Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sanat Yapıtı Üzerinden Toplumsal Yapı İncelemeleri SYP446234300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Sanat ve Kültür Yönetimi Lisans Programı
Seçmeli @ Müzik Toplulukları Lisans Programı
Seçmeli @ Ses Sanatları Tasarımı Lisans Programı
Seçmeli @ Bileşik Sanatlar Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin KoordinatörüEmine ÖNEL KURT
Dersi Veren(ler)Emine ÖNEL KURT
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÇeşitli dönemlerden seçilmiş sanat yapıtlarının üzerinden farklı tarihsel dönemlere, olaylara ve olgulara bakmak.
Dersin İçeriğiIn recent years, historians have expanded their fields of interest to history of mentalities, daily life, material culture and body in addition to political trends and social structures. In order to carry out such studies, a wider spectrum of evidence is required since official documents in official archives are no longer sufficient. Images are also accepted as evidence along with literary texts and even oral witnesses.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • BOYNUDELİK İREN, Zerrin, Bu Resim Ne Anlatıyor? İkonografi, İstanbul Bilgi Üni. Yay., İstanbul, 2015.
 • BOYNUDELİK İREN, Zerrin, Bu Resim Ne Anlatıyor? Mitoloji, İstanbul Bilgi Üni. Yay., İstanbul, 2017.
 • BRECKETT, Wendy, The Story of Painting, A Dorling Kindersley Book, New York, 2000.
 • BURKE, Peter., Bilginin Toplumsal Tarihi : Gutenberg'den Diderot'ya, (Çev: Mete Tunçay) Tarih Vakfı, Yurt Yayınları, İstanbul, 2001
 • BURKE, Peter, Tarihin Görgü Tanıkları, Afişten Heykele, Minyatürden Fotoğrafa, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2003.
 • CÖMERT, Bedrettin., Mitoloji ve İkonografi, Ayraç Yayınları, İstanbul, 1999.
 • FINK, Gerhard., Antik Mitolojide Kim Kimdir?, (Çev: Ü. Öztürk), Kabalcı Yay., İstanbul, 1995.
 • HAGEN, Rose-Marie - Rainer, What Great Painting Says?, Vol.I, II, III, Taschen, Cologne, 1996.
 • LEPPERT, Richard, Sanatta Anlamın Görüntüsü İmgelerin Toplumsal İşlevi, (Çev. İsmail Türkmen) Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2002.
 • SHINER, Larry, Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2004.
 • TÜKEL, Uşun, YÜZGÜLLER ARSAL, Serap, Sözden İmgeye Batı Sanatında İkonografi, Kabalcı Yay., İstanbul , 2014.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Sanat yapıtını içinde bulunduğu döneme göre analiz edebilmek.
 2. Sanat yapıtı aracılığıyla, sosyal, ekonomik, politik, sanatsal ve psikolojik yapıları anlamak.
 3. Çeşitli dönemlerden seçilmiş sanat yapıtlarının üzerinden farklı tarihsel dönemlere, olaylara ve olgulara bakarak yorum yapabilmek.
 4. Öne çıkan düşünce ve inanç sistemleriyle sanat arasındaki bağı takip edebilmek.
 5. Politik ve düşünsel ortamın sanat yapıtlarındaki etkilerini değerlendirebilmek.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş ve dersin amacının tanıtılması / Sanat eseri analiz yöntemlerinin tartışılması / Okuma biçimleri ve teknikleri. Bir yapıtı doğru görebilmek için neleri bilmeliyiz?NA
2Sanatın yeni konusu: Mitoloji / Mitoloji konulu yapıtlar üzerinden Rönesans’ın toplumsal yapısını değerlendirmek.İlgili makalelerin okunması
3Sanatın yeni konusu: Mitoloji / Mitoloji konulu yapıtlar üzerinden Barok dönemin toplumsal yapısını değerlendirmek.İlgili makalelerin okunması
4Rönesans’ın toplumsal yapısını anlamak için ikonografik okumalar.İlgili makalelerin okunması
5Sanatın yeni konusu: Gündelik hayat / Toplumsal yapıyı 17. ve 18. yüzyıl resim sanatından örnekler üzerinden okumak.İlgili makalelerin okunması
6Avrupa resim sanatından örnekler üzerinden Sanayi Devrimi sonrası toplumsal dönüşümleri değerlendirmek.İlgili makalelerin okunması
7Avrupa resim sanatından örnekler üzerinden alegorik okumalar.İlgili makalelerin okunması
8Ara Sınav 1
9Avrupa resim sanatından örnekler üzerinden tematik okumalar.İlgili makalelerin okunması
1020. yüzyıl sanat akımları üzerinden Avrupa ve ABD’deki toplumsal dönüşümleri değerlendirmek.İlgili makalelerin okunması
1120. yüzyıl sanat akımları üzerinden Avrupa ve ABD’deki toplumsal dönüşümleri değerlendirmek.İlgili makalelerin okunması
12Güncel sanatın kullandığı kavramlar üzerinden toplumsal dönüşümleri değerlendirmek.İlgili makalelerin okunması
13Dönem ödevlerinin değerlendirilmesi.İlgili makalelerin okunması
14Dönem ödevlerinin değerlendirilmesi.İlgili makalelerin okunması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması135
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer14
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok