Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İleri Araştırma MetodolojileriMIM671037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Doktora Programı
Seçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüAlmula Köksal Işıkkaya
Dersi Veren(ler)Almula Köksal Işıkkaya, Tuğçe Şimşekalp Ercan
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders bilimsel düşünme becerisi, problem üretme ve problemi, bilimsel ölçütler çerçevesinde sistematik çözme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Gerek yapım yönetiminin ilgi alanları gerekse mimarlığın diğer alt-alanlarının toplum bilimleri ile yakın ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda toplum bilimlerinde geçerli yöntemler bu ders kapsamında tartışılacaktır. Kuramsal bilgi örnek metin çözümlemeleri ile pekiştirilerek uygulama biçimleri üzerinde tartışılacaktır.
Dersin İçeriğiBilim, teknoloji ve toplum ilişkilerine yaklaşım ve bu ilişkilerin algılanış biçimi. Modernite ve gelişme: Bilim felsefesi; 20.yy’da bilimin değişik imajları, teknolojik determinizm, aktör-network teorisi, enformatik toplum kuramlarının irdelenmesi. Bilimsel metodoloji ve araştırma tekniklerinin incelenmesi, deneysel araştırma süreçlerinin genel strüktürüne ve özelliklerine bakış, hipotezlerin ve araştırma problemlerinin formülasyonu.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Feyerabend, P.K. (1991) Yönteme Hayır; Bir Anarşist Bilgi Kuramının Ana Hatları, 2.Bakım, Ara Yayıncılık, İstanbul.
 • Barzun, J. Ve Graff, H.F. (2001) Modern Araştırmacı, Tübitak Popüler Bilim Kitapları, 11. Basım, Ankara.
 • Özdamar, K. (2003) Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • Ströker, E. (1990) Bilim Kuramına Giriş, Ara Yayıncılık, İstanbul.
 • Yamare, T. (2001) Temel Örnekleme Yöntemleri, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2004) Sosyal bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 4. Basım, Seçkin, Ankara.
 • Yıldırım, C. (1997) Bilimsel Düşünme Yönetemleri, Bilgi Yayınevi, Ankara.
 • Yıldırım, C. (2006) Bilim Tarihi, 10.Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Sistematik ve bilimsel düşünebilme becerisi.
 2. Bilimsel bir çalışma için problem tanımlama becerisi.
 3. Bir konu ile ilgili derinlemesine araştırma yapabilme yeteneği, özümsenmiş sistematik fikirleri bilimsel bir dille yazarak paylaşabilme becerisi.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---
PÇ-11---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Genel tanışma, dersin içeriği ve işleyişi hakkında genel açıklama. Bilim Felsefesi ve Bilgi Kuramı nedir? NA
2Araştırmacı kimdir? Araştırmanın metodolojik aşamaları nelerdir? Bu aşamalara genel bakış ve yorum.NA
3Araştırmalarda Literatür tarama. Bilimsel Etik.NA
4Nitel ve nicel araştırmaların tasarımıNA
5Nitel ve nicel araştırmaların analiziNA
6Nitel araştırmaların analiz yöntemleriNA
7Nicel araştırmaların analiz yöntemleri. Bilimsel metin çözümleme alıştırmaları / Makale 1Tematik Makale
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Nitel ve nicel araştırmaların analiz yöntemleri. Bilimsel metin çözümleme alıştırmaları / Makale 3Tematik Makale
10Nitel ve nicel araştırmaların analiz yöntemleri. Bilimsel metin çözümleme alıştırmaları / Örnek TezTematik Makale
11II. Ara Sınav NA
12Bilimsel ve Bilimsel olmayan metin arasındaki farklar, yazım kuralları. Bilimsel metin türleri ve yazım olarak ele alış yöntemleri.Tematik makale için literatür araştırma
13Yazım çalışması: Konu belirleme, problem tanımı, çatkı oluşturmaTematik makale için literatür araştırma
14Özet yazımı Tematik makale hazırlama
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev430
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar220
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev416
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)216
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)190
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok