Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sanat ve MatematikSYP244134300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Sanat ve Kültür Yönetimi Lisans Programı
Seçmeli @ Müzik Toplulukları Lisans Programı
Seçmeli @ Ses Sanatları Tasarımı Lisans Programı
Seçmeli @ Bileşik Sanatlar Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet Şah MALTAŞ
Dersi Veren(ler)Mehmet Şah MALTAŞ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıAyrı dünyaların ve yaşam biçimlerinin disiplinleri olarak görmeye alıştığımız sanat ve matematik arasındaki karşılıklı etkileşimi tarihsel perspektif içerisinde ele alarak, matematiğin tarih boyunca sanatsal yaratım sürecini besleyen düşünce ve kuramlarını tanıtmak ve bunların sanattaki yansımalarını örneklerle açıklamak.
Dersin İçeriğiSayı saymanın yeni keşfedildiği, mağara duvarlarına ilk desenlerin çizildiği tarih öncesi dönemlerden, matematiğin entelektüel bir disipline dönüştüğü Antik Çağa, sanatın ve bilimin altın dönemi Rönesans’dan, teknolojinin günlük hayatımızın her alanını sardığı günümüze, matematiksel kavramların sanata etkisi ele alınacaktır. Matematiksel düşünce ile sanatsal yaratıcılık arasındaki karşılıklı etkileşim, mimari, resim, grafik, heykel, müzik, edebiyat ve çağdaş sanat alanlarından verilecek örnekler incelenecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • GAMOW, George, 1-2-3 Sonsuz, Evrim Yayınevi 1995, ISBN 975-7211-07-9
 • HOFSTADTER, Douglas R., Gödel, Escher, Bach: Bir Ebedi Gökçe Belik, Kabalcı Yayınevi 2001, ISBN 975-8940-38-2
 • IFRAH, Georges, Sıfırın Gücü: Rakamların Evrensel Tarihi, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, 2002 ISBN 975-403-064-2
 • JONAS, Ann Rae, Sıfırdan Sonsuza Bilimin Hayal Dünyası, Timaş Yayınları 2000, ISBN 975-362-528-6
 • LIVIO, Mario, The Golden Ratio, Broadway Books, 2003, ISBN 0-7679-0816-3
 • LUNDY, Miranda, Kutsal Geometri, neKitaplar – Dharma Yayınları, 2003, ISBN 975-283-001-3
 • M.C. ESCHER FOUNDATION, The Magic of M.C. Escher, Harry N. Abrams Inc., Publishers, 2000, ISBN 0-8109-6720-0
 • M.C. Escher’s Legacy: A Centennial Celebration, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2003, ISBN 3-540-42458-X
 • MAOR, Eli, To Infinity and Beyond, Princeton University Press, 1991, ISBN 0-691-02511-8
 • NESİN, Ali, Matematik ve Sonsuz, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2002, ISBN 975-6857-02-1
 • RUCKER, Rudy, Infinity and the Mind, Princeton University Press, 1995, ISBN 0-691-00172-3
 • SEIFE, Charles, Zero: The Biography of a Dangerous Idea, Penguin Books, 2000, ISBN 0-14-029647-6
 • SNOW, C.P., İki Kültür, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, 1999, ISBN 975-403-245-9
 • WELLS, David, Matematiğin Gizli Dünyası, Doruk Yayıncılık, ISBN 975-6557-20-6
 • YILDIRIM, Cemal, Matematiksel Düşünme, Remzi Kitapevi 2000, ISBN 975-403-083-9
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Matematiğin soyut kavramlarının salt teknolojinin ortaya koyduğu ürünlerde değil, sanat yapıtlarında da somuta dönüştüğünün görülebileceği yeni bir bakış açısı edinebilir.
 2. Ayrı dünyaların ve yaşam biçimlerinin disiplinleri olarak görmeye alıştığımız sanat ve matematik arasındaki karşılıklı etkileşimi tarihsel perspektif içerisinde algılayabilir.
 3. Matematiğin tarih boyunca sanatsal yaratım sürecini besleyen düşünce ve kuramlarını tanıtabilir.
 4. Düşünce ve kuramların sanattaki yansımalarını örneklerle açıklayabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Tarih öncesi dönem; Sayı saymak, resim yapmak NA
2Sümer, Babil ve Mısır; Astronomi, matematik, mimari NA
3Antik Çağ; Kutsal geometri ve sanat NA
4Matematik, felsefe ve sanat; Rasyonel sayılar, armoni, altın oranNA
5Antik Çağın kültürel krizleri; İrrasyonel sayılar ve paradokslar NA
6Doğu kültüründe matematik ve sanat; Hintliler ve Sıfır, Araplar ve Cebir NA
7Sıfır ve Sonsuz, Rönesans ve Perspektif NA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Aydınlanmaya Doğru Adımlar; Diziler ve Seriler, Limit ve Yakınsaklık NA
10Matematiksel sonsuzun sanatsal yorumu; 16. – 18. YY Klasik sanat örnekleri NA
11Aynalar ve Simetri; Düzlemin döşenmesi ve İslam süsleme sanatlarıNA
12Sonsuzun Yeniden Tanımlanması; Sayılar, Kümeler ve Cantor NA
13Alternatif Geometriler ve Fraktallar; Görsel sanatlar için yeni ufuklar NA
14Zaman ve mekanın yeniden tanımlanması; Sanatın Görecelik ve Parçacık Kuramlarına Bakışı NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması163
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)26
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok