Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sanat Yapıtı ve Tarihsel Okuma SYP354222200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Sanat ve Kültür Yönetimi Lisans Programı
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin KoordinatörüEmine ÖNEL KURT
Dersi Veren(ler)Emine ÖNEL KURT
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÇok görülen ve üzerinde çok konuşulmuş olan temel eserlere ait oldukları dönemlerin toplumsal, ekonomik ve siyasi hareketleri ve dönüşüm noktaları açısından bir kez daha bakarak bu eserleri alternatif bir bakış açısı ile yeniden okuma yolu ile eleştirel düşünce ve bakış açısının gelişmesini sağlamak.
Dersin İçeriğiMitoloji, ikonografi, antik dönem, rönesans, barok, gotik dönemlerinin, ayrıca on sekizinci ve yirminci yüzyıllar arasındaki sanat eserleri örneklerinin incelenmesi ve analizi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • BAXANDALL, Michael, 15. Yüzyılda Sanat ve Deneyim: Stilin Toplumsal Tarihine Giriş, İletişim Yay. İstanbul, 2015.
 • BOYNUDELİK İREN, Zerrin, Bu Resim Ne Anlatıyor? İkonografi, İstanbul Bilgi Üni. Yay., İstanbul, 2015.
 • BOYNUDELİK İREN, Zerrin, Bu Resim Ne Anlatıyor? Mitoloji, İstanbul Bilgi Üni. Yay., İstanbul, 2017.
 • BRECKETT, Wendy, The Story of Painting, A Dorling Kindersley Book, New York, 2000.
 • BURKE, Peter., Bilginin Toplumsal Tarihi : Gutenberg'den Diderot'ya, (Çev: Mete Tunçay) Tarih Vakfı, Yurt Yayınları, İstanbul, 2001.
 • BURKE, Peter, Tarihin Görgü Tanıkları, Afişten Heykele, Minyatürden Fotoğrafa, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2003.
 • CÖMERT, Bedrettin., Mitoloji ve İkonografi, Ayraç Yayınları, İstanbul, 1999.
 • FINK, Gerhard., Antik Mitolojide Kim Kimdir?, (Çev: Ü. Öztürk), Kabalcı Yay., İstanbul, 1995.
 • HAGEN, Rose-Marie - Rainer, What Great Painting Says?, Vol.I, II, III, Taschen, Cologne, 1996.
 • LEPPERT, Richard, Sanatta Anlamın Görüntüsü İmgelerin Toplumsal İşlevi, (Çev. İsmail Türkmen) Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2002.
 • SHINER, Larry, Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2004.
 • TÜKEL, Uşun, YÜZGÜLLER ARSAL, Serap, Sözden İmgeye Batı Sanatında İkonografi, Kabalcı Yay., İstanbul , 2014.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Sanat yapıtını içinde bulunduğu döneme göre analiz edebilmek.
 2. Sanat yapıtı aracılığıyla, sosyal, ekonomik, politik, sanatsal ve psikolojik yapıları anlamak.
 3. Çeşitli dönemlerden seçilmiş sanat yapıtlarının üzerinden farklı tarihsel dönemlere, olaylara ve olgulara bakarak yorum yapabilmek.
 4. Öne çıkan düşünce ve inanç sistemleriyle sanat arasındaki bağı takip edebilmek.
 5. Politik ve düşünsel ortamın sanat yapıtlarındaki etkilerini değerlendirebilmek.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş ve dersin amacının tanıtılması / Mitoloji ve İkonografi tanımları ve alanları / Sanat eseri analiz yöntemlerinin tartışılması / Okuma biçimleri ve teknikleri / Bir resmi doğru görebilmek için neleri bilmeliyiz?NA
2Antik Dönem / Mezopotamya, Yunan ve Roma uygarlıklarından örnekler / Duvar resimleri ve Vazo resimleri üzerinden genel değerlendirme.İlgili makalelerin okunması
3Rönesans'la birlikte resmin yeni konularından biri olarak mitoloji / Mitolojilerde kim kimdir nasıl anlaşılır? / Rönesans Dönemi resminden örneklerle mitolojik okumalar.İlgili makalelerin okunması
4Barok Dönem resminden örneklerle mitolojik okumalar.İlgili makalelerin okunması
5Avrupa resim sanatından örnekler üzerinden analiz / Gotik Dönem örnekleri / İkonografik okumalar / Eserlerin tanınması / Konuların ayrıştırılması / İkonografik okumalarda temel kavramlar, kişiler ve olaylar.İlgili makalelerin okunması
6Avrupa resim sanatından örnekler üzerinden analiz / Rönesans Dönemi örnekleri / İkonografik okumalar / Eserlerin tanınması / Konuların ayrıştırılması / İkonografik okumalarda temel kavramlar, kişiler ve olaylar.İlgili makalelerin okunması
7Avrupa resim sanatından örnekler üzerinden analiz / Barok Dönem örnekleri / İkonografik okumalar / Eserlerin tanınması / Konuların ayrıştırılması / İkonografik okumalarda temel kavramlar, kişiler ve olaylar.İlgili makalelerin okunması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
918. Yüzyıldan günümüz sanatına mitolojik konulu resimlerin analizi / Üslup ve yorum tartışmaları.İlgili makalelerin okunması
1018. ve 19. yüzyıl resim örneklerinin incelenmesi / 18. yüzyılın yeni konularından Genre resimlerinde dönem özelliklerine bağlı okumalar.İlgili makalelerin okunması
11Natürmort resimlerin simgesel anlamları ve yeniden okunmaları / 17. ve 18. yüzyıl Hollanda resim örnekleri.İlgili makalelerin okunması
1220. yüzyıl sanat akımlarında analiz yapmak mümkün mü?İlgili makalelerin okunması
13Dönem ödevlerinin değerlendirilmesiİlgili makalelerin okunması
14Dönem ödevlerinin değerlendirilmesi.İlgili makalelerin okunması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev11
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)11
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok