Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Doğu Mitolojisi BSP330134300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Bileşik Sanatlar Lisans Programı
Seçmeli @ Müzik Toplulukları Lisans Programı
Seçmeli @ Ses Sanatları Tasarımı Lisans Programı
Seçmeli @ Sanat ve Kültür Yönetimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet NUHOĞLU
Dersi Veren(ler)Mehmet NUHOĞLU
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDoğu ve Batı arasındaki farklılık ve benzerlikleri öğretmek, Hint, Mısır, Mezopotamya, İran, Japon, Çin, Türk mitolojilerinin çıkış yerlerini,Doğu düşünce biçiminin ve sanatının alt yapısını oluşturan doğu mitolojisini kavratmak
Dersin İçeriğiDoğu ve Batı mitolojisindeki farklılaşmalar, Doğu mitolojisi: ( Mısır, Hint, Çin, Japon, İran, Mezopotamya, Türk)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • AKTEN, K. (Çev.)., Çin ve Japon Mitolojisi, İmge Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1996. ATTAR, F., Mantıku’t-Tayr Kuşların Diliyle, Mustafa Çiçekler (Çev.), Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2006 BODUR, A. (Der.)., Güneş Ülkesi Mısırı'ın Tanrıları Mısır ve Babil Mitolojisi, Dipnot Yayınları, 2010 CAMPELL, J., Doğu Mitolojisi: Tanrının Maskeleri, İmge Kitabevi -----------------., Yaratıcı Mitoloji: Tanrının Maskeleri, İmge Kitabevi, 2003 -----------------., Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, Kabalcı Yayınevi, 2000 ÇIĞ, M. Çığ., Kur’an, İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki Kökeni, Kaynak Yayınları, 2005 ÇORUHLU, Y., Türk Mitolojisinin Ana Hatları, Kabalcı Yayıncılık, İstanbul, 2015 DEMİR, Ş., Mitoloji Kur’an Kıssaları ve Tarihi Gerçekçilik, Beyan Yayınları, İstanbul, 2015 DESTİ, M., Anadolu Uygarlıkları, Dost Kitabevi, çev: Muna Cedden, 2005 ELHÜSEYNİ, N., Mitoloji, NTV Yayınları, İstanbul, 2015 ELİADE, M., Dinler Tarihine Giriş, (Çev. Lale Arslan Özcan), Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2009 ---------------., Mitlerin Özellikleri, (çev. Sema Rifat), Alfa Yayınları, 2017 ---------------., Kutsal ve Kutsal Dışı (çev. Ali Berktay), Alfa Yayınları, 2017 ---------------., Şamanizm, (çev. İsmet Birkan), İmge Kitabevi Yayınları, 2014 KAYA, K. (Çev.)., Hint Mitolojisi Sözlüğü, İmge Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1997 LİANSHAN, C., Çin Mitolojisi Efsanelerin Kökeni, Kaynak Yayınları, 2015 LOYD, S., Türkiyenin Tarihi, TÜBİTAK, çev. Ender Varinlioğlu, 1997 MUALLİMOĞLU, N.(Çev.).,Yakındoğu Mitolojisi, M.Ü. İlahiyat Vakfı Yayınları. MUTLU, B., Efsanelerin İzinde Yakın Doğudan Kuzey Avrupaya, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayınları no:29 NAUMANN, N., Japon Mitolojisi, İlya Yayınevi, İzmir, 2005 ÖGEL, B., Türk Mitolojisi I-II, Türk Tarih Kurumu, 2014 PATTANAİK, D., Mit ve Mitya Hint Mitolojisine Giriş, (Çev. Çiğdem Erkal Çiçek), Doğu Batı Yayınları, 2016 ROSENBERG, D., Dünya Mitolojisi, İmge Kitabevi, 3.Baskı, 200 SEPETÇİOĞLU, M. N., Dede Korkut, Toker Yayınları, İstanbul, 1986 TECİMER, Ö., Sinema Modern Mitoloji, Plan B, 2005 TEZ, Z., Mitolojinin Kültürel Tarihi Doğu ve İslam Mitolojisi Mitolojik Söylenceler, Doruk Yayınları, İstanbul, 2008 YILDIRIM N., İran Mitolojisi, Pinhan Yayıncılık, 2015
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Farklı dönemlerde, farklı bölgelerdeki insanlık durumu hakkında bilgi ve fikir sahibi olacaktır.
  2. Bir esin kaynağı olarak mitlerin sanata ve sanatçıya katkılarını öğrenecektir.
  3. Sanatçının kendisini ifade etmesine ve eserleri anlamlandırmasına yardımcı olacaktır.
  4. Kendini tanımaya ve ırkçılığı yenmeye katkı sağlayacaktır
  5. Mitlerin ortak unsurlarını öğrenecektir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Mitolojinin Doğuşu: Mitoloji nedir? Doğu ve Batı düşüncesi. Mitlere farklı bakış açıları nelerdir? Doğu mitolojisi: Tanım: Parametreler ve Amaç. Mısır& Mezopotamya, Yaşam ve Düşünce FarklılıklarıNA
2Kahramanın Sonsuz Yolculuğu: Mitlere Freudist Yaklaşım( Carl Jung, Joseph Campell), Evrensel ve Ortaklaşa Bilinçaltının İfadesi Olarak Mit, Psyche, Anima, Animus, Self, Collective Unconscious, Shadow, Arketipler; Kahramanın Macerası: Yola çıkış, Erginleme, Dönüş.NA
3Çin ve Japon Mitleri: Medeniyetin doğuşu, Çömlek tezgâhı, İlk denizciler ve kâşifler, Çin ejderhası, kuş ve yılan mitleri, Çin’de dinsel yaşam: Sinizm, Konfüçyüsçülük, Taoizm, Çin Budizm’i.NA
4Çin ve Japon Mitleri: Hayatın ve ölümün güneş ışığı ve fırtına tanrılarının rekabeti, Japon Tanrı ve Ejderhaları, Japonya’da dinsel yaşam: Şintoizm, Japon Konfüçyüsçülüğü, Japon Budizm’i.NA
5Hindistan: Tanrılar, Efsaneler, Hindistan’da dinsel yaşam: Vedizm, Brahmanizm, Hinduizm, Jainizm, Budizm.NA
6İran: Arkaik tanrılar, Eski İran Efsaneleri, İranda dinsel yaşam: Mazdeizm “Zerdüştilik”, Parsilik, Mithraizm, ManilikNA
7Mısır: Osiris Ailesi Tanrıları, Ölüler Mahkemesi, Tanrılaşmış İnsanlar, Kutsal HayvanlarNA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Ara Sınav NA
10Sümer, Asur, Babil, Hitit, Frikya, Fenike. Kutsal Metinlerin Mitolojik Kökenleri, Babil Kulesi, Yaratılış, TufanNA
11Cehennemin Tarihi: Mısır’ın ölüler kitabı, zerdüştlük, klasik hades, platonic cehennem, gnostisizm, ilk Hristiyanlar, Ortaçağ, gizem oyunları, Dante’nin İnfernosu, reformasyon, barok cehennemi, kaybedilmiş cennet, Aydınlanma, Goethe’nin Faust’u, Romantikler, Freud çağıNA
12Türk Mitolojisi: Şamanizm. Gök Tanrı, Ülgen, Yer-Sub Ruhları, Umay, Albastı, Erlik, Şaman ve Araçları. Kozmogoni, Türeyiş Efsanesi İslamiyet öncesi efsanelerNA
13Türk Mitolojisi: Mitolojik hayvanlar, İslamiyet öncesi Budizm ve Maniheizm etkisi, On iki hayvanlı Takvim ve hayvanların simgesel anlamları İslamiyet ile gelen etkileşim ve dönüşüm: Anka, EjderhaNA
14Belgesel, Film, Kısa Film Gösterimleri Genel DeğerlendirmeNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev115
Sunum/Jüri115
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması155
Derse Özgü Staj
Ödev15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer15
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok