teorisi çerçevesinde incelenmesini açıklamaktır.
Dersin İçeriğiDoğrusal elastisite teorisinin temel denklemleri, çözüm yöntemleri, ters yöntem ve çeşitli çubuk problemlerinin çözümü, yarı ters yöntem ve bazı problemlerin çözümü, düz yöntemle çözüm.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Tameroğlu, S., “Elastisite Teorisi”, İ.T.Ü. Yayını, 1991. (Ders Kitabı)
  • Sokolnikoff, I.H., “Mathemetical Theory of Elasticity”, Printice-Hall, 1964- Çev./Trans.: Şuhubi. E. S., ”Matematik Elastisite Teorisi” , İTÜ Yayını, 1964.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler üç boyutlu lineer elastisite teorisinin temel denklemlerini, gerilme ve yer değiştirme problemlerine uygulayabileceklerdir
  2. Öğrenciler temel çözüm yöntemlerini tanımlayabilecek ve onları problem çözümünde kullanabileceklerdir.
  3. Öğrenciler iki veya üç boyutlu elastisite problemlerine ait diferansiyel denklemleri elde edebilecek ve uygun sınır koşulları altında çözebileceklerdir.
  4. Öğrenciler dış yükler altındaki elastik cisimde oluşacak gerilme ve şekil değiştirmeleri kesin bir şekilde elde edebileceklerdir.
  5. Öğrenciler elde ettikleri kesin çözümü elemanter çözüm ile karşılaştırabileceklerdir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş, Beltrami-Michell uygunluk denklemleri, Navier denklemleri 1. ve 2. Kaynaklar (İlgili bölümler)
2Silindirik ve küresel koordinatlarda elastisite denklemleri 1. Kaynak (İlgili bölümler)
3Ters yöntem, eksenel yüke ve/veya kendi ağırlığına maruz çubuklar 1. Kaynak (İlgili bölümler)
4Prizmatik çubukların basit eğilmesi 1. Kaynak (İlgili bölümler)
5Dairesel kesitli çubukların burulması 1. ve 2. Kaynaklar (İlgili bölümler)
6Yarı ters yöntem1. Kaynak (İlgili bölümler)
7İç ve dış basınca maruz küre ve kalın boru1. Kaynak (İlgili bölümler)
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Prandtl çözümü 1. ve 2. Kaynaklar (İlgili bölümler)
10Kayma merkezi 1. Kaynak (İlgili bölümler)
11Doğrudan çözüm, potansiyel fonksiyonlara giriş 1. Kaynak (İlgili bölümler)
12Skaler ve vektör potansiyeller, Helmholtz teoremi1. Kaynak (İlgili bölümler)
13Gerilme fonksiyonları ile çözüm, Maxwell-Morere çözümleri 1. Kaynak (İlgili bölümler)
14Galerkin vektörü 1. Kaynak (İlgili bölümler)
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1310
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)117
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)117
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok