Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Araştırma ve Yazma Yöntemleri SYP105133220
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin KoordinatörüHale ÖZKASIM
Dersi Veren(ler)Hale ÖZKASIM
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıAraştırma yapma ve araştırma raporu hazırlama becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriğiBilimsel Araştırmaya Giriş; Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri; Araştırma Raporunda İçerik ve Biçim; Referans Gösterme Yöntemleri ve Kaynakça Biçimleri; Araştırma Önerisi Hazırlama ve Sunma.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Aras, G. vd. Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri-Sanatta Yeterlik Eser Çalışması Yazım Kılavuzu. YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayını, 2007.
  • Karasar, N. Araştırmalarda Rapor Hazırlama. Alkım, 2002.
  • Kurbanoğlu, S. Kaynak Gösterme El Kitabı. ÜNAK, 2004.
  • Seyidoğlu, H. Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı: Toplumsal Bilimler Alanında Tez, Seminer, Rapor ve Proje Tasarısı Hazırlama Kılavuzu. Güzem, 1987.
  • Üstdal M. ve G. Kural. Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır Nasıl Yazılır. Beta, 1997.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Araştırma yöntem ve tekniklerini açıklayabilmek
  2. Araştırma sürecini bilimsel yöntem doğrultusunda planlayabilmek
  3. Araştırma konusunun sınırlılıklarını belirleyebilmek
  4. Araştırma konusunu bilimsel özellikler bakımından uygun hale getirebilmek
  5. Araştırma raporunu bilimsel yöntem ve akademik kurallara uygun olarak hazırlayabilmek

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Araştırma eğitiminin amaçları / Tanım ve kavramlar: Araştırma, bilgi, bilim, bilimsel yöntem, raporlaştırma vb.NA
2Araştırma raporunda içerik ve biçim: Temel amaçlar / Araştırma raporunda biçimsel kurallar / Araştırma raporunda anahat biçimleri: Harfli ve sayısal yöntem NA
3Araştırma yöntemleri (genel sınıflama) / Bölümlerin saptanması ve içerikleri NA
4Konu seçimi, araştırmada kütüphaneden yararlanma, verilerin toplanması (Seçilen konuya ilişkin kütüphane taraması, Not kartları, Bibliyografya kartları) / Araştırma yönteminin seçimi / Sosyal Bilimlerde araştırma yöntemleri NA
5Sosyal Bilimlerde araştırma yöntemleri / Araştırma önerisinin sunumu (Konunun seçimi ve problem tanımı) NA
6Araştırma önerisinin sunumu (Konunun seçimi ve problem tanımı)NA
7Araştırmalarda etik ilkeler ve aktarmalarNA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Yarıyıl içi (Vize) sınavı NA
10Aktarma biçimleri / Aktarmalarda özel durumlarNA
11Kaynakçanın hazırlanması ve kaynakça biçimleriNA
12Çizelge ve ŞekillerNA
13Rapor hazırlamada anlatım, dilin kullanımı NA
14Taslak metinler üzerinde tartışmaNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama330
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev115
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar115
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama132
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği14
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok