Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Batı Mitolojisi BSP335234300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Bileşik Sanatlar Lisans Programı
Seçmeli @ Müzik Toplulukları Lisans Programı
Seçmeli @ Ses Sanatları Tasarımı Lisans Programı
Seçmeli @ Sanat ve Kültür Yönetimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet NUHOĞLU
Dersi Veren(ler)Mehmet NUHOĞLU
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıAntik Dönem kültürünü oluşturan temel unsurlardan biri olan Yunan ve Roma mitolojisi ile diğer mitolojiler –Kelt, Germen, İskandinav- aynı zamanda bu kültürü temel alan Batı uygarlığının Sanatının öğrenim ve araştırmaları için de vazgeçilmez bir alandır.
Dersin İçeriğiYunan ve Roma ve diğer Avrupa mitolojileri: resim ve heykel sanatında temsil, ikonografi, anlatı olarak mitoloji
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • AGİZZA, R., Antik Yunan'da Mitoloji Masallar ve Söylenceler, (Zühre İlkgelen Çev.), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2009 BARTHES, R., Çağdaş Söylenler (Mythologies) Tahsin Yücel (Çev.), Metis Kitap, İstanbul, 2014 BOARDMAN, John., Yunan Sanatı, Homer Kitabevi, 2005 BOARDMAN, J., GIRARD, R., CAMPELL, Joseph., Batı Mitolojisi Tanrının Maskeleri, Imge Kitabevi, 1992 -----------------., Yaratıcı Mitoloji: Tanrının Maskeleri, İmge Kitabevi, 2003 -----------------., Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, Kabalcı Yayınevi, 2000 CAN, Şefik., Yunan Mitolojisi CARPENTER, T. H., Antik Yunan'da Sanat ve Mitoloji, Bensen B M Ünlüoğlu (Çev.), Homer Yayınları, İstanbul, 2002 CÖMERT, Bedrettin., Mitoloji ve İkonografi, De Ki Basım yayım ELHÜSEYNİ, N., Mitoloji, NTV Yayınları, İstanbul, 2015 ELİADE, M., Dinler Tarihine Giriş, (Çev. Lale Arslan Özcan), Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2009 ---------------., Mitlerin Özellikleri, (çev. Sema Rifat), Alfa Yayınları, 2017 ---------------., Kutsal ve Kutsal Dışı (çev. Ali Berktay), Alfa Yayınları, 2017 ESTİN, C., LAPORTE, H., Yunan ve Roma Mitolojisi, Musa Eran (Çev.), TÜBİTAK Yayınları, 2013 FRAZER, James, G., Altın Dal, Payel Yayınevi, 1-2 Cilt JOYCE, J., Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi, YKY -------------., Ulysses, YKY, 1996 KUÇURADİ, İ., Sanata Felsefeyle Bakmak, Ayraç yayınevi, 3.baskı,1999 LOYD, S., Türkiyenin Tarihi, TÜBİTAK, çev. Ender Varinlioğlu, 1997 NİETZCHE, F., Yunanların Trajik Çağında Felsefe, Elif Yayınları, 1963 ------------------., Tragedyanın Doğuşu, Ataç Kitabevi, 1965 NIETZCHE, F., ELİOT, T. S., Çorak Ülke-Dört Kuartet, Adam Yayınları 1990 ROSENBERG, Donna., Dünya Mitolojsi, İmge Kitabevi, 3. Baskı, 2003 TECİMER, Ö., Sinema Modern Mitoloji, Plan B, 2005 THOMSON, George., Aiskhylos ve Atina, Payel Yayınevi, 1990 ---------------------------., İnsanın Özü, Payel Yayınevi, 5.baskı 1998 ---------------------------., Roland ve Françoise Etıenne, Antik Yunan: Bir Keşfin --------------------------., Egon Friedell, Antik Yunan’ın Kültür Tarihi, Dost Kitabevi, 1994 THOMSAON, G., John, Boardman, Rene Girard, Şiddet ve Kutsal, Kanat yayınları, çev:Necmiye Alpay, 2003 TOY, M., Rolath Barthes Çağdaş Söylenler, VURAL, Y., Mitos'tan Logos'a Arkeo Mitoloji, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017 Sir Gawain ve Yeşil Şövalye, Cumhuriyet-Dünya Klasikleri Dizisi:121 Thomas Mann, Tonio Kröger, Birikim Yayınları, 1983 William Blake, Cennet ve Cehennemin Evliliği (şiirler) Dante, İlahi Komedya, YKY Goethe, Faust, Sosyal Yayınlar, 2001 Sigmund Freud, Totem ve Tabu, Homeros, İlyada, Can Yayınları
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Farklı dönemlerde, farklı bölgelerdeki insanlık durumu hakkında bilgi ve fikir sahibi olacaktır.
  2. Bir esin kaynağı olarak mitlerin sanata ve sanatçıya katkılarını öğrenecektir.
  3. Sanatçının kendisini ifade etmesine ve eserleri anlamlandırmasına yardımcı olacaktır.
  4. Kendini tanımaya ve ırkçılığı yenmeye katkı sağlayacaktır
  5. Mitlerin ortak unsurlarını öğrenecektir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155555
PÇ-255555
PÇ-355555
PÇ-433333
PÇ-522222
PÇ-644444
PÇ-711111
PÇ-811111
PÇ-955555
PÇ-1022222

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Mitoloji nin Doğuşu: Mitoloji nedir? Mitos, Logos, Epos ve İşlevi? Mitlere farklı bakış açıları nelerdir? Kabile Toplumu, Totemcilik, Dıştan Evlenme, Erginleme Törenleri, Dionysos, Orfecilik + Arketipler NA
2Kahramanın Sonsuz Yolculuğu: Mitlere Freudist Yaklaşım( Carl Yung, Joseph Campell), Evrensel ve Ortaklaşa Bilinçaltının İfadesi Olarak Mit, Psyche, Anima, Animus, Self, Collective Unconscious, ShadowNA
3Arketipler; Kahramanın Macerası: Yola çıkış, Erginleme, Dönüş.NA
4Mit ve Anlam, Claude Levi Strauss: Mitlere İşlevselci Yaklaşım( Malinowsky), Duygusalcı Yaklaşım (Levy- Bruhl), Zihinsel Yaklaşım (Claude Levi Strauss), Mit ve Dilin ortak noktaları, Strauss’un Mit Çözümleme Modeli, Mytheme, İkili Karşıtlıklar, Totemler.NA
5Yapısalcılık: Gerçek, Benlik, Birey, Göstergebilim, Sausurre (Dilbilim:Fonem, Gösterge, Sentegma, Paradigma), Roland Barthes,(İdeoloji ve Mit) C. Levi Strauss(Ortak olayların doğasındaki bilinçsizlikNA
6Antik Yunan’ın Kültür Tarihi: Ruh ve çevre, Girit ve Mykenia, Kolonileştirme, Sparta, Perikles, Atina Demokrasisi, Olimpiyat Oyunları, Heykel, Müzik, Dans, Yunan sahnesi, Günlük Yaşam, Aile, Tapınak, DelphoiNA
7Yunan Mitolojisi: Titanlarla Tanrıların ve İnsanın Yaradılışı: Khaos, Gaia, Uranos, Chronos, Rhea, Kykloplar, Hekatonkheirler, Aphrodite, Eros, Zeus (Metis, Typhon,Devler Savaşı), Prometheus (Boğa Paylaşımı, Ölümlü Ateş, Epimetheus, Pandora, Zincire Bağlı Prometheus), Athena, Dionysos ( Kadmos ve Thebai Şehrinin Kurulması, Pentheus, Dionysos Thebai’de), Oidipus, Perseus, Demeter( Persephone), Hermes, Hades ( Cerberus, Styks, Tityos, Tantalos, Sisyphos, Thanatos, Hypnos, Morpheus, Phantasos NA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Homeros: İlyada, OdysseiaNA
10Roma’nın Kültür Tarihi: Romalı, Geleneksel Tanrılar Yunan ve Roma Tanrılarının Karşılaştırılması, Rahipler Sınıfı, Aile Kültü ve Ayinleri, Dışardan Alınan Tanrılar, Gizli Din ve Kültler, İmparatorluk KültüNA
11Diğer Avrupa Toplumlarının Mitolojisi ve sanatla ilişkileri (Kelt, İskandinav, Germen mitleri)NA
12Diğer Avrupa Toplumlarının Mitolojisi ve sanatla ilişkileri (Kelt, İskandinav, Germen mitleri)NA
13Günümüzde Söylen Roland Barthes, Söylenin Okunması ve ÇözülmesiNA
14Belgesel Film, Kısa Film Gösterimleri Genel değerlendirmeNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri115
Projeler115
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması155
Derse Özgü Staj
Ödev15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer15
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok