Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sanatta Hazır-Nesne ve Enstalasyon 830710637.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin Türü
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı20. yüzyıldan günümüze sanattaki yeni eğilimleri görsel sanatlar ve performans sanatları bağlamında incelemek
Dersin İçeriğiMarcel Duchamp ile başlayan, sanat nesnesinin ne olduğuna ilişkin tartışmalar, sanat nesnesi ile bağlam (mekan) arasındaki ilişkinin zorunlu bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Bağlam değişikliği bir nesneye sanat yapıtı olma özelliğini katar ya da katmaz. Bu anlamda bağlamın (içinde bulunulan mekanın) bağlayıcı / belirleyici bir rolü vardır. Marcel Duchamp günlük kullanım eşyalarını bulundukları ya da bulunmaları beklenen bağlamlardan alarak, daha önce tanımlanmış, içinde sanat nesnesi barındırabilme değeri atfedilmiş, konvansiyonel mekanlara (müze ya da sanat galerisi) taşıyarak bu nesnelere sanat yapıtı olma özelliğini katmıştır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Cabanne, Pıerre, Dialogues with Marcel Duchamp, (Trans by: Ron Padgett), Da Capo Press, London, 1979.
  • Stangos, Nikos, Concepts of Modern Art, Thames and Hudson, London, 1993.
  • Smith, Edward Lucie, Art Today, Phaidon Press Ltd., London, 1995
  • Foster, Hal.,(Ed),The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture, Bay Press, Seattle, 1991
  • Erzen-Necdet, Jale., “Post-Modernizm Sonrası Sanat”, Çağdaş Düşünce ve Sanat, Yayına Hazırlayanlar: İpek Aksüğür Duben-Deniz Şengel, Plastik Sanatlar Yayın Dizisi, İstanbul, 1991, ss:11-26
  • Waldman, D., 1992. Collage, Assemblage and the Found Object, Harry N. Abrahams Inc. Publishers, New York.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Sanatın son yüzyılda geçirdiği değişimleri kavramak
  2. Temel sanat kavramlarını kullanabilme
  3. Sanat ortamındaki değişim ve dönüşümü değerlendirebilme

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş ve temel kavramlar
2Ekonomik ve sosyal değişimlerin sanata yansıması
3Sanat nesnesinin anlamı
4Yeni mekanlar
5Mekan nesne ilişkisi
6Mekan dışı sanat uygulamaları
7Marcel Duchamp
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Video ve performans sanatı
10Mekan düzenlemeleri
11Temel metin okumaları ve tartışma
12Değerlendirme ve tartışma
13Öğrenci sunumları
14Öğrenci sunumları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev150
Sunum/Jüri150
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması208
Derse Özgü Staj
Ödev18
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer13
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok