Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İslam Mimarlığında Köken SorunlarıMIM550637.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Mimarlık Tarihi ve Kuramı Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Mimarlık ABD Mimarlık Tarihi ve Kuramı Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüNuran Kara Pilehvarian
Dersi Veren(ler)Nuran Kara Pilehvarian
Asistan(lar)ıSelim Kılıçoğlu, Ali Değirmenci, Melike Özhan
Dersin Amacıİslamiyetten önceki uygarlıkların İslam mimarlık ve sanatı üzerindeki etkileri. Türkler, Berberiler dahil bütün Müslüman halkların İslam mimarlık ve sanatı üzerinde bıraktıkları izler ile islam mimarlığının köken sorunlarının araştırılması, tartışılması.
Dersin İçeriğiİslam mimarlığının doğuşu, gelişimi, köken sorunları, Orta Asya, Hindistan, Çin, Afrika, Avrupa’da İslam mimarlığı - sanatı ve bu bölge sanatlarıyla İslam sanatı arasındaki ilişkiler. Her yarıyıl belli coğrafyalarla dönemler üzerinde durulacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Mimarlık Tarihi Ders Notları/ Dijital Sunumlar/ Hillenbrand R.; Islamic Art and Architecture, Thames
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. İçinde yaşadığı toplumun değerlerini daha iyi kavraması, kökleriyle bağ kurması, daha sağlıklı düşünmeyi öğrenmesi.
  2. İslam dünyasına ait mimarlık ve sanat eserlerinin başka coğrafyalarda gelişen uygarlıkların (Avrupa vs.) eserleriyle olan benzerlik ve farklarının daha iyi anlaşılması.
  3. Mesleğine ve tarihi konularak bakışının derinlik kazanması ve bilimsel yönde değişmesi.
  4. Uygarlıklar arasındaki alış-verişin mimarlık ve sanat üzerinde doğurabileceği önemli sonuçlar konusunda farkındalığının artması. Bu tür dönemlerde mimarlık ve sanat alanında kurulan ilişkilerin nasıl kontrol edilebileceğinin daha iyi kavranabilmesi.
  5. Araplar dışında Müslüman olan diğer halkların da İslam mimarlık ve sanatına olağanüstü katkılarda bulunmuş olduğunun görülmesinin sağlanması.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Öğrencilerle tanışma; dersin akışı hakkında bilgi verilmesi, araştırma konu çeşitliliği üzerinde durulması; Okunabilecek ve yararlanılabilecek kaynaklar hakkında bilgi verilmesi. Ödev konularının konuşulması ve ödevlerin dağıtılması. Araştırma ve ödev konularının en geç haftaya kararlaştırılmasının gereği üzerinde durulması. NA
2Arap kültür ortamında doğan İslamiyetin mimarlık ve sanat ortamı. Emeviler hangi kültür ortamında ve hangi etkiler altında ilk İslam mimarlık ve sanatını yarattılar. Bizans mimarlığı ve sanatı ile ilişkileri, eski İyonya –Grek ve Makedonya uygarlıklarına uzanan ilk İslam mimarlık ve sanatı bu uygarlıklardan kendine neler aktardı?NA
3Endülüs Emevi mimarlık ve sanatının kökeni üzerinde konuşulması ve bilgi alışverişinde bulunulması. NA
4Abbasi döneminde İslam mimarlık ve sanatında meydana gelen değişiklikler. Türklerin bu değişiklikler üzerinde etkileri var mıydı? Dönemin İslam mimarlık ve sanatını etkileyen unsurların kökeni. NA
5Abbasilerden sonra İslam mimarlık ve sanatında meydana gelen önemli değişikliklerin kaynağının araştırılması. Bu değişikliklerin Türklerle ilişkilendirilip ilişkilendirilemiyeceğiNA
6Berberi coğrafyası olan Kuzey Afrikada İslam mimarlık ve sanatının aldığı şekil. Arapların bölgeye taşıdıkları Eski Doğu kültürlerinin izleri. Mağrib’le İspanya İslam mimarlık ve sanatı arasındaki bağların kaynağı coğrafi midir etnik midir? Köken sorunlarına cevap aranması. NA
7İslam dünyasında Türkler : İranda Türkler : İran coğrafyasındaki mimarlık ve sanata Türklerin katkısı; Türklerin İran kültür alanından aldıkları ve bu alana verdikleri. İranda yeni İslam sentezi. NA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Öğrenci sunumuNA
10Öğrenci sunumuNA
11İslam dünyasında Türkler : Eski Doğu coğrafyasında (Mezopotamya ve İranda ) ; kültürel etkileşimler ve Türk izleri. NA
12İslam dünyasında Türkler : Hindistanda ; kültürel etkileşimler ve Türk izleri. NA
13İslam dünyasında Türkler : Türkiyede, Balkanlarda ; kültürel etkileşimler ve Türk izleriNA
14İslam Dünyasında Osmanlı : Türklerin Türkiyeye getirdikleri; Osmanlı-Bizans mimarlık ve sanatının ilişkileri ; Bizans mimarisinden Osmanlıya uzanan etkiler ; Bizans mimarlık ve sanatının Doğulu karakteri ve Roma ile bağlantıların yol açtığı Akdeniz-Doğu sentezi.NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri130
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1212
Derse Özgü Staj
Ödev140
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok