Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Müze Yönetimi SAN510537.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Sanat ve Tasarım ASD Müzecilik Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin KoordinatörüKadriye TEZCAN AKMEHMET
Dersi Veren(ler)Kadriye TEZCAN AKMEHMET
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMüzeler ve idari otorite arasındaki ilişki bağlamında kamu ve özel müzelerdeki yönetim uygulama, süreç ve unsurlarını öğrenmek.
Dersin İçeriğiMüze Yönetimiyle İlgili Temel Kavramlar; Müzecilik Sistemleri; Yönetim Otoritesine Göre Müzeler ve İlişkili Mevzuat; Yönetim Modelleri ve Stratejik Yönetim; Müze Kadroları ve İş Tanımları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Atagök, Tomur. (ed.). Müzeciliği Yeniden Düşünmek. İstanbul: YTÜ Yayınları, 1999.
 • Gerçek, Ferruh. Türk Müzeciliği. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1999.
 • Kalkınma Bakanlığı, Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu 3. Sürüm, Kamuda Stratejik Planlama Ana Sayfa, http://www.sp.gov.tr/tr/ [27.06.2018].
 • Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (5018 Sayılı Kanun) http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5018&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=5018 [27.06.2018].
 • Karagözoğlu, H. Fevzi,İbrahim Sönmez, Turgay Karagözoğlu. Taşınır-Taşınmaz Eski Eserler Hukuku: Açıklamalı, İçtihatlı, Gerekçeli. Ankara:Hukuk Merkezi Yayınları, 1989.
 • Lord, Barry and Gail d. Lord. The Manual of Museum Management. USA: Altamira Pres, 1997.
 • Moore, Kevin (ed.). Museum Management. London: Routledge, 1994.
 • “Türkiye Müzeleri İçin Yönetim ve İşletim Modeli Öneri Raporu” İstanbul: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Kültürel Miras ve Müzeler Direktörlüğü Yayınları, 2010 http://mmkd.org.tr/tu%CC%88rkiye-mu%CC%88zeleri-i%CC%87c%CC%A7in-yo%CC%88netim-ve-i%CC%87s%CC%A7letim-modeli-o%CC%88neri-raporu/ [27.06.2018].
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Müze yönetimi temel kavramlarını kullanabilmek.
 2. Müze yönetimi ile devlet politikaları arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek
 3. Müzelerde organizasyon, bütçe yapısı ve kadroları hakkında bilgi sahibi olmak
 4. Devlet müzeleri ile özel müzelerdeki yönetim ve organizasyon yapısını kavrayabilmek
 5. Devlet müzeleri ile özel müzelerdeki uygulamaları karşılaştırabilmek

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Müze yönetimine giriş / Temel kavram ve tanımlar / Müzecilik sistemleri / Müzelerde yönetimin kapsamı NA
2Ekonomik, etik ve sosyal değişimin müze ve müze yönetimine etkileri NA
3Müzelerde yönetimin tarihsel gelişimi NA
4Müzelerde organizasyon; müze yönetim fonksiyonları; yönetimin rolü ve sorumluluklarıNA
5Müze yönetim modelleri / Müzelerde stratejik yönetim (gelişimi)NA
6Müzelerde stratejik yönetim (uygulama, süreç ve unsurları) NA
7Müze işlevlerine göre müze kadroları, müzelerde personel planlaması NA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Müzelerde finansal yönetim ve fon geliştirme NA
10Müzelerde finansal yönetim ve fon geliştirme / Müzelerde pazarlama: Genel çerçeve, ana amaç ve ilkeler, yeni stratejiler NA
11Türkiye’de müzelerin yönetsel gelişimi: Osmanlı İmparatorluğu dönemi / Türkiye’de müzelerin yönetsel gelişimi: Cumhuriyet dönemi NA
12Yönetim otoritesine göre müzelerin sınıflandırılması ve ilişkili mevzuat / Types of ownership in museums and associated legislation NA
13Türkiye’de devlet müzelerinin yönetim ve organizasyonu / Devlet müzelerinde stratejik yönetimNA
14Türkiye’de özel müzelerde yönetim ve organizasyon NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev115
Sunum/Jüri115
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev140
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer130
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok