Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Uygarlık ve Sanat Tarihi 2SYP161223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Ses Sanatları Tasarımı Lisans Programı
Zorunlu @ Müzik Toplulukları Lisans Programı
Zorunlu @ İletişim ve Tasarımı Lisans Programı
Zorunlu @ Dans Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin KoordinatörüEmine ÖNEL KURT
Dersi Veren(ler)Emine ÖNEL KURT
Asistan(lar)ıBurak Boyraz
Dersin AmacıUygarlıklar boyunca insan topluluklarının yaşama ve düşünce biçimlerindeki değişimleri, ortaya çıkan dönüşümler ışığında ele almak, uygarlık tarihine ve sanatın gelişimine genel bir bakış sunmak.
Dersin İçeriğiHıristiyanlığın ortaya çıkışından günümüze, meydana gelen toplumsal olaylar ve bunların sanata yansımaları ve sanat alanında ortaya çıkan dönüşümler, mimari, resim ve heykel örnekleri üzerinden irdelenecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • AKYÜREK, Engin., Ortaçağ’dan Yeniçağ’a Felsefe ve Sanat, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1994.
 • AKYÜREK, Engin., Bizans'ta Sanat ve Ritüel, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1996.
 • ALNEY, Ronald, Forty Years of Modern Art: 1945-1985, Tate Gallery Publications, London, 1986.
 • ANTMEN, Ahu, 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2008.
 • ARCHER, Michael; Art Since 1960, Thames and Hudson, 1997.
 • ARTUN, Ali (Der.), Çağdaş Sanat Nedir?, Modernlik Sonrasında Sanat, İletişim Yay., 2. Baskı, İstanbul, 2014.
 • ARTUN, Ali (Der.), Sanat Manifestoları; Avangard Sanat ve Direniş, İletişim Yay., İstanbul, 2013.
 • BAXANDALL, Michael, 15. Yüzyılda Sanat ve Deneyim: Stilin Toplumsal Tarihine Giriş, İletişim Yay. İstanbul, 2015.
 • BOYNUDELİK İREN, Zerrin, Bu Resim Ne Anlatıyor: İkonografi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2015.
 • BOYNUDELİK İREN, Zerrin, Bu Resim Ne Anlatıyor? Mitoloji, İstanbul Bilgi Üni. Yay., İstanbul, 2017.
 • BURCKHARDT, Jacob, İtalya’da Rönesans Kültürü I, (Çev. Bekir Sıtkı Baykal), Devlet Kitapları, 1974.
 • BURKE, Peter, Avrupa’da Rönesans: Merkez ve Çeperler, Literatür Yay., İstanbul, 2003.
 • CONRADS, Ulrich, 20. Yüzyıl Mimarisinde Program ve Manifestolar, (Çev: Sevinç Yavuz), Şevki Vanlı Vakfı Yayınları, İstanbul, 1991.
 • CÖMERT, Bedrettin, Mitoloji ve İkonografi, Hacettepe Yayınları, Ankara, 1980.
 • ÇOTUKSÖKEN, Betül - BABÜR, Saffet, Ortaçağda Felsefe, Ara Yayıncılık, İstanbul, 1989.
 • ECO, Umberto, Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik, (Çev. Kemal Atakay), Can Yay., İstanbul, 1996.
 • FAROQHI, Sureyya, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam: Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1997.
 • FRANCK, Dan, Bohemler, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2009
 • Gergedan, Rönesans Özel Sayısı, Sayı 13, Mart 1988.
 • GERMANER, Semra, 18. Yüzyıl Avrupa Resmi, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1996.
 • GOMBRICH, E.H, Sanatın Öyküsü, (Çev. Bedrettin Cömert), Remzi Kitabevi, İstanbul, 1997.
 • GUILBAUT, Serge, New York Modern Sanat Düşüncesini Nasıl Çaldı? Soyut Dışavurumculuk, Özgürlük ve Soğuk Savaş Sel Yayıncılık, İstanbul, 2009.
 • HARTT, Frederick, Art: A History of Panting, Sculpture, Architecture, Harry N. Abrams Inc., New York, 1993.
 • HOBSBAWM, Eric J., Kısa 20. Yüzyıl 1914-1991, Aşırılıklar Çağı, Everest Yayınları, İstanbul, 2006.
 • HUBERMAN, Leo, Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, (Çev: Murat Belge), İletişim Yay, 1991.
 • İNANKUR, Zeynep, 19. Yüzyıl Avrupasında Heykel ve Resim Sanatı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1997.
 • JAMESON, F., LYOTARD, J.F., HABERMAS, J., ZEKA, N., (Ed), Postmodernizm, Kıyı Yayınları, İstanbul, 1990.
 • LUCIE-SMITH, Edward, Art Today, Phaidon Press Ltd., London, 1995.
 • LYNTON, Norbert, Modern Sanatın Öyküsü, (Çev: Cevat Çapan-Sadi Öziş), Remzi Kitabevi, İstanbul, 1982.
 • LYOTARD, J-F., Postmodern Durum: Postmodernizm, (Çev: Ahmet Çiğdem), Ara Yayınları, İstanbul, 1990.
 • MACK, E. Rosamond, Doğu Malı Batı Sanatı, (Çev. Ali Özdamar), Kitap Yayınevi, İstanbul, 2005.
 • MATTHEW, Donald, Ortaçağ Avrupası, (Çev: M.Ali Kılıçbay), İletişim Yayınları, İstanbul, 1988.
 • McNEILL, William, Dünya Tarihi, (Çev: Alaaddin Şenel), Kaynak Yayınları, İstanbul 1985.
 • MURRAY, Chris, Yirminci Yüzyılda Sanatı Okuyanlar, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2009.
 • O'DOHERTY, Brian, Beyaz Küpün İçinde, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2010.
 • PANOFSKY, Erwin vd., Rönesans’ın Serüveni, YKY, İstanbul, 2005.
 • READ, Herbert, A Concise History of Modern Painting, Thames and Hudson, London, 1959.
 • ROBINSON, Franci, İslam Dünyası, (Çev: Mete Tunçay), İletişim Yayınları, İstanbul, 1986.
 • ROTH, Leland M., Mimarlığın Öyküsü: Öğeleri, Tarihi ve Anlamı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2002.
 • SHINER, Larry, Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi, (Çev. İsmail Türkmen), Ayrıntı Yay., İstanbul, 2004.
 • STANGOS, Nikos, Concepts of Modern Art, Thames and Hudson, London, 1993.
 • ŞENEL, Aleaddin, Siyasal Düşünceler Tarihi, V Yayınları, Ankara, 1991.
 • TANSEY, R.G. - KLEINER F.S., Gardner’s Art Through The Ages, Harcourt Brace, ABD, 1996.
 • THOMPSON, Jon, Modern Resim Nasıl Okunur, Hayalperest Yay. İstanbul, 2014.
 • Toplumbilim Dergisi, Aydınlanma Özel Sayısı, Sayı 11, Temmuz 2000.
 • TÜKEL, Uşun, YÜZGÜLLER ARSAL, Serap, Sözden İmgeye Batı Sanatında İkonografi, Kabalcı Yay., İstanbul , 2014.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. İnsan topluluklarının yaşama ve düşünce biçimlerini algılayabilmek.
 2. Öne çıkan düşünce ve inanç sistemleriyle sanatlar arasındaki bağı takip edebilmek.
 3. Bugünü değerlendirmede tarih bilincinin önemini kavrayabilmek.
 4. Sanat kavram ve akımlarını karşılaştırabilmek.
 5. Sanat yapıtını içinde bulunduğu döneme göre analiz edebilmek.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Erken Hıristiyanlık / Hıristiyan İkonografisiNA
2Bizans Sanatıİlgili makalelerin okunması
3Romanesk / Gotik İlgili makalelerin okunması
4Rönesans İlgili makalelerin okunması
5İslam Düşüncesi / Osmanlı Sanatı ve Mimarlığı İlgili makalelerin okunması
6Barok / Rokoko / Neo Klasisizm İlgili makalelerin okunması
719. Yüzyıl ve Sonrası: Romantizm / Realizm / Empresyonizm / Sembolizm / Art & Crafts / Art Nouveau, Jugenstil / Art Decoİlgili makalelerin okunması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Art Nouveau, Jugenstil / Art Deco İlgili makalelerin okunması
1020.Yüzyıl / Modern Dönem / Sanat Akımları /Kübizm / Fütürizm / Soyut Sanat / Süprematizm / De Stijl / Konstrüktivizm / Bauhausİlgili makalelerin okunması
11Dadaizm / Gerçeküstücülükİlgili makalelerin okunması
12Ara Sınav 2 / Soyut Dışavurumculuk / Hiper Gerçekçilik / Pop Art / Minimalizm İlgili makalelerin okunması
13Kavramsal Sanat / Fluxus / Yeni Gerçekçilik İlgili makalelerin okunması
14Video Sanatı / Performans Sanatı / Feminist Sanat / Yeni Tip Kamusal Sanatİlgili makalelerin okunması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar160
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok