Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sinema Sanatında Yeni YaklaşımlarSAN610837.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Sanat ve Tasarım ASD Sanat ve Tasarım Doktora Programı
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin Koordinatörüİsmail Erim Gülaçtı
Dersi Veren(ler)İsmail Erim Gülaçtı
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıSinema sanatının son yıllardaki gelişmelerini inceleme
Dersin İçeriğiGünümüz sinema sanatının öteki sanatlar üstündeki etkisi. Sosyal medyanın gücü
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Ecoles,Genres et Mouvements au Cinema, Vincent Pinel,Larousse, Paris,2009.
  • A History of the Cinema, Eric Rhode, Penguin Books,2009
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Sinema tarihini kavrayarak, yeni yaklaşımların öncüllerini analiz edebilme becerisi geliştirilir. Bu öğrenim çıktısıyla öğrenciler, sinema sanatının tarihini geniş bir perspektiften anlamayı öğrenirler. Bu sayede, geçmişteki sinema akımlarını ve öncülerini analiz ederek, yeni yaklaşımların nasıl ort
  2. Sinema tekniklerini eleştirel bir şekilde değerlendirme yeteneği kazandırılır. Bu öğrenim çıktısı, öğrencilerin sinema tekniklerini derinlemesine incelemelerini ve bunları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerini sağlar. Öğrenciler, farklı sinematik teknikleri ve bu tekniklerin nasıl kullanı
  3. Yaratıcı düşünme ve yenilikçilik becerileri geliştirilir. Bu öğrenim çıktısı, öğrencilerin yaratıcı düşünme ve yenilikçilik becerilerini geliştirmeyi hedefler. Sinemada yeni yaklaşımlar arayışında, öğrenciler farklı fikirler üretmeyi, sıradışı düşünmeyi ve geleneksel sınırları zorlamayı öğrenirler.
  4. Eleştirel analiz yetkinliği geliştirilir. Bu öğrenim çıktısı, öğrencilerin eleştirel düşünme ve analiz yapma yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlar. Sinemada yeni yaklaşımların incelenmesi, öğrencilere farklı sinema eserlerini eleştirel bir perspektifle değerlendirme fırsatı sunar. Bu süreçte, öğrenci
  5. İleri düzeyde araştırma ve yazma becerileri kazandırılır. Bu öğrenim çıktısı, öğrencilerin ileri düzeyde araştırma ve yazma becerilerini geliştirmeyi hedefler. Yeni yaklaşımların keşfi için, öğrenciler geniş bir akademik literatürü araştırır, kaynakları analiz eder ve bu çalışmaları kendi yazılı çal

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin amacı ve hedefleri Öğrenim çıktıları ve değerlendirme yöntemleri Ders materyalleri ve kaynaklarının tanıtımı
2Sinemanın Evrimi ve Tarihsel Bağlam Sinema tarihinin önemli dönüm noktaları Sinema akımları ve öncüleri Yeni yaklaşımların kökleri
3Yenilikçi Sinema Teknikleri Yaratıcı kamera kullanımı Işık ve gölge oyunları Ses tasarımı ve müzik kullanımı
4Görsel Anlatı ve Estetik Sinemada sembolizm ve metaforlar Kompozisyon ve renk kullanımı Sinematik mekan ve atmosfer yaratma
5Postmodern Sinema ve Değişen Anlatı Yapıları Postmodern sinema örnekleri Parodi, pastiş ve intertextuality Anlatıda zaman ve mekanın bozulması
6Kültürel ve Toplumsal Bağlamlar Sinemada sosyal ve politik eleştiri Kimlik, cinsiyet ve ırk temaları Sinemanın toplumsal etkisi ve değişimi
7Deneysel Sinema ve Avangard Yaklaşımlar Deneysel sinemanın temel prensipleri Avangard sinema akımları Deneysel film yapım teknikleri
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Yeni Medya ve Dijital Sinema Dijital sinemanın etkileri ve yenilikleri Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik İnteraktif sinema deneyimleri
10Sanat Sineması ve Bağımsız Sinemacılık Sanat sinemasının özellikleri Bağımsız sinema hareketleri ve festivaller Sanat sinemasının uluslararası etkisi
11Sinemada Bellek ve Nostalji Sinemada bellek ve nostaljinin rolü Geçmişle hesaplaşma ve hafıza temaları Arşiv sineması ve kaynakların kullanımı
12Sinemada Ekoloji ve Çevre Bilinci Ekolojik sinema ve doğa temaları Sürdürülebilir sinema uygulamaları İklim krizi ve çevresel sorunların sinemadaki yansımaları
13Küreselleşme ve Yeni Yaklaşımların Sınırları Küresel sinema endüstrisi ve yerel/dünya sinemaları Kültürel hegemonya ve sinema Sinemada yeni yaklaşımların sınırları ve eleştirileri
14Dersin genel değerlendirmesi Öğrencilerin dönem boyunca yaptıkları çalışmaların sunumları Dersin gelecekteki önemi ve katkıları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri350
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar250
Final
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama142
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1410
Derse Özgü Staj
Ödev23
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)23
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok