Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Uygarlık ve Sanat Tarihi 1SYP175137.5200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin Türü
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin KoordinatörüEmine ÖNEL KURT
Dersi Veren(ler)Emine ÖNEL KURT
Asistan(lar)ıBurak Boyraz
Dersin AmacıGenel olarak düşüncedeki gelişimi ve dönüşümü vurgulayarak bunun ardındaki toplumsal etkenlerin kavranarak günümüz sorunsallarının kavranmaya çalışılması.
Dersin İçeriği5000 yıllık uygarlık tarihine genel bir bakışın ele alındığı programda erken dönem insan topluluklarının yaşama ve düşünme biçimlerinden başlayarak, yerleşik düzene geçilmesi ile birlikte ortaya çıkan farklı toplumsal örgütlenmeler ve buna bağlı olarak insanlığın düşünce yapısında ve yaşama biçiminde beliren dönüşümler ele alınacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • BAINES., J.-MALEK, J., Eski Mısır, (Çev: Z. Aruoba-Oruç Aruoba), İletişim Yay., İstanbul, 1986.
 • BOYNUDELİK İREN, Zerrin, Bu Resim Ne Anlatıyor? Mitoloji, İstanbul Bilgi Üni. Yay., İstanbul, 2017.
 • CHILDE, Gordon., Tarihte Neler Oldu?, (Çev: M.Tunçay, A. Şenel), Alan Yayıncılık, Ankara, 1982.
 • CORNEL, T., MATTHEWS, J., Roma Dünyası, (Çev: Ş. Karadeniz), İletişim Yay., İstanbul, 1988.
 • CÖMERT, Bedrettin., Mitoloji ve İkonografi, Ayraç Yayınları, İstanbul, 1999.
 • CURTIS, Gregory, Mağara Ressamları: Dünyanın İlk Sanatçılarının Gizemli Dünyası, Redingot Yay., İstanbul, 2017.
 • FINK, Gerhard., Antik Mitolojide Kim Kimdir?, (Çev: Ü. Öztürk), Kabalcı Yay., İstanbul, 1995.
 • GOMBRICH, E.H., Sanatın Öyküsü, (Çev: Bedrettin Cömert), Remzi Kitabevi, İstanbul, 1997.
 • HORNUNG, Erik., Mısırbilime Giriş, (Çev. Z. Aksu Yılmaz), Kabalcı Yay., İstanbul, 2004.
 • JAMES C., Davis, İnsanın Hikayesi Taş Devrinden Bugüne Tarihimiz, İşbankası Yayınları, İstanbul, 2007.
 • KRAMER, S. Noah, Sümerler: Tarihleri, Kültürleri ve Karakterleri, Kabalcı Yay., İstanbul, 2002.
 • LEPPERT, Richard, Sanatta Anlamın Görüntüsü: İmgelerin Toplumsal İşlevi, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2002.
 • LEVI, Peter., Eski Yunan, (Çev: Neşe Erdilek), İletişim Yayınları, İstanbul, 1987.
 • McNEILL, William., Dünya Tarihi, (Çev: Alaaddin Şenel), Kaynak Yayınları, İstanbul, 1985.
 • ROTH, Leland M., Mimarlığın Öyküsü: Öğeleri, Tarihi ve Anlamı, Kabalcı Yay., İstanbul 2002.
 • SHINER, Larry, Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2004.
 • ŞENEL, Aleaddin., Siyasal Düşünceler Tarihi, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1999.
 • TANSEY, R.G. - KLEINER F.S., Gardner’s Art Through The Ages, Harcourt Brace, ABD, 1996.
 • TEKİN, Oğuz., Eski Yunan Tarihi, İletişim Yay. İstanbul, 1995.
 • WOLFFLIN, Heinrich., Sanat Tarihinin Temel Kavramları, (Çev: H. Örs), Remzi Kitabevi, İstanbul, 1985.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. İnsan topluluklarının yaşama ve düşünce biçimlerini algılayabilmek.
 2. Öne çıkan düşünce ve inanç sistemleriyle sanatlar arasındaki bağı takip edebilmek.
 3. Bugünü değerlendirmede tarih bilincinin önemini kavrayabilmek.
 4. Sanat kavram ve akımlarını karşılaştırabilmek.
 5. Sanat yapıtını içinde bulunduğu döneme göre analiz edebilmek.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Uygarlık Tarihinin DönemselleştirilmesiNA
2Yazı / İlk kentlerin kuruluşu / Anadolu ve Mezopotamya’da kentlerNA
3İnsan topluluklarının yerleşik düzene geçişleri ile ilgili olarak artı ürün, işbölümü, kentleşme, ticaret, bürokrasi ve devlet, sınıflar, orduNA
4Mezopotamya Uygarlığı / Mezopotamya’da Dini İnanışlarNA
5Mezopotamya Sanatının Genel Özellikleri: Mimari, Heykel ve ResimNA
6Mısır Uygarlığı / Mısır’da Dini DüşünceNA
7Mısır Sanatının Genel Özellikleri: Mimar, Heykel ve ResimNA
8Ara Sınav 1
9Mısır sanatı NA
10Yunan Uygarlığı / Yunan Düşüncesi: Mitos ve Logos / Genel felsefe Sistemleri, Sokrates, Platon ve Aristoteles / Yunan uygarlığında Vatandaşlık ve Kölelik SistemiNA
11Yunan Mimarlığı ve SanatıNA
12Ara Sınav 2 / Roma Uygarlığı / Roma İmparatorluğu’nun Kuruluşu ve Yayılışı / Roma Hukuk Sistemi NA
13Roma Mimarlığı ve SanatıNA
14Hıristiyan Düşüncesinin Ortaya ÇıkışıNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar160
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok