Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Elastisite INS540337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD Mekanik Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD Mekanik Doktora Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD İnşaat Mühendisliği Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
Dersin Koordinatörüİrfan Coşkun
Dersi Veren(ler)İrfan Coşkun, Zafer Kütüğ, Ayşe Erdölen
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı iki ve üç boyutlu sınır değer problemlerinin farklı yöntemlerle çözümü üzerinde durarak lineer elastisitenin temel kavram ve prensiplerini vermektir.
Dersin İçeriğiGerilme analizi, şekil ve yer değiştirme analizi, uygunluk koşulları, bünye denklemleri, doğrusal elastisitenin temel denklemleri, düzlem elastisitenin genel teorisi, dik eksen takımında çözüm, polar koordinatlarla çözüm .
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Tameroğlu, S., “Elastisite Teorisi”.
  • İnan, M., “Düzlemde Elastisite Teorisi”
  • Şuhubi, E.S.,"Matematik Elastisite Teorisi" (Çeviri).
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler elastik cisimler mekaniğinin temel kavram ve ilkelerini kavrayacak ve onları çeşitli mühendislik çözümleri ile ilişkilendirebilecektir.
  2. Öğrenciler verilen sınır koşulları altında gerilme ve yer değiştirme alanlarını belirlemek için gerekli denge denklemlerini, uygunluk koşullarını ve bünye denklemlerini kavrayacaktır.
  3. Öğrenci Hooke yasasını kullanarak kartezyen ve polar koordinatlardaki düzlem elastisite problemlerine Airy gerilme fonksiyonunu uygulayabilecektir.
  4. Öğrenci izotropic ve anizotropik malzemelerin elastik davranışları arasındaki farkı anlayacaktır.
  5. Öğrenci belirli problemlerin kesin çözümünü elde edebilecek ve elemanter çözümlerle karşılaştırabilecektir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Gerilme analizi: Bir noktadaki gerilme hali, gerilme tansörü, keyfi eğik düzlemdeki gerilme bileşenleri, gerilme diferansiyel denklemleri.1. Kaynak kitap (İgili bölüm)
2Asal gerilmeler, gerilme invaryantları, gerilme dönüşümü, oktahedral gerilme, küresel ve deviatorik gerilme tansörleri.1. Kaynak kitap (İlgili bölüm)
3Şekil değiştirme analizi: Bir noktadaki şekil değiştirme hali, sonlu şekil değiştirme ve ilgili tansörler, şekil değiştirme-yer değiştirme bağıntıları.1. Kaynak kitap (İlgili bölüm)
4Sonsuz küçük şekil değiştirme ve dönmeler, asal şekil değiştirmeler, şekil değiştirme invaryantları, şekil değiştirme dönüşümü, uygunluk denklemleri.1. Kaynak kitap (İlgili bölüm)
5Lineer elastisitenin gerilme ve yer değiştirme diferansiyel denklemleri.1. Kaynak kitap (İlgili bölüm)
6Düzlem elastisitenin genel denklemleri, düzlem gerilme ve düzlem şekil değiştirme durumları.2. Kaynak kitap (İlgili bölüm)
7Airy gerilme fonksiyonu,2. Kaynak kitap( İlgili bölüm)
8Ara Sınav 1
9Polinomlarla çeşitli tip kiriş ve yüklemeler için çözüm.2. Kaynak kitap (İlgili bölüm)
10Sonlu farklar yöntemi ile çözüm, sınır koşulları.2. Kaynak kitap (İlgili bölüm)
11Polar koordinat sistemi: Kartezyen ve polar koordinat sistemleri arasındaki ilişki, denge denklemleri, yer değiştirme-şekil değiştirme bağıntıları.2. Kaynak kitap (İlgili bölüm)
12Gerilme-şekil değiştirme bağıntıları, düzlem gerilme ve düzlem şekil değiştirme durumları.2. Kaynak kitap (İlgili bölüm)
13Eksenel simetrik problemler: İç ve dış basınca maruz kalın borular, gerilme yayılışı.2. Kaynak kitap (İlgili bölüm)
14Sabit kalınlıklı dönen disk ve silindir problemleri.2. Kaynak kitap (İlgili bölüm)
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım0
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev220
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1310
Derse Özgü Staj
Ödev214
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok