Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Uygarlık ve Sanat Tarihi 1SYP161123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Ses Sanatları Tasarımı Lisans Programı
Zorunlu @ Müzik Toplulukları Lisans Programı
Zorunlu @ İletişim ve Tasarımı Lisans Programı
Zorunlu @ Dans Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin KoordinatörüEmine ÖNEL KURT
Dersi Veren(ler)Emine ÖNEL KURT
Asistan(lar)ıBurak Boyraz
Dersin AmacıGenel olarak düşüncedeki gelişimi ve dönüşümü vurgulayarak bunun ardındaki toplumsal etkenlerin kavranarak günümüz sorunsallarının kavranmaya çalışılması.
Dersin İçeriği5000 yıllık uygarlık tarihine genel bir bakışın ele alındığı programda erken dönem insan topluluklarının yaşama ve düşünme biçimlerinden başlayarak, yerleşik düzene geçilmesi ile birlikte ortaya çıkan farklı toplumsal örgütlenmeler ve buna bağlı olarak insanlığın düşünce yapısında ve yaşama biçiminde beliren dönüşümler ele alınacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • JAMES C., Davis, İnsanın Hikayesi Taş Devrinden Bugüne Tarihimiz, İşbankası Yayınları, İstanbul, 2007
 • ROTH, Leland M., Mimarlığın Öyküsü: Öğeleri, Tarihi ve Anlamı, Kabalcı Yay., İstanbul 2002
 • SHINER, Larry, Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi, Ayrıntı Yayınları,İstanbul 2004.
 • ŞENEL, Aleaddin., Siyasal Düşünceler Tarihi, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1999.
 • LEPPER, Richard, Sanatta Anlamın Görüntüsü: İmgelerin Toplumsal İşlevi, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2002.
 • CÖMERT, Bedrettin., Mitoloji ve İkonografi, Ayraç Yayınları, İstanbul, 1999.
 • BAINES., J.-MALEK, J., Eski Mısır, (Çev: Z. Aruoba-Oruç Aruoba), İletişim Yay., İstanbul, 1986.
 • CORNEL, T., MATTHEWS, J., Roma Dünyası, (Çev: Ş. Karadeniz), İletişim Yay., İstanbul, 1988.
 • KRAMER, S. Noah, Sümerler: Tarihleri, Kültürleri ve Karakterleri, Kabalcı Yay., İstanbul, 2002.
 • LEVI, Peter., Eski Yunan, (Çev: Neşe Erdilek), İletişim Yayınları, İstanbul, 1987
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler, insan topluluklarının yaşama ve düşünce biçimlerini algılayabilecekler.
 2. Öne çıkan düşünce ve inanç sistemleri ile sanatlar arasındaki bağı takip edebilecekler.
 3. Bugünü değerlendirmede tarih bilincinin önemini kavrayabilecekler.
 4. Sanat kavram ve akımlarını karşılaştırabilecekler.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Uygarlık Tarihinin DönemselleştirilmesiNA
2Yazı / İlk kentlerin kuruluşu / Anadolu ve Mezopotamya’da kentlerİlgili makalelerin okunması
3İnsan topluluklarının yerleşik düzene geçişleri ile ilgili olarak artı ürün, işbölümü, kentleşme, ticaret, bürokrasi ve devlet, sınıflar, ordu.İlgili makalelerin okunması
4Mezopotamya Uygarlığı / Mezopotamya’da Dini İnanışlarİlgili makalelerin okunması
5Mezopotamya Sanatının Genel Özellikleri: Mimari, Heykel ve Resimİlgili makalelerin okunması
6Mısır Uygarlığı / Mısır’da Dini Düşünceİlgili makalelerin okunması
7Mısır Sanatının Genel Özellikleri: Mimar, Heykel ve Resimİlgili makalelerin okunması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Kent örgütlenmesi içinde yaşayan uygarlıklarda siyasi ve dini düşüncenin birbirlerine göre öncelikleri ve birbirleri üzerindeki etkileri: Hint, Mısır, Pers Uygarlıkları, İbrani toplulukları İlgili makalelerin okunması
10Yunan Uygarlığı / Yunan Düşüncesi: Mitos ve Logos / Genel felsefe Sistemleri, Sokrates, Platon ve Aristoteles / Yunan uygarlığında Vatandaşlık ve Kölelik Sistemiİlgili makalelerin okunması
11Yunan Mimarlığı ve Sanatıİlgili makalelerin okunması
12Roma Uygarlığı / Roma İmparatorluğu’nun Kuruluşu ve Yayılışı / Roma Hukuk Sistemi İlgili makalelerin okunması
13Roma Mimarlığı ve Sanatıİlgili makalelerin okunması
14Hıristiyan Düşüncesinin Ortaya Çıkışıİlgili makalelerin okunması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok