Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Yapı Mekaniğinde Özel ProblemlerINS540737.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD Mekanik Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD Mekanik Doktora Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD İnşaat Mühendisliği Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)İrfan Coşkun, Zafer Kütüğ, Murat Altekin, Ayşe Erdölen
Asistan(lar)ı
Dersin Amacıİnşaat, Makine, Gemi, Uçak Mühendisliği ve benzeri mühendisliklerde, uygulamada sıkça karşılaşılan problemlerin çözüm yöntemlerinin incelenmesi ve öğrenilmesi.
Dersin İçeriğiGiriş, Enerji Teoremleri, Yapısal Elemanlar İçin Şekil Değiştirme Enerjileri, Rayleigh-Ritz Yöntemi, Enerji Tabanlı Sonlu Farklar Yöntemi, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Kafes Yapılar: Doğrudan Rijitlik Yöntemi, Eğilme elemanları, Yapı Dinamiği, Viskoelastik nokta mesnetli bir kirişin titreşimleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • David V. Hutton, Fundamentals of Finite Element Analysis, McGraw-Hill, New York 2004.
  • T. Kocatürk, C. Demir, N. İlhan, M. Şimşek, XIV. National Mechanics Congress, 12-16 September 2005, pp. 591-600.
  • Kocatürk T., ‘‘Determination of the Steady State Response of Viscoelastically Point-Supported Rectangular Anisotropic (Orthotropic) Plates’’, J. Sound Vib., 213, 665-672, 1998.
  • Kocatürk, T. and Altıntaş, G., ‘‘Determination of the Steady State Response of Viscoelastically Point-Supported Rectangular Specially Orthotropic Plates by an Energy Based Finite Difference Method’’, J. Sound Vib., 267, 1143-1156, 2003 a.
  • Kocatürk, T. and İlhan, N., ‘‘Free Vibration Analysis of Elastically Point Supported Orthotropic Plates’’, Journal of Yıldız Technical University, 2003-1, 104-115, 2003, (in Turkish).
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler Yapı Mekaniğinin temel ilkelerini öğrenebileceklerdir.
  2. Öğrenciler çeşitli yapısal eleman ve malzeme tiplerinin mekanik davranışını kavrayabileceklerdir.
  3. Öğrenciler çok çeşitli mühendislik problemlerini ve çözüm yöntemlerini inceleyebileceklerdir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---
PÇ-11---
PÇ-12---
PÇ-13---
PÇ-14---
PÇ-15---
PÇ-16---
PÇ-17---
PÇ-18---
PÇ-19---
PÇ-20---
PÇ-21---
PÇ-22---
PÇ-23---
PÇ-24---
PÇ-25---
PÇ-26---
PÇ-27---
PÇ-28---
PÇ-29---
PÇ-30---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş1., 2., 3., 4. ve 5. Kaynaklar (İlgili bölümleri)
2Yapısal Elemanlar İçin Şekil Değiştirme Enerjileri: Kafes elemanı için şekil değiştirme enerjisi, Klasik kiriş teorisi, Klasik kiriş elemanı için şekil değiştirme enerjisi, Timoshenko kiriş teorisi, Timoshenko kiriş elemanı için şekil değiştirme enerjisi 1., 2., 3., 4. ve 5. Kaynaklar (İlgili bölümleri)
3Rayleigh-Ritz Yöntemi 1., 2., 3., 4. ve 5. Kaynaklar (İlgili bölümleri)
4Enerji Tabanlı Sonlu Farklar Yöntemi: Enerji tabanlı sonlu farklar metodu ile bir klasik kiriş probleminin çözümü, Enerji tabanlı sonlu farklar metodu ile bir Timoshenko kirişi probleminin çözümü 1., 2., 3., 4. ve 5. Kaynaklar (İlgili bölümleri)
5Sonlu Elemanlar Yöntemi: Giriş, Bir sonlu eleman olarak lineer yay, Elastik çubuk-Kafes elemanı 1., 2., 3., 4. ve 5. Kaynaklar (İlgili bölümleri)
6Kafes Yapılar: Doğrudan Rijitlik Yöntemi: Giriş, Düğüm Denge Eşitlikleri, Eleman dönüşümü, Genel rijitlik matrisinin doğrudan oluşturulması, Sınır koşulları, kısıtlılık kuvvetleri, Eleman şekil değiştirme ve gerilmesi, Örnekler, Üç boyutlu kafesler, Örnekler 1., 2., 3., 4. ve 5. Kaynaklar (İlgili bölümleri)
7Eğilme elemanları : Giriş, Klasik kiriş teorisi, Eğilme elemanı, Eleman eğilme rijitlik matrisi, Eleman yük vektörü1., 2., 3., 4. ve 5. Kaynaklar (İlgili bölümleri)
8Ara Sınav 1
9Ara sınav
10Yapı Dinamiği: Basit harmonik salınım, Zorlanmış titreşim, Çok serbestlik dereceli sistemler1., 2., 3., 4. ve 5. Kaynaklar (İlgili bölümleri)
11Yapı Dinamiği: Asal modların ortogonalliği, Modların süperpozisyonu ile harmonik cevap, Örnekler1., 2., 3., 4. ve 5. Kaynaklar (İlgili bölümleri)
12Viskoelastik nokta mesnetli bir kirişin titreşimleri: Viskoelastik nokta mesnetli bir kirişin serbest ve zorlanmış titreşimlerinin Rayleigh-Ritz yöntemi ile incelenmesi1., 2., 3., 4. ve 5. Kaynaklar (İlgili bölümleri)
13Viskoelastik nokta mesnetli bir kirişin titreşimleri: Viskoelastik nokta mesnetli bir kirişin serbest ve zorlanmış titreşimlerinin enerji tabanlı sonlu farklar metodu ile incelenmesi(arasınav II)1., 2., 3., 4. ve 5. Kaynaklar (İlgili bölümleri)
14Viskoelastik nokta mesnetli bir kirişin titreşimleri: Viskoelastik nokta mesnetli bir kirişin serbest ve zorlanmış titreşimlerinin sonlu elemanlar metodu ile incelenmesi1., 2., 3., 4. ve 5. Kaynaklar (İlgili bölümleri)
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev115
Sunum/Jüri115
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması149
Derse Özgü Staj
Ödev112
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok