Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Dünya Mirası Alanlarında Koruma ve RestorasyonMIM660337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Rölöve-Restorasyon Doktora Programı
Seçmeli @ Mimarlık ABD Rölöve-Restorasyon Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüCan Binan
Dersi Veren(ler)Can Binan, Zeynep Gül ÜNAL, Ebru Omay Polat
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıRölöve Restorasyon Yülsek Lisans ve Doktora öğrencilerine Dünya Mirası kavramı, ölçütleri ve bu alanlardaki koruma uygulamaları hk bilgi vermek ve bu konuda araştırmacı ve uzman olarak görev yapabilecek düzeyde eğitmek.
Dersin İçeriğiUnesco teskilatı kuruluş ve görevleri, Dünya Mirası kavramı , kökenleri ve ilk tartışmalar, 1972 Paris, Nairobi kongreleri, ‘’1972 Dünya Kültür ve Doğal Mirasının Korunmasına Yönelik Sözleşme” (Kısa tanım: Dünya mirası sözleşmesi) kabul eden devletler , yükümlülükleri., Doğal ve Kültürel Varlıkların Dünya Mirası listesine seçim ölçütleri, ve süreçleri Dünya Miras Komitesi çalışma değerlendirme yöntemleri Dünya mirası uygulama rehberi, ve rehberin kullanılma yöntemi, Dünya Mirası öneri dosyası hazırlama formatı Dünya mirası listesi, kapsamı ve içeriği Dünya mirası sistemi içindeki uluslar arası kurum ve kuruluşlar, ICCROM, ICOMOS, UICN ve işlevleri. “üstün evrensel değer” “ özgünlük” “ bütünlük” “kültürel peysaj” “tampon bölge” vb. kavramlar ve içerikleri ve koruma boyutları, Dünya Mirası uygulama rehberi, Aktif izleme ve periyodik raporlar, ICOMOS Dünya Kültür Mirası etki değelendirme rehberi , Risk altındaki Dünya Mirası Listesi. Dünya Mirası alanlarında koruma ölçütleri, ve bu ölçütlerin mimari koruma alanına etkileri ve Dünya mirası alanlarında koruma uygulamalarına ilişkin ulusal ve uluslar arası sorunlar. Dünya Mirası Programı ve Turizm ilişkisi Türkiye ve dünyada Dünya mirası alanları ve yapılarında alan yönetim planı sorunları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • ICOMOS, Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi, ICOMOS Türkiye yay., Ocak 2011, İstanbul
 • The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention , UNESCO, Paris, 2011
 • Ahunbay Zeynep (ed) “Dünya Mirası İstanbul – World Heritage” Vakıfbank yay. İstanbul, 2010
 • Binan Can , “Ahşap Yapıların Restorasyonunda Yasal Çerçeve ve Çağdaş Koruma Arasındaki İlişkiler” KUDEB, Ahşap Yapılar Koruma Restorasyon ve Sürdürülebilirlik Kriterleri Paneli1, 14-15 Ekim 2009 , Ahşap Eğitim Atölyesi , İstanbul,s.97-105
 • Binan Can, Binan D, “ L’esprit du.Lieu a Bergama (Pergame) Identification et Analyse de Menaces”,Spirit of Place: Between Tangible and Intangible Heritage – L’esprit du Lieu: entre le patrimoine materiel et immateriel, edited by Laurier Turgeon,les presses de l’université Laval, 2009 (3.trimestre) p. 137-153, ISBN 978 2-7637-8994-1
 • EMBARQ. (2009) Istanbul-World Heritage Plan (http://www.embarq.org/en/project/istanbul-world-heritage-plan, 20.07.2009).
 • Binan, Can, “İstanbul Karasurlarının Korunma Durumlarının Dünya Mirası Komitesi’nin izleme esaslarına göre değerlendirilmesi” , İstanbul Karasurlarinin Korunmasi İçin Uygun Yaklaşım ve Yöntemler Sempozyumu, İstanbul 20-22 Ocak 2007, İBB Yayını, s.62-66
 • Istanbul Metropolitan Municipality. (2007) International Symposium on Appropriate Methods and Approaches for the Conservation on the Land Walls, 20-22 January 2007, İstanbul.
 • Ahunbay, Z. (2006) “İstanbul‟un Tarihi Alanları”, In: (Ed. Pulhan, G.): Dünya Mirasında Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü 3067, Sanat Eserleri Dizisi 456, Ankara, 13-123.
 • Binan, Can, “Türkiye’de Anıtsal Mimari Mirasın Restorasyonu ve Özgünlüğünün Korunması ile ilgili Riskler”, TAÇ Vakfının 25 Yılı Armağan Kitabı , Türkiye’de Risk Altındaki Doğal ve Kültürel Miras, İstanbul, 2001, s.109-119. (ISBN 975-97484-1-X)
 • Binan Can , Mimari Koruma Alanında Venedik Tüzüğü’nden Günümüze Düşünsel Gelişmenin Uluslar Arası Evrim Süreci, İstanbul, Ytü Yayını: Ytü.Mf.Yk-99.0489, 1999.
 • Binan, Can, Dünya Mirası, Özgünlük, Ahşap ve Zeyrek’te Koruma” İstanbul Dergisi 25,Nisan 1998,İstanbul, s. 76-80
 • Martin O., Piatti, G. (Eds.). (2009) World Heritage and Buffer Zones, World Heritage Papers 25, UNESCO, Paris, France.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Ulusal ve uluslararası boyuttaki temel yaklaşım ve kararları öğrenmek
 2. Tarihi yapılarda bozulma nedenlerini, restorasyon ve koruma teknikleri ile prensiplerini öğrenmek
 3. Dünya mirası alanları ve yapılarında, alan yönetim plan ve sorunlarını değerlendirmeyi öğrenmek

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımı , amacı , dersi uygulama yöntemi temel kaynakça , ve Unesco Dünya Mirası kavramına giriş NA
2Unesco teskilatı, Dünya Mirası kavramı , (devamı) Dünya Mirası amblemi , “İnsanlığın ortak mirası “ kavramının kökenleri ve ilk tartışmalar, 1972 Paris, Nairobi kongresiNA
3Dünya mirası sözleşmesi, kurucu devletler ve kabul edenler, sözleşme içeriği Türkiye ve Dünya mirası listesiNA
4Dünya Mirası süreçleri , Dünya mirası sistemi içindeki uluslar arası kurum ve kuruluşlar IUCN ve ICOMOSNA
5Dünya Mirası programı içinde Doğal , Kültürel ve doğal+kültürel değerler NA
61. Ara sınavNA
7Dünya Mirası alanlarına ilişkin tematik ve bölgesel örnekler (Doğal , Kültürel)NA
8Ara Sınav 1
9Dünya Mirası Kavramları “üstün evrensel değer” “ özgünlük” “kültürel peysaj” vb. kavramlar ve ölçütler içerikleri ve koruma boyutları, örnekler INA
10Dünya Mirası Kavramları “üstün evrensel değer” “ özgünlük” “kültürel peysaj” vb. kavramlar ve ölçütler içerikleri ve koruma boyutları, örnekler IINA
11Dünya mirası alanlarında izleme ve periyodik raporlama , Örnekler üzerinden irdeleme , Rapor Formatları, Dünya Mirası alanlarında kültürel koruma ölçütleri ve çeşitli bölgelere ait sorunlar üzerinden irdeleme, Risk altındaki Dünya Mirası ListesiNA
122. Ara sınav NA
13Türkiye’de Dünya mirası alanları , tekil tanıtım , irdeleme ve koruma sorunları üzerinden değerlendirme INA
14Türkiye’de Dünya mirası alanları , tekil tanıtım ve irdeleme ve koruma sorunları üzerinden değerlendirme IINA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması310
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği310
Ödev310
Sunum/Jüri310
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması315
Sınıf Dışı Ders Çalışması145
Derse Özgü Staj
Ödev36
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği36
Projeler
Sunum / Seminer35
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok